Zákon jednoty Dvě cesty

Hide menu

Nalezeno 12 výsledků.

⇐ Category list

16.31 Tazatel: Chtěl bych učinit analogii o tom, proč je zde méně negativně orientovaných a zeptat se vás, zda je ta analogie dobrá.

V pozitivně orientované společnosti se službou ostatním by bylo jednoduché přesunout obrovský balvan tím, že všichni jej pomohou přesunout. Ve společnosti orientované směrem k službě sobě samým by bylo o mnoho obtížnější přimět každého pracovat na balvanu pro dobro všech; proto je mnohem jednodušší dosáhnout cílů, vytvořit princip služby ostatním a růst v pozitivně orientovaných komunitách, než tomu je v negativních. Je to správně? [Neslyšitelné]

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

19.16 Tazatel: Pak se skrze svobodnou vůli v nějaký čas ve zkušenosti třetí úrovně cesta rozdělí a entita si vědomě... pravděpodobně nevědomě vybere. Vybírá si entita tuto cestu v počátečním bodě rozdělení vědomě?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíme v obecnostech, což je nebezpečné, protože je to vždy nepřesné. Nicméně si uvědomujeme, že hledáte přehled; takže vyřadíme anomálie a budeme mluvit o většině.

Většina bytostí třetí úrovně je mnohem dále na vybrané cestě, než si uvědomí, že si tuto cestu vybrala.

19.17 Tazatel: Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k vybrané cestě služby sobě?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na pikniku. Někteří si užívají piknik a uvědomí si, že slunce je krásné, jídlo chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Některým připadá noc nádherná, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání zvrácenosti přírody. Tito si užívají odlišný piknik.

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, která si vybírá formu hry, formu potěšení.

19.18 Tazatel: Předpokládám, že entita na obou cestách si může vybrat směr cesty v jakémkoli čase a možná se vrátit zpět s tím, že změna cesty je tím obtížnější, čím dále se po ní dojde. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Čím více se entita, jak byste nazvali, polarizovala, tím lehčeji může tato entita změnit polaritu, protože tím více síly a povědomí tato entita nabyla.

Ti skutečně bezmocní jsou ti, kteří si vědomě nevybrali, ale kteří opakují vzorce bez toho, že by si uvědomovali opakování nebo význam vzorců.

19.19 Tazatel: Věřím, že zde máme velmi, velmi důležitou pointu. Vypadá to, že v této polarizaci existuje extrémní potenciál tak, jak tomu je v … abych uvedl analogii s elektřinou: Máme pozitivní a negativní pól. Čím více zvětšíte náboj na kterémkoli z nich, tím větší vznikne rozdíl potenciálů a tím větší schopnost pracovat, jak to nazýváme ve fyzice.

Tak by pro mne vypadala přesná analogie, kterou máme zde ve vědomí. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

20.9 Tazatel: Děkuji vám. Včera jsme hovořili o rozdělení, které nastane ve třetí úrovni, když si entita, ať už vědomě nebo díky návyku, vybrala cestu služby ostatním nebo služby sobě. Vyvstala filosofická otázka, proč takové rozdělení vůbec existuje. Mám dojem, že stejně jako tomu je u elektřiny, pokud v elektřině nemáme žádnou polaritu, nemáme žádnou elektřinu; nemáme žádný účinek, nemáme žádný… Proto předpokládám, že by ve vědomí bez takové polarity nebylo žádné konání nebo zkušenost. Je to správně?

Ra: To je správně. Můžete použít obecný termín „práce“.

20.10 Tazatel: Pak koncept služby sobě nebo služby ostatním je nezbytným, pokud si přejeme mít práci, ať už se jedná o práci ve vědomí nebo práci v mechanickém nebo Newtonovském konceptu ve fyzice. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s jedním dodatkem. Cívka, jak můžete chápat tento termín, je navinuta, má potenciál, je připravena. Věc, která schází bez polarizace, je náboj.

20.11 Tazatel: Pak je náboj poskytnut individualizovaným vědomím. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Náboj je poskytnut individualizovanou entitou použitím vtoků a proudů energie vybíráními svobodné vůle.

39.12 Tazatel: Je to také pravda pro všechny ostatní paprsky?

Ra: Já jsem Ra. Krátce odpovíme. Můžete se zeptat více v jiném sezení.

Vzor negativních paprsků je červený/oranžový/žlutý pohybující se přímo do modrého*, což je použito pouze za účelem kontaktu s inteligentním nekonečnem.

U pozitivně orientovaných entit je konfigurace rovnoměrná, krystalově čirá a se vzorem sedmi paprsků.

46.10 Tazatel: Pak, jak tomu rozumím, říkáte, že pokud pozitivně polarizovaná entita selže v přijetí druhého já nebo negativně orientovaná entita selže v ovládání druhého já, pak jakákoliv z těchto dvou situací eventuálně způsobí rakovinu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Za prvé, přijetí nebo ovládnutí, v závislosti na polaritě, je sebe sama. Hněv je jednou z mnoha věcí, kterou je třeba přijmout a milovat jako část sebe nebo ovládat jako část sebe, pokud entita hodlá pracovat.

54.25 Tazatel: Pak to vypadá, že ti na pozitivní cestě oproti těm na negativní cestě by měli přesně opačný cíl v rámci prvních tří paprsků; červeného, oranžového a žlutého. Každá cesta by se pokoušela využít tyto paprsky přesně opačnými způsoby. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně, a dokonce značně správně. V každém energetickém centru existuje energie, kterou je třeba mít pro komplex mysli/těla/ducha, jenž je nosičem zkušeností, ve správné struktuře a složení. Jak negativní, tak pozitivní entity udělají dobře, když si rezervují tuto malou část každého centra pro správu integrity komplexu mysli/těla/ducha. Po tomto bodě je však správně, že negativní entita použije tři nižší centra pro odloučení od a kontrolu nad ostatními sexuálními prostředky, osobním vlivem a činnostmi ve vaší společnosti.

Naopak, pozitivně orientovaná entita bude přeměňovat silnou sexuální energii červeného paprsku na přenosy energie zeleného paprsku a vyzařování v modrém a indigovém, a bude podobně přeměňovat sebe sama a své místo ve společnosti do příležitostí v přenosu energie, ve kterých se může entita spojit s ostatními a sloužit ostatním, a posléze jen zářit na ostatní bez očekávání jakéhokoliv přenosu na oplátku.

64.16 Tazatel: Předpokládejme, že se u určité entity objeví zkreslení těla, která pak má na výběr, zda bude hledat alopatickou pomoc, nebo bude prožívat katalyzátor toho zkreslení a o korekci zkreslení neusilovat. Můžete tyto dvě možnosti pro tuto entitu a její analýzu obou z cest okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Pokud je entita polarizovaná k službě ostatním, probíhá analýza v souladu s uvážením toho, která z cest nabízí nejlepší příležitost sloužit ostatním.

U negativně polarizované entity je to naopak.

U nepolarizované entity jsou úvahy nahodilé a nejpravděpodobněji směrem ke zkreslení zvaném pohodlí.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy