Zákon jednoty Lidé: Taras Bulba, Čingischán, Rasputin

Hide menu

Nalezeno 9 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Taras Bulba, Čingischán, Rasputin

11.8 Tazatel: Je zde kdokoliv v historii, kdo je všeobecně známý a přešel na planetu čtvrté úrovně ve službě sobě samému, nebo[li] planetu negativního typu nebo kdo tam půjde?

Ra: Já jsem Ra. Počet entit takto sklizených je malý. Nicméně pár proniklo osmou pod-úrovní, která je pouze dostupná z otevírání sedmé skrze šestou. Proniknutí do osmé nebo[li] pod-úrovně inteligentního nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen, pokud si přeje, v jakémkoliv času/prostoru během cyklu.

11.9 Tazatel: Jsou někteří z těchto lidí známí v historii naší planety jménem?

Ra: Já jsem Ra. Zmíníme pár. Ten známý jako Taras Bulba, ten známý jako Čingischán, ten známý jako Rasputin.

11.10 Tazatel: Jak tohoto dosáhli? Co bylo pro ně nezbytné, aby toho dosáhli?

Ra: Všechny dříve zmíněné entity si byly skrze paměť vědomé znalostí Atlantidy, které souvisely s použitím různých center energetického vtoku komplexu mysli/těla/ducha pro dosažení brány do inteligentního nekonečna.

11.11 Tazatel: Umožnilo jim toto dělat to, co označujeme jako magii? Vyskytovaly se paranormální jevy, když zde byli inkarnovaní?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně. První dvě zmíněné entity málo používaly tyto schopnosti vědomě. Nicméně byly cílevědomě nakloněny ke službě sobě samým a usilovně se snažily o osobní disciplínu, aby [ji] zdvojnásobily, znovu zdvojnásobily, a tak se zmocnily této brány. Třetí byl vědomý adept a také se usilovně snažil o následování služby sobě samému.

11.12 Tazatel: Kde jsou tyto tři entity nyní?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou v dimenzi vám známé jako čtvrtá. Proto prostorová/časová kontinua nejsou kompatibilní. Přiblížení prostorové/časové lokace každé by nepřinesl žádné účinné porozumění. Každá si zvolila planetu čtvrté úrovně, která byla určena pro snahu pochopení Zákona jednoty skrze službu sobě samému; jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Orion, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Kasiopeji, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Jižního kříže, nicméně tyto lokace nejsou uspokojivé. Nemáme slovník pro geometrické výpočty potřebné pro přesun těchto znalostí k vám.

11.13 Tazatel: Kdo šel do souhvězdí Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Čingischán.

11.14 Tazatel: Co tam v současnosti dělá? Co je jeho prací nebo povoláním? Co dělá?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita slouží Stvořiteli svým vlastním způsobem.

11.15 Tazatel: Je pro vás nemožné nám říct, jak přesně dělá svou službu?

Ra: Já jsem Ra. Je pro nás možné mluvit o této otázce. Nicméně využijeme jakoukoli šanci pro zopakování základního porozumění/učení, že všechny bytosti slouží Stvořiteli.

Ten, o kterém mluvíte jako o Čingischánovi, je v současnosti inkarnovaný ve fyzickém světelném těle, jejímž úkolem je šíření materiálu myšlenkové kontroly k těm, kteří jsou těmi, jež můžete nazvat křižáci. On je, jak byste označili tuto entitu, přepravní úředník.

17.25 Tazatel: Jak byli Taras Bulba, Čingischán a Rasputin sklizeni před sklizní?

Ra: Já jsem Ra. Je právem/výsadou/povinností těch, co vědomě otevírají bránu inteligentního nekonečna, vybrat si způsob svého opuštění úrovně. Ti negativní orientace, kteří takto dosáhli práva/povinnosti, si nejčastěji vybírají posun dopředu v jejich učení/vyučování služby sobě samým.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy