Zákon jednoty Lidé: sv. Augustín, sv. Tereza a sv. František z Assisi

Hide menu

Nalezeno 7 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

sv. Augustín, sv. Tereza a sv. František z Assisi

22.9 Tazatel: Přibližně kolik lidí sídlilo v tom čase na Zemi; to jest, inkarnovaných ve fyzické úrovni v daném okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že myslíte otázku s ohledem na počet inkarnovaných komplexů mysli/těla/ducha na konci druhého hlavního cyklu, tento počet je přibližně tři čtyři pět nula nula nula, tři sta čtyřicet pět tisíc [345 000] entit.

22.10 Tazatel: Kolik jich přibližně bylo z celkového počtu sklizně-schopných?

Ra: Já jsem Ra. Bylo zde přibližně jedno sto padesát [150] entit schopných sklizně.

22.11 Tazatel: Velmi malý počet. Jakmile pak začal další cyklus… zůstaly pak tyto entity, aby pracovaly na planetě?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity byly navštíveny Konfederací a přály si zůstat za účelem pomoci planetárnímu vědomí. To je správně.

22.12 Tazatel: Jaký typ návštěvy této skupiny 150 entit Konfederace učinila?

Ra: Já jsem Ra. Objevila se světelná bytost nesoucí to, co může být nazváno štítem světla. Hovořila o jednotě a nekonečnu celého stvoření a o věcech, které čekají ty připravené pro sklizeň. Popsalo zlatými slovy krásy lásky, která je žita. Pak dovolilo telepatické spojení, aby postupně ukázalo těm, kteří se zajímali, tíživou situaci třetí úrovně z pohledu planetárního komplexu. Pak zmizela.

22.13 Tazatel: A rozhodly se potom všechny z těchto entit zůstat a pomoci během příštího 25 000ročního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zůstali jako skupina. Byli zde ti okrajově spojení s touto kulturou, kteří nezůstali. Nicméně ti také nebyli schopní sklizně, a tak začínaje na nejvyšší, řekněme, z pod-oktáv třetí úrovně, opakovali tuto úroveň. Mnozí z těch, kteří byli milující povahy, nejsou Poutníky, ale ti tohoto konkrétního původu z druhého cyklu.

22.14 Tazatel: Jsou všechny z těchto entit stále s námi v tomto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Entity opakující hlavní cyklus třetí úrovně byly v několika málo případech schopny odejít. Tyto entity se rozhodly přidat se ke svým bratrům a sestrám, jak byste nazvali tyto entity.

22.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit jména, která známe z naší historické minulosti? Které se objevily jako inkarnované bytosti, jež najdeme v naší historii?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako zvukový vibrační komplex svatý Augustýn je takovéto povahy. Ta známá jako svatá Terezie je takovéto povahy. Ten známý jako svatý František z Assisi je takovéto povahy. Tyto entity, které jsou klášterního původu, jak byste to nazvali, nalezly inkarnaci ve stejném typu prostředí vhodnou pro další učení.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy