Zákon jednoty Lidé: Abraham Lincoln

Hide menu

Nalezeno 8 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Abraham Lincoln

26.15 Tazatel: Říkám si, jestli Abraham Lincoln možná mohl být Poutníkem?

Ra: Já jsem Ra. To je špatně. Tato bytost byla normální, řekněme, pozemská bytost, která si vybrala opustit svůj nosič a dovolit, aby jej použila jiná bytost na trvalé bázi. Toto je relativně vzácné v porovnání s jevem Poutníků.

Udělali byste lépe, kdybyste uvážili inkarnace Poutníků jako toho, který je znám jako „Thomas” a toho, který je znám jako „Benjamin”.

26.16 Tazatel: Předpokládám, že myslíte Thomas Edison a Benjamin Franklin?

Ra: To je špatně. Zamýšleli jsme zprostředkovat komplex zvukových vibrací Thomas Jefferson. Ten druhý je správně.

26.17 Tazatel: Děkuji. Mohl byste mi říct, odkud byla bytost, která použila tělo Lincolna… Abraháma… z které přišla úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tato bytost byla čtvrté vibrace.

26.18 Tazatel: Předpokládám pozitivní?

Ra: To je správně.

26.19 Tazatel: Bylo jeho úkladné zavraždění ovlivněno Orionem anebo nějakou jinou negativní silou?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

35.6 Tazatel: Děkuji vám. Dříve jsme diskutovali o Abrahamu Lincolnovi jako spíše o unikátním případu.* Je pro vás možné nám říci, jaké byl orientace, proč bytost čtvrté úrovně použila Abrahamovo tělo a kdy toto s ohledem na aktivity, které se odehrávaly v naší společnosti té doby, nastalo?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

35.7 Tazatel: Bylo by toto pro čtenáře hodnotné vědět, ve vašem odhadu?

Ra: Já jsem Ra. Musíte zformovat vaše dotazy podle vaší soudnosti.

35.8 Tazatel: Dobře, v tom případě bych chtěl znát motivaci pro užití těla Abrahama Lincolna toho času.

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace, jelikož zjišťujeme nízkou hladinu životních energií nástroje.

Ten známý jako Abraham měl extrémní obtíže v mnoha ohledech a kvůli fyzické, mentální a duchovní bolesti byl unavený životem, ale bez orientace k sebezničení. Ve vašem čase 1853 byla tato entita ve spánku kontaktována bytostí čtvrté úrovně. Tato bytost byla znepokojena bitvou mezi silami světla a silami temnoty, které byly po mnoho vašich let vedeny ve čtvrté úrovni.

Tato entita přijala čest/povinnost dokončení karmických vzorů toho, který je znám jako Abraham, a ten známý jako Abraham zjistil, že by se tato entita pokusila dělat ty věci, po kterých ten známý jako Abraham toužil, ale [sám] by je nemohl udělat. Tudíž byla provedena výměna.

Entita Abraham byla vzata do roviny suspenze až do ukončení fyzického nosiče, stejně jako bychom my od Ra s tímto nástrojem sjednali zůstat v [jeho] nosiči, dovedli bychom jej ze stavu transu a fungovali jako tento nástroj, přičemž bychom nechali komplex mysli a ducha nástroje v jeho suspendovaném stavu.

Planetární energie byly v té době v tom, co této entitě připadalo být kritickým bodem, protože tomu, co znáte jako svobodu, se dostalo přijetí jako možnosti mezi mnoha lidmi. Tato entita viděla práci vytvořenou těmi, co začali demokratický koncept svobody, jak ji nazýváte, v nebezpečí, že bude zkrácena nebo zrušena zvyšujícím se přesvědčením a použitím principu zotročování entit. To je ve vaší úrovni negativní koncept poměrně závažné povahy. Proto tato entita postoupila vpřed do toho, co viděla jako bitvu za světlo, bitvu za zacelení trhlin v konceptu svobody.

Tato entita těmito aktivitami díky svému odpoutání se od jakéhokoliv výsledku nenabyla nebo neztratila karmu. Její celkový přístup byl ten služby ostatním, obzvláště utiskovaným nebo zotročeným. Polarita [tohoto] jednotlivce byla poněkud, ale ne závažně snížena kumulativními pocity a myšlenkovými formami, které vznikly díky velkému množství entit, jež opouštěly fyzickou rovinu kvůli traumatu bitvy.

Můžeme se zeptat, zda jsou toto informace, o které jste žádal, nebo zda máme dodat nějaké další?

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy