33 ⇒

⇐ 31

Zákon jednoty Relace 32

Show menu

27. února, 1981

32.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

32.1 Tazatel: Mám malou otázku od Jima, kterou bych sem teď vložil. Přečtu ji.

„Fyzický komplex nástroje je nyní v procesu zotavování se po užití chemické látky. Nebyla si vědomá otevíráních, která vytvářela. Jak si může být každý z nás tří přítomných více vědom, jak tato otevření mohou být vytvořena v našich činech a myšlenkách? Je možné, že bychom mohli zapříčinit taková otevření neúmyslně, jakmile se během těchto relací ptáme v určitých oblastech? A pak, co můžeme obecně udělat, abychom se chránili před zkreslujícími vlivy? Existuje nějaký rituál nebo meditace, kterou použít?“

Ra: Já jsem Ra. Ačkoliv sympatizujeme s velikou touhou být k službám, ilustrovanou touto otázkou, naše odpověď je omezená zkreslením Cesty Zmatení. Řekneme obecné věci, které mohou v této oblasti posloužit.

Za prvé, když nástroj díky této příhodě zkreslil svůj komplex těla směrem k nízké životní energii, příčinou byla rozpoznatelná látka. Nebyla to, řekněme, přírodní látka a komplex mysli/těla/ducha si nebyl dostatečně vědom jejího zkreslení směrem k fyzické slabosti. Přirozené způsoby, řekněme, každodenní existence, ve kterých [je] entita bez zkreslení způsobených požitím vysoce efektivní chemické látky, mohou být viděny jako vždy vhodné povahy. Neexistují chyby včetně činů tohoto nástroje.

Za druhé, tímto nástrojem byly do velmi vysokého stupně demonstrovány způsoby ochrany proti jakémukoliv negativnímu nebo vysilujícímu vlivu pro ty na pozitivní cestě. Zvažte, chcete-li, potenciály, které tato konkrétní příhoda měla pro vstoupení negativních vlivů do nástroje. Tento nástroj myslel na Stvořitele ve své samotě i ve svých činech s ostatními-já, neustále chválil a dával poděkování Stvořiteli za prožitky, které zažíval.

To na oplátku dovolilo této konkrétní entitě, aby vyzařovala k ostatním-já takové energie, které se staly katalyzátorem pro otevření a zesílení schopnosti ostatních-já jednat v pozitivněji polarizovaném stavu. Vidíme tudíž ochranu jako velmi jednoduchou. Dejte díkůvzdání za každý moment. Dívejte se na sebe a ostatní-já jako na Stvořitele. Otevřete srdce. Vždy poznejte světlo a chvalte to. To je veškerá nezbytná ochrana.

32.2 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní budu pokračovat s materiálem z předvčerejšího dne. Naše téma je, jak se sexuální polarita v evoluci chová jako katalyzátor a jak nejlépe tento katalyzátor použít. Když se vrátím k materiálu, doplním několik mezer, kterým jsme možná v daný moment moc dobře nerozuměli.

Můžete mi sdělit rozdíl mezi aktivací oranžového a žlutého paprsku? Hodlám pracovat od červeného až po fialový a červený jsme probrali, takže jaký je rozdíl mezi aktivací oranžového a žlutého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Oranžový paprsek je ten vliv nebo vibrační vzor, kterým mysl/tělo/duch vyjadřuje svou moc na individuální bázi. Takže moc nad jednotlivci může být chápána jako oranžový paprsek. Tento paprsek byl mezi vašimi lidmi na individuální bázi docela intenzivní. V tomto paprsku můžete vidět zacházení s ostatními-já jako s ne-entitami, otroky nebo majetkem, což nedává ostatním-já žádné postavení.

Žlutý paprsek je ústřední a velmi mocný paprsek a týká se entity ve vztahu k, řekněme, skupinám, společnostem nebo velkým množstvím komplexů mysli/těla/ducha. Tato oranžová… opravujeme se… tato vibrace žlutého paprsku je v srdci agresivních činů, ve kterých jedna skupina entit cítí potřebu a právo dominovat ostatním skupinám entit a pokřivovat jejich vůli na vůli pánů.

Negativní cesta, jak byste ji nazvali, používá ve svých polarizačních vzorech kombinaci žlutého paprsku a oranžového paprsku. Když jsou tyto paprsky použity oddaným způsobem, způsobí kontakt s inteligentním nekonečnem. Obvyklá podstata sexuální interakce, pokud je jeden žlutý nebo oranžový ve svých primárních vibračních vzorech, je tou se zablokováním a následně s nenasytným hladem kvůli [tomuto] zablokování. Když dvě já vibrují v této oblasti, rodí se skrze sexuální interakci potenciál pro polarizaci, jedna entita zažívá potěšení z ponížení a zotročení nebo poddanství, druhá zažívá potěšení z nadvlády a ovládání druhé entity. Tímto způsobem je prožíván přesun sexuální energie negativní polarity.

32.3 Tazatel: V materiálu, který jste přednesl 17. února, jste uvedl: „Ve třetím paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie.“ Jaké barvy je v tomto materiálu třetí paprsek?

Ra: Já jsem Ra. Paprsek, o kterém jsme v tom materiálu hovořili, by měl správně být zelený paprsek nebo čtvrtý paprsek.

32.4 Tazatel: Takže bych měl změnit ten třetí na čtvrtý?

Ra: Já jsem Ra. To je správně*. Prosím pokračujte ve vyhledávání chyb, které mají co do činění s číslováními, jak je nazýváte, jelikož tento koncept je pro nás cizí a musíme překládat, chcete-li, když používáme čísla. To je pokračující slabina tohoto kontaktu kvůli odlišnosti našich a vašich způsobů. Vaše pomoc je vítána.

32.5 Tazatel: OK. Děkuji vám. Věřím, že jsme prozatím bohatě pokryli zelený paprsek, takže hodlám přeskočit zelený paprsek a přejdu k modrému paprsku.

Mohl byste mi říct rozdíl, který nastává mezi zeleným a modrým s důrazem na modrý paprsek?

Ra: Já jsem Ra. S přenosem energie zeleného paprsku nyní přicházíte k velkému bodu obratu jak sexuálně, tak v každém dalším režimu zkušeností. Zelený paprsek může být pak otočen vně, kdy entita spíše dává, než přijímá. První dávání za zeleným paprskem je dávání přijetí nebo svobody, tudíž dovoluje příjemci energetického přesunu modrého paprsku mít příležitost pocitu, že je přijat, a tím osvobozuje to druhé-já, aby mohlo vyjádřit sebe sama dárci tohoto paprsku.

Bude poznamenáno, že jakmile bylo dvěma myslemi/těly/duchy během souložení (soužití)* dosaženo přesunu energie zeleného paprsku, jsou další paprsky k dispozici, aniž by pro obě entity bylo nezbytné postupovat stejně. Tudíž entita vibrující modrým paprskem nebo entita vibrující indigovým paprskem, jejíž ostatní vibrace paprsků jsou jasné, může sdílet tuto energii s druhým-já zeleného paprsku, a tím působit jako katalyzátor pro pokračující učení/vyučování druhého-já. Dokud druhé-já nedosáhne zeleného paprsku, nejsou takové přesuny energií skrze paprsky možné.

32.6 Tazatel: Moje další otázka se týkala indigového paprsku. Existuje nějaký rozdíl mezi přesunu energie indigového a modrého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Indigový paprsek je paprskem, řekněme, uvědomění Stvořitele jako sebe sama; tudíž ten, jehož vibrace indigového paprsku byly aktivovány, může nabídnout přesun energie od Stvořitele ke Stvořiteli. To je počátek posvátné povahy toho, co nazýváte vaším dvojpohlavním rozmnožovacím aktem. Ve své nabídce druhému-já je jedinečným, nesoucím vše, celistvost, jednotu.

32.7 Tazatel: A pak nakonec fialový paprsek. Jaký je rozdíl mezi fialovým paprskem a ostatními?

Ra: Já jsem Ra. Fialový paprsek je stejně jako červený paprsek v sexuálním prožitku konstantní. Jeho prožití druhým-já může být zkresleno nebo zcela ignorováno nebo nepochopeno druhým-já. Avšak fialový paprsek je součtem a podstatou komplexu mysli/těla/ducha a obklopuje a informuje jakýkoliv čin komplexu mysli/těla/ducha.

32.8 Tazatel: Dochází k přechodům energií této povahy ve čtvrté, páté, šesté a sedmé úrovni? Myslím tím všech paprsků.

Ra: Já jsem Ra. Paprsky, jak je chápete, mají v další úrovni a další a tak dále tak odlišný význam, že musíme odpovědět na váš dotaz negativně. Přechody energií nastávají pouze ve čtvrté, páté a šesté úrovni. Ty jsou stále, co byste nazvali, polarizované povahy. Avšak díky schopnosti těchto úrovní vidět harmonie mezi jednotlivci, vybírají si tyto entity ty partnery, kteří jsou harmoničtí, a tudíž umožňují konstantní přesun energie a šíření [těch] komplexů těla, které každá úroveň používá.

[Tento] proces je v páté a šesté úrovni odlišný od toho, kterému můžete porozumět. Avšak v těchto případech je stále založen na polaritě. V sedmé úrovni tato konkrétní výměna energie neexistuje, jelikož je nepotřebné recyklovat komplexy těla.

32.9 Tazatel: Předpokládám z toho, na co jsme se předtím dívali… na Zemi dnes máme a v minulosti jsme měli Poutníky čtvrté, páté a šesté úrovně. Jakmile přicházejí na určitou dobu do inkarnace do fyzické části úrovně jako Poutník, jaké typy polarizací s ohledem na tyto různé paprsky shledávají, že je ovlivňují? Můžete mi to říci?

Ra: Já jsem Ra. Věřím, že jsem pochopil směr vašeho dotazu. Zeptejte se prosím dále, pokud nebude tato odpověď dostatečná.

Poutníci čtvrté úrovně, kterých není mnoho, budou mít sklon si vybrat ty entity, které se budou zdát plné lásky nebo lásku potřebují. Existuje veliká možnost/pravděpodobnost, že entity dělají chyby v úsudku díky soucitu, s kterým jsou ostatní-já viděna.

Poutník páté úrovně je ten, který není enormně ovlivněn stimuly různých paprsků ostatních-já a svým vlastním způsobem nabízí sám sebe, když je viděna potřeba. Je nepravděpodobné, že se takové entity budou, řekněme, angažovat ve zvycích vašich lidí nazývaných manželství a velmi pravděpodobně budou pociťovat averzi vůči plození a vychovávání dětí kvůli povědomí o nevhodnosti planetárních vibrací vzhledem k harmonickým vibracím úrovně světla.

[Poutníci] šesté úrovně, jejichž prostředky rozmnožování můžete přirovnat k tomu, co nazýváte fúzí, se pravděpodobně do značné míry zdrží dvou-pohlavního reprodukčního programování komplexu těla a namísto toho budou vyhledávat ty, se kterými je přesun sexuální energie úplné fúzní povahy, pokud je to v manifestaci ve třetí úrovni možné.

32.10 Tazatel: Můžete trochu rozvést, co myslíte „úplnou fúzní povahou“?

Ra: Já jsem Ra. Celé stvoření je jednoho Stvořitele. Tudíž oddělení sexuální aktivity do jednoduše jako komplexu těla je umělé oddělení a z toho vyplývá, že všechny věci - mysl, tělo a duch - jsou viděny jako sexuálně rovnocenné; všechny jsou součástí polarity entity. Tudíž sexuální fúze může být viděna s nebo bez toho, co můžete nazvat sexuálním stykem, jako úplné splynutí mysli, těla a ducha v tom, co je pociťováno jako neustálý orgasmus, řekněme, radosti a rozkoše, které cítí každý v bytí toho druhého.

32.11 Tazatel: Mělo by pak hodně Poutníků vyšších úrovní kvůli této rozdílné orientaci značné problémy s ohledem na inkarnaci ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Možnost/pravděpodobnost takových problémů, jak jste je nazval, kvůli šesté úrovni inkarnující se do třetí je poněkud velká. Není to nezbytně problémem, pokud byste jej takto nazval. Záleží to na unikátní orientaci každého komplexu mysli/těla/ducha, který zažívá tuto situaci nebo umístění vibračních relativit.

32.12 Tazatel: Můžete mi dát představu, jak odlišné barvy… Je obtížné položit tuto otázku. Stěží se mi dostává slov.

Čeho se snažím dosáhnout, je, jak odlišné barvy, mohu říct, vznikají jako tyto funkce nebo esence, můžeme říct, počátku těchto barev jako funkce těchto různých vyjádřeních ve vědomí. Nevím, zda je tato otázka dostačující.

Ra: Já jsem Ra. Tato otázka je pro nás dostatečně jasná, abychom se pokusili o vysvětlení toho, jak jste pozoroval, co není pro intelektuální mysl jednoduše podchytitelný materiál. Podstata vibrace je taková, že může být viděna, jako že má matematicky těsné nebo úzké kroky. Tyto kroky mohou být viděny tak, že mají hranice. Uvnitř každé hranice existuje nekonečno odstupňování vibrací nebo barev.

Nicméně jakmile se přibližujeme k hranici, musí být vynaložena snaha, abychom tuto hranici překročili. Tyto barvy jsou zjednodušujícím způsobem vyjádření hraničních dělení vaší úrovně. Existuje také časová/prostorová analogie, která může být v upraveném aspektu viděna jako samotná barva.

32.13 Tazatel: Děkuji vám. Je možné se pro entitu ve fyzické formě třetí úrovně široce odlišovat napříč celým pásmem barev nebo je entita docela dobře zaměřena na jednu barvu?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Prosím přeformulujte kvůli vyjasnění.

32.14 Tazatel: Jenom jsem myslel, bylo, řekněme, pro zelený paprsek možné… když jsme hovořili o aktivaci zeleného paprsku a přechodech energií, je možné se pro osobu zeleného paprsku, který má primárně aktivovaný zelený paprsek, lišit na obou stranách zeleného paprsku ve větší nebo menší míře v aktivaci energie nebo zůstává primárně [podstaty] zeleného paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Pochopili jsme novost vámi požadovaného materiálu. Bylo to nejasné, protože jsme mysleli, že jsme tento materiál již pokryli. Již pokrytá část je tato: aktivace zeleného paprsku je vždy náchylná k vlastnictví povahy žlutého nebo oranžového paprsku, jež ve větší míře bývá žlutého paprsku, ale často zachází do oranžového paprsku. Strach z vlastnictví, touha po vlastnictví, strach z toho být vlastněn, touha po tom být vlastněn: toto jsou zkreslení, která způsobí deaktivaci přesunu energie zeleného paprsku.

Nový materiál je tento: jakmile bylo dosaženo zeleného paprsku, schopnost entity vstoupit do modrého paprsku je okamžitá a pouze očekává úsilí jednotlivce. Indigový paprsek je otevřený pouze skrze značnou disciplínu a praxi, která má velmi co do činění s přijmutím sebe sama nejenom jako polarizovaného a vyváženého já, ale jako Stvořitele, jako entitu s nekonečnou hodnotou. To začne aktivovat indigový paprsek.

32.15 Tazatel: Děkuji vám.

Ra: Já jsem Ra. Máte nějaké krátké dotazy předtím, než skončíme?

32.16 Tazatel: Myslím, že cokoliv by bylo příliš dlouhé. Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo udělat kontakt lepším?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Upozorňujeme nejenom nástroj, ale každého, aby dobře sledoval životní energie nezbytné pro nevyčerpání nástroje a úrovně kontaktu. Jste nanejvýš svědomití, mí přátelé. Budeme s vámi.

Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

33 ⇒

⇐ 31

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy