Zákon jednoty Třetí úroveň: Smrt

Hide menu

Nalezeno 8 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Třetí úroveň” má 5 podkategorií.

Smrt

30.3 Tazatel: Naší fyzickou smrtí, jak ji nazýváme, v této konkrétní úrovni a v této konkrétní inkarnační zkušenosti ztrácíme toto chemické tělo. Zachováváme si okamžitě po ztrátě tohoto chemického těla jiný typ těla? Existuje stále komplex mysli/těla/ducha v tomto okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Komplex mysli/těla/ducha je docela nedotčen; komplex fyzického těla, který nyní spojujete s termínem těla je pouze manifestací hustějšího a inteligentně informovaného a mocného komplexu těla.

30.4 Tazatel: Existuje po tomto přechodu, který nazýváme smrtí, nějaká ztráta mysli nebo ducha nebo nějaké poškození jednoho z nich kvůli ztrátě tohoto chemického těla, které nyní máme?

Ra: Já jsem Ra. Z vašeho pohledu existuje velká ztráta komplexu mysli kvůli faktu, že mnoho z aktivit mentální povahy, které jste si během zkušenosti tohoto kontinua prostoru/času vědomi, je stejně povrchová iluze, jako je komplex chemického těla.

Z jiného pohledu není ztraceno nic důležitého; charakter nebo řekněme čistá destilace emocí a návyků nebo zkreslení a moudrosti, chcete-li, se stávají poprvé zřetelnými, řekněme; tyto čisté emoce a vědomosti a návyky/zkreslení jsou během zkušenosti fyzického života z větší části buď ignorovány nebo podhodnoceny.

Z pohledu duchovního je tento kanál potom hodně otevřený díky nepotřebě charakteristiky zapomnění třetí úrovně.

47.9 Tazatel: Která těla máme okamžitě po fyzické smrti z tohoto těla žlutého paprsku, které nyní obývám?

Ra: Já jsem Ra. Máte potenciál pro všechna těla.

47.11 Tazatel: Pak po smrti po této inkarnaci pořád máme tělo žlutého paprsku v procesu potenciace, ale pak po smrti, řekněme v obecném případě naší planetární populace, měli by pak normálně manifestováno tělo zeleného paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Ne okamžitě. První tělo, které se po smrti samo aktivuje, je „tvůrce formy“ neboli tělo indigového paprsku. Toto tělo, jež jste nazvali „ka“, zůstává, dokud nepronikne éteričnem a dokud není celkem mysli/těla/ducha nabyto porozumění. Jakmile je toho dosaženo, pokud je správné tělo pro aktivaci tělo zeleného paprsku, pak se to stane.

47.12 Tazatel: Nechte mě učinit prohlášení a uvidíme, zda to myslím správně. Pokud je entita po smrti nevědomá, může se stát tím, co je nazýváno duchem svázaným se Zemí, dokud není schopna dosáhnout potřebného uvědomění pro aktivaci jednoho z těl. A pak by bylo možné aktivovat jakékoliv z těl… jednalo by se o celou škálu od červeného po fialové?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud je dodán správný stimul.

47.13 Tazatel: Jaký stimul by způsobil to, co nazýváme duchem svázaným se Zemí nebo přetrvávajícím přízrakem?

Ra: Já jsem Ra. Stimul tohoto je schopnost vůle. Pokud je vůle mysli/těla/ducha žlutého paprsku to, co je silnější než progresivní impuls fyzické smrti směrem k uvědomění si toho, co přichází, tj. když je vůle v dostatečné míře koncentrovaná na předchozí životní zkušenost, pak ačkoliv není dále aktivní, nemůže být schránka žlutého paprsku entity zcela deaktivována, a dokud není vůle uvolněna, je komplex mysli/těla/ducha polapen. To často nastává, jak vidíme, že jste si vědom, v případě náhlé smrti, stejně tak jako v případě extrémní obavy o věc nebo jiné já.

47.14 Tazatel: Dobře, vyskytuje se pak velmi frekventovaně na této planetě po smrti aktivace oranžového paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Jen velmi zřídka díky faktu, že tato konkrétní manifestace nastává bez vůle. Příležitostně vůle ostatního já tak moc požaduje formu toho, co odchází skrze fyzickou smrt, že určité vzezření bytosti zůstane. To je oranžový paprsek. Je to vzácné, jelikož, pokud nějaká entita dostatečně touží po jiné, aby jí zavolala, bude mít tato jiná entita odpovídající touhu být volána. Tudíž by nastala manifestace schránky žlutého paprsku.

47.15 Tazatel: Co si velké procento z pozemské populace aktivují, když odejdou z fyzična?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Normální procedura v případě harmonického odchodu z tělové manifestace žlutého paprsku je pro komplexy mysli a ducha odpočívat v éterickém neboli indigovém těle do té doby, než entita začne s přípravami na zkušenost v inkarnaci, která je manifestována éterickou energií, která ji postupně přetváří v aktivaci a manifestaci. Toto indigové tělo, jež je inteligentní energií, je schopno nově zemřelé, jak byste ji nazvali, duši nabídnout perspektivu a místo, ze kterého je možné vidět poslední manifestovanou zkušenost.

Máte krátký dotaz, který můžeme nyní zodpovědět?

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2022 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy