Zákon jednoty Lidé: Andrija Puharich

Hide menu

Nalezeno 7 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Andrija Puharich

7.10 Tazatel: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.]

Ra: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu.

7.11 Tazatel: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

21.3 Tazatel: Andrija Puharich nás navštíví později tento měsíc. Může si přečíst nepublikovaný léčebný materiál?

Ra: Já jsem Ra. Entita, o které mluvíte, má znalosti tohoto materiálu ve své vědomé paměti v poněkud pozměněné podobě. Proto je neškodné dovolit této entitě, aby se obeznámila s tímto materiálem. Nicméně po komplexu mysli/těla/ducha Henrym požadujeme, aby byl před vstupem do těchto sezení dostatečně připraven pomocí meditace, rozjímání nebo modlitby. V současnosti, jak jsme řekli dříve, nemá tento komplex mysli/těla/ducha vhodné vibrační zkreslení.

21.4 Tazatel: Již jsem se rozhodl jej nezahrnout do těchto sezení. Pouze jsem určil, že si může přečíst tento materiál. Jedinou další věcí je, že jsem si všiml, že v rámci materiálu, jak nyní je, existuje určité tvrzení, které mu dovolí porozumět, kdo věřím, že Spectra opravdu byl. Připadá mi jako moje povinnost toto odstranit z jeho vědomostí k zachování stejné svobodné vůle, kterou jste se pokusili zachovat neurčením původu Spectry, jeho kontaktu v Izraeli. Myslím to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je záležitostí pro vaše uvážení.

23.11 Tazatel: Pravděpodobně nemůžete na tuto otázku odpovědět, ale položím ji nyní, jelikož jsme v oblasti, ve které to, myslím si, nastalo. Cítím poněkud jako svou povinnost se na tuto otázku zeptat, protože mě později tento měsíc navštíví Henry Puharich. Byla tato entita zapojena v nějakém z těchto období, o kterých jste právě hovořil?

Ra: Já jsem Ra. Myslíte to docela správně s předpokladem, že nemůžeme žádným způsobem mluvit ohledně entity Henry. Pokud zvážíte zkreslení této entity s ohledem na to, co nazýváte „důkazem“, pochopíte/porozumíte naši nesnáz.

39.7 Tazatel: Byl důvod, proč „The Nine“ přenesla tento princip v této formě… bylo první zkreslení tím důvodem?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

39.8 Tazatel: Můžete mi říct, proč tedy předali tento princip takovou zahalenou formou?

Ra: Já jsem Ra. Pisatel se velmi zajímá o hádanky a rovnice.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy