Zákon jednoty Úrovně: První

Hide menu

Nalezeny 4 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Úrovně” má 9 podkategorií.

První

9.5 Tazatel: Původní, první entity na této planetě… jaký byl jejich původ? Kde se nacházely předtím, než byly na této planetě?

Ra: Já jsem Ra. První entity na této planetě byly voda, oheň, vzduch a země.

13.16 Tazatel: Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit?

Ra: Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní nekonečno ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná v tom, co byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve svém nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se na uvědomění si sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní vědomí, [kde se] minerální a vodní život na planetě učí z ohně a větru o povědomí bytí. Toto je první úroveň.

13.17 Tazatel: Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí?

Ra: Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se pohybuje přímou čárovou spirálou a tím dává spirálám neodvratný vektor vzhůru k více obsažnému bytí s ohledem na inteligentní nekonečno. Tedy první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně o typu povědomí, které zahrnují spíše růst než rozpad nebo náhodnou změnu.

41.8 Tazatel: Když je zformována první úroveň… uvedu popis mého chápání a pokud mne opravíte, budu…

Intuitivně vidím tvoření první úrovně energetickým centrem, jež je vortexem. Tento vortex pak způsobuje tyto rotační pohyby, jež jsem zmínil předtím, světla, a vibrace, jež je světlem, které pak začíná houstnout do materiálů první úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně tak, jak daleko vás vaše úvaha dovedla. Avšak je dobré podotknout, že Logos má plán všech úrovní oktávy v potenciálním dokončení předtím, než vstoupí do kontinua prostoru/času v první úrovni. Tudíž energetická centra existují předtím, než jsou manifestována.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy