Zákon jednoty Pyramidy: Iniciace

Hide menu

Nalezeny 3 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Pyramidy” má 2 podkategorie.

Iniciace

3.15 Tazatel: Dobře, mluvíte tedy o pyramidě, obzvláště Velké pyramidě, předpokládám, hlavně jako o uzdravovacím nástroji a také o ní mluvíte jako o nástroji pro zasvěcení. Jsou to ty stejné koncepty?

Ra: Jsou součástí jednoho komplexu lásky/světla záměru/sdílení. Aby byly léčivé aspekty náležitě využity, bylo důležité mít vyčištěný a oddaný kanál nebo budič pro proudění lásky/světla nekonečného Stvořitele, tudíž zasvěcovací metoda byla nezbytná pro přípravu mysli, těla a ducha pro službu ve Stvořitelově práci. Tyto dvě věci jsou integrální.

3.16 Tazatel: Má tvar pyramidy zásadní vliv… jedná se o klíčovou funkci na proces zasvěcení?

Ra: To je obsáhlá otázka. Cítíme, že začneme žádostí o zhodnocení a další dotaz v pozdější relaci.

Pro začátek. Pyramida má dvě hlavní funkce vzhledem k zasvěcovacím procedurám. Jedna z nich má co do činění s tělem. Než může být tělo zasvěceno, musí být zasvěcená mysl. To je bod, v němž je mnoho adeptů vašeho současného cyklu ve svých komplexech mysli/těla/ducha zkreslených.

Když je objeven charakter a osobnost, které jsou pravou identitou mysli, musí být pak tělo známo v každém směru. Proto je třeba různé funkce těla znát a ovládat s odstupem. Potom první použití pyramidy znamená jít do pyramidy za účelem deprivace smyslových vjemů tak, aby mohlo tělo takříkajíc zemřít a započít nový život.

V této chvíli doporučujeme položit nezbytné otázky a rychle ukončit tuto relaci. Máte v tomto času/prostoru otázku?

57.24 Tazatel: Mohl byste mi říct, co jste myslel tím, když jste řekl, že Královnina komnata byla místem zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Tato otázka je rozsáhlá. Kvůli našemu zkreslení k přesvědčení/pochopení, že proces, jež jsme nabídli o tolik let dříve, nebyl vyváženým, nemůžeme popsat zasvěcení ve svém specifickém významu.

Avšak vy máte povědomí o konceptu zasvěcení a uvědomujete si, že si vyžaduje soustředění bytosti na hledání Stvořitele. Doufali jsme ve vyvážení tohoto pochopení zřetelným vyjádřením Zákona jednoty, tj. že všechny věci jsou jedním Stvořitelem. Takže hledání Stvořitele se nedělá pouze při meditaci a při práci adepta, ale v prožitém bodě každého momentu.

Zasvěcení Královninou komnatou má co do činění se vzdáním se sebe sama s takovou touhou znát Stvořitele úplně, že vyčištěné vtékající světlo je vtaženo vyváženým způsobem skrze všechna energetická centra, potkávající se v indigovém a otevírající bránu do inteligentního nekonečna. Entita tudíž prožívá skutečný život nebo, jak jej vaši lidé nazývají, znovuzrození (vzkříšení).

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy