Zákon jednoty Lidé: Franklin a Eleanor Roosevelt

Hide menu

Nalezeny 3 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Franklin a Eleanor Roosevelt

35.1 Tazatel: Rád bych řekl, že to, že děláme tuto práci, chápeme jako velké privilegium a doufáme, že budeme dávat otázky směrem, který bude pro čtenáře tohoto materiálu hodnotný.

Tuto relaci jsem zamýšlel tak, že by možná prozkoumání účinku na paprsky jiných dobře známých osobností v naší historii mohlo pomoci v chápání, jak katalyzátor iluze vytváří duchovní růst. Udělal jsem seznam a první, na co jsem pomyslel, bylo, že bychom možná mohli začít od vrchu, (od účinku katalyzátoru životní práce jednotlivce) od toho známého jako Franklin D. Roosvelt. Mohl byste něco říct o této entitě?

Ra: Já jsem Ra. Je třeba poznamenat, že z diskuzí o těch, kteří jsou dobře známí mezi vašimi lidmi, se možná informace budou zdát jako specifické k této entitě, ačkoliv skvělý návrh zkušeností je téměř stejný pro každou entitu. Je to s ohledem na tuto skutečnost, že budeme diskutovat o zkušebních silách, které nabídly jednotlivci katalyzátor.

Je třeba dále poznamenat, že v případě těch entit, které se později inkarnovaly do vaší úrovně, se může objevit mnoho zkreslení ohledně dezinformace a nesprávné interpretace o myšlení a chování entity.

Nyní přejdeme k, řekněme, hovoru o základních parametrech toho, který je znám jako Franklin. Když jakákoliv entita přijde do inkarnace ve třetí úrovni, má každé z jeho energetických center potenciál, ale musí být aktivováno použitím zkušeností vlastního já.

Ten, který je znám jako Franklin, se velmi rychle vyvinul skrze červený, oranžový, žlutý a zelený [paprsek] a v útlém věku, jak byste řekli, začal pracovat v energetickém centru modrého paprsku. Tento rapidní růst se odehrál díky za prvé, předchozím úspěchům v aktivaci těchto paprsků; za druhé, díky relativnímu komfortu a volnému času své brzké existence; za třetí, díky silné touze na straně entity se vyvíjet. Tato entita vytvořila pár s entitou, jejíž vibrace modrého paprsku byly síly více než rovné její vlastní, a tudíž dostávala katalyzátor pro další růst v této oblasti, což mělo vydržet napříč inkarnací.

Tato entita měla určité obtíže s pokračující aktivitou zeleného paprsku kvůli nadměrné energii, která byla dána do aktivit ve zkresleních týkajících se ostatních-já, ve zkresleních směrem k získávání moci. To si vyžádalo na fyzickém nosiči svou daň, jak to můžete nazvat.

Omezení nehybnosti části fyzického nosiče opět pro tuto entitu otevřelo příležitost koncentrovat se na více, řekněme, univerzální nebo idealistický aspekt moci; to jest na ne-zneužívající užití moci. Tudíž na počátku agresivního činu ztratila tato entita díky nadměrnému užití energií oranžového a žlutého paprsku na úkor energií zeleného a modrého paprsku část své pozitivní polarity a pak znovu nabyla polaritu díky katalytickým účinkům bolestivého omezení fyzického komplexu.

Tato entita nebyla agresivní povahy, ale spíše během konfliktu pokračovala ve vibrování v zeleném paprsku pracujícím s energiemi modrého paprsku. Entita, která byla známá jako Franklinův učitel, také během tohoto období skvěle fungovala jako aktivátor modrého paprsku, nejenom pro svého partnera, ale také z univerzálnějšího pohledu. Tato entita se neustále polarizovala v univerzálním smyslu pozitivní cestou, zatímco si v méně univerzálním smyslu vyvíjela vzor toho, co může být nazváno karmou; tato karma měla co do činění se zkresleními neharmonického vztahu s partnerem/učitelem.

35.2 Tazatel: Chtěl bych vyjasnit dvě věci. Byla pak Franklinovou učitelkou jeho manželka? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

35.3 Tazatel: Za druhé, přivodil si Franklin omezení na svém fyzickém těle sám?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Základní pokyny pro lekce a důvody inkarnace byly pečlivě stanoveny před inkarnací bytostným celkem komplexu mysli/těla/ducha. Pokud by se ten, který je známý jako Franklin, vyvaroval nadměrného užívání si nebo oddanosti ke konkurenceschopnosti, jež může být viděna jako vlastní procesům jeho povolání, neměla by tato entita omezení.

Avšak touha sloužit a růst byla v tomto programování silná, a když příležitosti začaly díky zkreslením směrem k lásce k moci ustávat, byl omezující faktor entity aktivován.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy