Zákon jednoty Třetí úroveň: Životnost

Hide menu

Nalezeny 2 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Třetí úroveň” má 5 podkategorií.

Životnost

20.24 Tazatel: Můžete mi říct, proč je devět set let optimální délkou života?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha třetí úrovně má asi stokrát intenzivnější program katalytické činnosti, ze které může destilovat zkreslení a učení/vyučování než jakákoliv jiná úroveň. Proto jsou učení/vyučování pro komplex mysli/těla/ducha, který je, řekněme, zaplaven oceánem zkušeností, nejvíce matoucí.

Během prvních, řekněme, asi 150 až 200 vašich roků, jak měříte čas, prochází komplex mysli/těla/ducha procesem duchovního dětství, mysl a tělo je v nedostatečně disciplinované konfiguraci, aby dávalo jasnost duchovním vtokům. Zbývající délka života je tudíž dána na optimalizaci chápání, která vyplývají ze samotné zkušenosti.

20.25 Tazatel: Pak by to v současnosti vypadalo, že je naše délka života příliš krátká pro ty, kteří jsou noví pro lekce třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ty entity, které se určitým způsobem naučily/učily vhodná zkreslení pro rapidní růst, mohou nyní pracovat mezi hranicemi kratší délky života. Nicméně větší převaha vašich entit se nachází v tom, co může být považováno za věčné dětství.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2022 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy