15 ⇒

⇐ 13

Zákon jednoty Relace 14

Hide menu

29. ledna, 1981

Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Tazatel: Vrátím se k dnešní ranní práci, [neslyšitelné]. Řekl jste, že druhá úroveň se snaží o úroveň třetí, která je úrovní uvědomění si sebe sama neboli sebe-uvědomění. Tato snaha se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, které jsou pozvednuty bytostmi třetí úrovně. Můžete vysvětlit, co tímto myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Stejně jak byste oblékl roucho, tak vaše bytosti třetí úrovně investují nebo odívají některé bytosti druhé úrovně sebe-uvědoměním. Toto se často činí skrze příležitost těch, kterým říkáte domácí zvířata (mazlíčci). To se také děje různými jinými způsoby pozvednutí. Tyto zahrnují mnohé takzvané komplexy náboženských praktik, které personifikují a posílají lásku různým přírodním bytostem druhé úrovně v jejich skupinové formě.

Tazatel: Když byla tato Země druhé úrovně, jak byly bytosti druhé úrovně na této Zemi pozvednuty?

Ra: Nebyl zde typ pozvednutí, který byl popsán, ale jednoduché pozvednutí třetí úrovně, což je linie spirálovitého světla volající zkreslení vzhůru z úrovně do úrovně. Proces trvá déle, když není pozvednutí učiněno inkarnovanými bytostmi třetí úrovně.

Tazatel: Jaká pak byla forma druhé úrovně... jak vypadala... která se stala člověkem Země třetí úrovně? Jak vypadal ve druhé úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Rozdíly mezi tělesnými formami druhé a třetí úrovně by v mnoha případech byly více podobné jedna druhé. V případě vaší planetární sféry byl proces přerušen těmi, kteří se zde inkarnovali z planetární sféry, kterou nazýváte Mars. Byli přizpůsobeni genetickými změnami, a proto zde byl určitý rozdíl, který byl velice znatelný od postupného zvedání dvounohých forem z vaší druhé úrovně do třetí úrovně. Toto nemělo nic společného s takzvaným umístěním duše. Bylo to pouze spjato s okolnostmi příchodu těch z jiné kultury.

Tazatel: Chápu [z] předešlého materiálu, že se toto stalo před 75 000 lety. To byl počátek procesu naší třetí úrovně. Můžete mi popsat historii, týkající se pouze bodů evoluce, řekněme, která nastala v rámci těchto 75 000 let, jakékoliv specifické časy nebo body, kde byly učiněny pokusy zvýšit vývoj této třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. První pokus pomoci vašim lidem byl v čase sedm pět nula nula nula [75 000]. Tento pokus před sedmdesáti pěti tisíci [75 000] vašimi lety byl námi popsán dříve.*

Další pokus byl přibližně před pět osm nula nula nula, padesáti osmi tisíci [58 000] vašimi lety, který pokračoval po dlouhou dobu ve vašem měření, s těmi z Mu, jak nazýváte tuto rasu nebo společenský komplex mysli/těla/ducha.

Další pokus přišel po dlouhé době a nastal před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi lety, kdy byla určitá inteligentní informace nabídnuta těm z Atlantidy, byla stejného typu o léčení a práci s krystaly, o čemž jsme mluvili dříve.**

Další pokus byl před jedna jedna nula nula nula, jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky. Toto jsou odhady, protože nejsme zcela schopní zpracovat váš měřící systém kontinua prostoru/času. Tento nastal tam, co nazýváte Egypt a o něm jsme již také mluvili.***

Stejné bytosti, které s námi přišly, se vrátily přibližně o tři pět nula nula [3 500] roků později za účelem ještě jednou pomoci společenskému komplexu mysli/těla/ducha Jižní Ameriky. Nicméně pyramidy těchto takzvaných měst nebyly používány odpovídajícím způsobem. Proto o to nebylo dále usilováno.

Bylo zde přistání přibližně před tři nula nula nula, třemi tisíci [3 000] vašimi lety opět v Jižní Americe, jak ji nazýváte. Bylo zde také několik pokusů pomoci vašim lidem před přibližně dva tři nula nula [2 300] lety v oblasti Egypta.**** Ve zbytku cyklu jsme nikdy neopustili vaši pátou úroveň a v tomto posledním malém cyklu pracujeme na přípravě na sklizeň.

Tazatel: Byla návštěva Egypta před 11 000 lety jedinou, kde jste skutečně chodili po Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Chápu vaši otázku jako zkreslenou směrem k vám, spíše než směrem k ostatním. My z vibračního zvukového komplexu Ra jsme chodili mezi vámi pouze v tuto dobu.

Tazatel: Pochopil jsem, že jste v dřívější relaci řekl, že pyramidy byly postaveny kolem Země. Kolik pyramid bylo postaveno?

Ra: Já jsem Ra. Existuje šest vyvažovacích pyramid a pět dva, padesát dva [52] jiných postavených pro další léčení a iniciační práci mezi vašimi společenskými komplexy mysli/těla/ducha.

Tazatel: Co je vyvažovací pyramida?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, mnoho silových polí Země v jejich geometricky přesné síti. Energie proudí do rovin Země, jak byste je nazvali, z magneticky určených bodů. Díky rostoucím zkreslením myšlenkových forem v pochopení Zákona jednoty byla sama planeta viděna tak, že má potenciál k nevyváženosti. Vyvažovací pyramidální struktury byly nabity krystaly, které přitahovaly příslušnou rovnováhu z energetických polí proudících do rozličných geometrických center elektromagnetické energie, které obklopují a tvarují planetární sféru.

Tazatel: Udělám přehled a vy mi řeknete, zda mluvím správně. Všechny z těchto návštěv za posledních 75 000 let se konaly z důvodu předat lidem Země pochopení Zákona jednoty a tímto způsobem jim dovolit postoupit výše skrze čtvrtou, pátou, šestou úroveň. Toto bylo službou Zemi. Pyramidy byly také použity pro předání Zákona jednoty svým vlastním způsobem. Vyvažovací pyramidy, tím si nejsem příliš jistý. Říkám to doposud správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně v mezích přesnosti dovolených jazykem.

Tazatel: Způsobily vyvažovací pyramidy Zemi změnu její osy?

Ra: Já jsem Ra. Dotaz není jasný. Prosím přeformulujte.

Tazatel: Vztahuje se vyvažování k vyvažování jednotlivce, který je zasvěcen v pyramidě, nebo se vztahuje k fyzickému vyvažování Země v její ose v prostoru?

Ra: Já jsem Ra. Vyvažovací pyramidální struktury mohly být a byly použity pro zasvěcení jednotlivce. Nicméně použití těchto pyramid bylo také navrženo pro vyvažování planetární energetické sítě.

Ostatní pyramidy nejsou správně umístěny pro léčení Země, ale pro léčení komplexů mysli/těla/ducha. Všimli jsme si, že vaše úroveň byla zkreslena směrem k tomu, co je nazýváno v našem zkreslení/chápání třetí úrovně jako předčasný proces stárnutí. Pokoušeli jsme se pomoci komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně vaší planetární sféry umožněním delšího časového/prostorového kontinua v jedné inkarnaci za účelem získání více příležitostí učit/vyučovat Zákony nebo Způsoby prvotního zkreslení Zákona jednoty, což je Láska.

Tazatel: Udělám toto prohlášení. Můžete mi říci, zda mluvím správně. Způsob, jakým tomu rozumím je, že vyvažovací pyramidy měly dělat to, co nazýváme prodloužení doby života místních entit, takže mohly získat více moudrosti Zákona jednoty naráz, zatímco byly ve fyzické formě. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně pyramidy, námi nenazývané vibračním zvukovým komplexem vyvažovací pyramidy, byly většího počtu a byly používány výhradně pro výše uvedený účel a učení/vyučování léčitelů, jak nabít a umožnit tyto procesy.

Tazatel: George Van Tassel postavil stroj v naší západní poušti zvaný „Integratron“. Bude tento stroj fungovat pro svůj účel prodloužení doby života?

Ra: Já jsem Ra. Stroj je neúplný a nebude fungovat pro výše zmíněný účel.

Tazatel: Kdo dal Georgeovi informace, jak jej postavit?

Ra: Já jsem Ra. Byly dva kontakty, které předaly entitě s vibračním zvukovým komplexem George tuto informaci. Jeden byl z Konfederace. Druhý byl ze skupiny Orion. Konfederace byla donucena nalézt zkreslení směrem pro ne-kontakt kvůli změně vzorů komplexu vibrační mysli toho nazývaného George. Tudíž skupina Orion použila tento nástroj; nicméně tento nástroj, ačkoliv zmaten, byl komplexem mysli/těla/ducha oddaným v srdci ke službě ostatním, takže, řekněme, nejhorší, co mohlo být učiněno, bylo zdiskreditovat tento zdroj.

Tazatel: Mělo by nyní nějakou hodnotu pro lidi této planety, v této době, dokončit tento stroj?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň je nyní. V současné době není žádný důvod zahrnout úsilí ke zkreslením směrem k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí jasně v energetickém poli fialového paprsku, určí sklizeň každého komplexu mysli/těla/ducha.

Tazatel: Když se vrátíme na začátek tohoto 75 000letého období, sklízení nastalo 25 000 let po začátku, což by, předpokládám, bylo období před 50 000 roky. Můžete mi říci, kolik bylo sklizeno z naší planety v té době?

Ra: Já jsem Ra. Nikdo nebyl sklizen.

Tazatel: Nebyla žádná sklizeň? A co před 25 000 roky? Proběhla sklizeň pak?

Ra: Já jsem Ra. Sklízení začalo v pozdější části, jak měříte čas/prostor, druhého cyklu s jednotlivci nalézajícími bránu do inteligentního nekonečna. Sklizeň v té době, ačkoli extrémně malá, se týkala entit s extrémním zkreslením směrem k službě entitám, které nyní měly opakovat hlavní cyklus. Tyto entity proto zůstaly ve třetí úrovni, ačkoli mohly v jakémkoli okamžitém/přítomném bodě opustit tuto úroveň použitím inteligentního nekonečna.

Tazatel: Pak sklizeň před 25 000 roky, entity, které mohly být sklizeny do čtvrté úrovně zde zůstaly ve službě planetární populaci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tudíž zde nebyla žádná sklizeň, ale byly zde sklizně-schopné entity, které si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.

Tazatel: Pak v posledních 2 300 letech* aktivně pracujete na vytvoření co možná největší možné sklizně na konci 75 000ročního cyklu. Můžete sdělit ve vztahu k Zákonu jednoty, proč to děláte, jednoduše jako stanovisko vašich důvodů?

Ra: Já jsem Ra. Mluvím za společenský paměťový komplex nazvaný Ra. Přišli jsme mezi vás vám pomoci. Naše snahy ve službě byly zvráceny. Naše touha je pak eliminovat, jak jen to bude možné, zkreslení způsobené těmi neporozuměními naší informace a vedení.

Hlavní důvod služby, kterou Konfederace nabízí, je prvotní zkreslení Zákona jednoty, což je služba. Jedna Bytost stvoření je podobna tělu, pokud přijmete tuto analogii třetí úrovně. Ignorovali bychom bolest v noze? Modřiny na kůži? Říznutí, které hnisá? Ne. Nejde ignorovat volání. My, entity zármutku, si vybíráme jako naši službu pokus léčit zármutek, což nazýváme analogií k bolestem komplexu zkreslení fyzického těla.

Tazatel: Jaké je Ra úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Jsem šesté úrovně se silným hledáním směrem k úrovni sedmé. Naše sklizeň se bude konat pouze za přibližně dva a půl milionu vašich let a je naší touhou být připraveni na sklizeň, jakmile se bude přibližovat do našeho kontinua prostoru/času.

Tazatel: A vy se připravujete na sklizeň skrze nejlepší službu, kterou můžete poskytnout. Je to správně?

Ra: To je správně. Nabízíme Zákon jednoty, řešení paradoxů, vyrovnávání lásky/světla a světla/lásky.

Tazatel: Jak je dlouhý jeden váš cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Jeden náš cyklus je vypočítán na sedm pět nula nula nula nula nula nula nula [750 000 000], sedm pět milionu [75 000 000] vašich let.*

Tazatel: 75 milionů?

Ra: To je správně.

Tazatel: Ve vaší službě předávání Zákona jednoty, pracujete v současnosti s jinými planetami, než je Země nebo pouze se Zemí?

Ra: Já jsem Ra. V současné době pracujeme pouze s touto planetární sférou.

Tazatel: Uvedl jste, že jste byl volán 352 000 pozemskými entitami. Znamená to, že toto číslo je počet těch, které chápou a přijímají Zákon jednoty? Rozumím tomu správně?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme odhadnout správnost vašeho tvrzení, protože ti, kteří volají, nejsou ve všech případech schopni rozumět odpovědím jejich volání. Navíc ti, kteří dříve nevolali, mohou, s velkým traumatem, nalézt odpovědi k volání téměř zároveň se svým pozdějším voláním. Ve volání není žádný čas/prostor. Proto nedokážeme odhadnout počet vašich komplexů mysli/těla/ducha, které budou ve vašem zkreslení kontinua prostoru/času, slyšet a rozumět.

Tazatel: Jak provádíte vaši normální službu? Jak jste normálně předávali Zákon jednoty v posledních 2 300 letech?* Jak jste to normálně předávali lidem na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Používáme kanály jako je tento, ale ve většině případů se kanály cítí být inspirovány sny a vizemi, aniž by si byly vědomy, vědomě, naší identity nebo existence. Tato konkrétní skupina byla specificky trénována, aby rozpoznala takový kontakt. To způsobuje, že si je tato skupina schopna uvědomit ohniskový nebo vibrační zdroj informací.

Tazatel: Když kontaktujete entity v jejich snech a jiným způsobem, předpokládám, že tyto entity musí prvně hledat ve směru Zákona jednoty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Například, entity národa Egypta byly ve stavu panteizmu, jak můžete nazvat zkreslení směrem k oddělenému uctívání různých částí Stvořitele. Byli jsme schopni kontaktovat jednoho, jehož orientace byla směrem k Jednotě.

Tazatel: Trauma… pouze to tak nazvu... předpokládám, že přinese, jakmile cyklus skončí, nepříjemnosti [neslyšitelné]. Některé entity začnou hledat nebo dostanou katalyzátor, dalo by se říci, k hledání kvůli traumatu a možná uslyší vaše slova skrze možná telepatii nebo psaný materiál, například až publikujeme tuto knihu.

Ra: Já jsem Ra. Rozumíte tomu správně až na nepochopení, že nepříjemnosti začaly.

Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl zodpovědný za předávání knihy Oahspe (pozn. Oahspe: Nová bible)?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo předáno jedním ze statusu společenského paměťového komplexu Konfederace, jehož myšlenka, jak byla předložena Radě, byla použít něco ze známé fyzické historie takzvaných náboženství nebo náboženských zkreslení vašeho cyklu, za účelem skrýt a částečně odkrýt aspekty prvotních zkreslení Zákona jednoty. Všechna jména mohou být vzata tak, že byla vytvořena kvůli svým vibračním charakteristikám. Informace skryté uvnitř se týkají hlubšího pochopení lásky a světla a s pokusy nekonečné inteligence přes mnoho poslů vyučovat/učit entity vaší sféry.

Tazatel: Existují některé další knihy, které můžete jmenovat a které jsou dostupné za tímto účelem a které byly předány Konfederací?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme sdílet tuto informaci, protože by to zkreslilo vaše vzory rozeznání ve vaší budoucnosti. Můžete se zeptat na konkrétní svazek.

Tazatel: Urantia book (pozn. Kniha Urantie), kterou jsem nečetl. Kdo ji předal?

Ra: Já jsem Ra. Tato byla předána skupinami ne-inkarnovaných entit z vašich vlastních rovin Země, takzvaných vnitřních rovin. Tento materiál neprošel přes Radu.

Tazatel: Materiál The Edgar Cayce. Kdo promlouval skrze Edgara Cayceho?

Ra: Já jsem Ra. Žádná entita nepromlouvala skrze Edgara Cayceho.

Tazatel: Odkud se vzaly informace, které Edgar Cayce předával?

Ra: Já jsem Ra. Dříve jsme vysvětlili, že inteligentní nekonečno je přivedeno do inteligentní energie z osmé úrovně nebo oktávy.* Vibrační zvukový komplex nazývaný Edgar použil tuto bránu k vidění současnosti, což není kontinuum, které prožíváte, ale potenciální společenský paměťový komplex této planetární sféry. Termín, který vaši lidé pro to používají je „Ákášické záznamy“ (pozn. „Akashic Record“ v originále) nebo „Hala záznamů“ (pozn. „Hall of Records“ v originále). Toto bude poslední otázka, kterou nyní můžete položit.

Tazatel: Existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pomoci během přenosu?

Ra: Já jsem Ra. Pouze zopakujeme důležitost orientace. Tento nástroj je umístěn nula celá dva stupně [0,2°] od směru odpočinku, které je správně. Toto může být „viděno“, řekněme, zrakem a nástroj upozorněn. Jste svědomití. Máte krátkou otázku, na kterou můžeme odpovědět před uzavřením této relace?

Tazatel: Můžete mi říct, zda vykonáváme naši snahu celkem dobře?

Ra: Já jsem Ra. Zákon je Jednota. Chyby neexistují.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

15 ⇒

⇐ 13

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy