Zákon jednoty Lidé: Hermann Goering a Heinrich Himmler

Hide menu

Nalezeno 5 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Hermann Goering a Heinrich Himmler

35.5 Tazatel: Děkuji vám. Věřím, že se jedná o důležitý příklad. Přemýšlel jsem, zda někteří z těch, kteří byli v té době podřízení Adolfovi, byli schopni se polarizovat do sklizně-schopného stavu na negativní cestě.

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze o dvou entitách, které mohou být sklizně-schopné v negativním smyslu, jelikož ostatní jsou stále ve fyzické inkarnaci: jeden vám známý jako Hermann; druhý známý, jak je preferováno jej nazývat, jako Himmler.

36.12 Tazatel: Jako příklad vezmu toho, o kterém jste řekl, že byl nazýván Himmler. Z tohoto usuzujeme, že jeho vyšší já bylo šesté úrovně a bylo uvedeno, že si Himmler vybral negativní cestu. Pobývalo by pak jeho vyšší já v situaci typu negativní šesté úrovně? Mohl byste tento koncept rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Neexistují žádné [negativní]* bytosti, které dosáhli na manifestaci nadduše, což je čest/povinnost komplexního celku mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, jak byste to nazvali ve svém měření času. Tyto negativně orientované komplexy mysli/těla/ducha mají obtíže, které, pokud je nám známo, nebyly nikdy překonány, protože po graduaci páté úrovně je [sice] rozum dostupný, musí se ale sladit se stejným množstvím lásky. Tuto lásku/světlo je velmi, velmi obtížné sjednotit, když je následována negativní cesta, a během dřívější části šesté úrovně si společenské komplexy negativní orientace vyberou uvolnit potenciál a přeskočit do pozitivní šesté úrovně.

Proto je nadduše, která dává své porozumění k dispozici všem, kteří jsou na takovou pomoc připraveni, nasměrována pozitivně. Avšak svobodná vůle jednotlivce je nejdůležitější a jakékoliv vodítko, které je dáno vyšším já, může být viděno buď jako pozitivní nebo negativní polarity, přičemž záleží na volbě komplexu mysli/těla/ducha.

36.13 Tazatel: Když pak použijeme Himmlera jako příklad, bylo jeho vyšší já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století, pozitivně orientované vyšší já šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

36.14 Tazatel: Byl Himmler jakýmkoliv způsobem v kontaktu se svým vyšším já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století?

Ra: Já jsem Ra. Připomínáme vám, že negativní cesta je tou odloučení. Jaké je první odloučení? Já od já.

Ten, který je známý jako Himmler, si nevybral použít své schopnosti vůle a polarizace, aby hledal vedení jakéhokoliv zdroje kromě svých vědomých potřeb, samozvaných v té životní zkušenosti a živené minulými návyky vytvořenými v jiných životních zkušenostech.

36.15 Tazatel: Dobře, pak řekněme, že až Himmler, například, dosáhne šesté negativní úrovně, během počátcích šesté negativní úrovně, došlo by v této době k tomu, že by si entita uvědomila, že je její vyšší já šesté úrovně pozitivně orientované a z tohoto důvodu udělá ten skok od negativní do pozitivní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Negativní entita šesté úrovně je extrémně moudrá. Pozoruje duchovní entropii, která se [jí] objevuje kvůli nedostatku schopností vyjádřit jednotu šesté úrovně. Tudíž tím, že miluje Stvořitele a tím že si v určitém bodě uvědomí, že Stvořitel není jenom její já, ale také ostatní-já stejně tak jako její já, si tato entita vědomě vybere okamžité energetické přeorientování, takže může dále pokračovat ve své evoluci.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy