Zákon jednoty Pyramidy: Iniciace

Hide menu

Nalezeny 2 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Pyramidy” má 2 podkategorie.

Iniciace

3.15 Tazatel: Dobře, mluvíte tedy o pyramidě, obzvláště Velké pyramidě, předpokládám, hlavně jako o uzdravovacím nástroji a také o ní mluvíte jako o nástroji pro zasvěcení. Jsou to ty stejné koncepty?

Ra: Jsou součástí jednoho komplexu lásky/světla záměru/sdílení. Aby byly léčivé aspekty náležitě využity, bylo důležité mít vyčištěný a oddaný kanál nebo budič pro proudění lásky/světla nekonečného Stvořitele, tudíž zasvěcovací metoda byla nezbytná pro přípravu mysli, těla a ducha pro službu ve Stvořitelově práci. Tyto dvě věci jsou integrální.

3.16 Tazatel: Má tvar pyramidy zásadní vliv… jedná se o klíčovou funkci na proces zasvěcení?

Ra: To je obsáhlá otázka. Cítíme, že začneme žádostí o zhodnocení a další dotaz v pozdější relaci.

Pro začátek. Pyramida má dvě hlavní funkce vzhledem k zasvěcovacím procedurám. Jedna z nich má co do činění s tělem. Než může být tělo zasvěceno, musí být zasvěcená mysl. To je bod, v němž je mnoho adeptů vašeho současného cyklu ve svých komplexech mysli/těla/ducha zkreslených.

Když je objeven charakter a osobnost, které jsou pravou identitou mysli, musí být pak tělo známo v každém směru. Proto je třeba různé funkce těla znát a ovládat s odstupem. Potom první použití pyramidy znamená jít do pyramidy za účelem deprivace smyslových vjemů tak, aby mohlo tělo takříkajíc zemřít a započít nový život.

V této chvíli doporučujeme položit nezbytné otázky a rychle ukončit tuto relaci. Máte v tomto času/prostoru otázku?

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy