Zákon jednoty Historie Sluneční soustavy: Historie Ra

Hide menu

Nalezeny 3 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Sluneční soustavy” má 4 podkategorie.

Historie Ra

16.21 Tazatel: Můžete mi říci něco o historii vašeho společenského paměťového komplexu a jak jste se stali vědomi Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Cesta našeho učení je vytesána do současného momentu. Není žádná historie, jak rozumíme vašemu konceptu. Představte si, chcete-li, kruh bytí. Známe alfu a omegu jako nekonečnou inteligenci. Kruh nikdy nekončí. Je přítomen.

Úrovně, kterými jsme prošli v různých bodech kruhu odpovídají charakteristikám cyklů:

První, cyklus uvědomění.

Druhý, cyklus růstu.

Třetí, cyklus uvědomění si sebe sama.

Čtvrtý, cyklus lásky nebo porozumění.

Pátý, cyklus světla nebo moudrosti.

Šestý, cyklus světla/lásky, lásky/světla nebo jednoty.

Sedmý, cyklus brány.

Osmý, oktáva, která se pohybuje do mystéria, kterému nerozumíme.

41.26 Tazatel: Toto může být příliš dlouhá otázka na toto sezení, ale položím ji, a pokud je příliš dlouhá, můžeme s ní pokračovat později. Mohl byste mi říct o vývoji společenského paměťového komplexu Ra, od jeho prvních počátků, a jaký katalyzátor byl použit, aby se dostal tam, kde je nyní, co se aktivací paprsků týče? Je to příliš dlouhá otázka?

Ra: Já jsem Ra. Otázka si nevyžaduje dlouhou odpověď, protože my, jež jsme prožívali vibrační úrovně na té planetární sféře, kterou nazýváte Venuše, jsme měli štěstí, že jsme byli schopni postupovat v harmonii s planetárními vibracemi a s harmonickou graduací do druhé, třetí a čtvrté, velmi urychlené zkušenosti čtvrté úrovně.

Strávili jsme mnoho času/prostoru, chcete-li, v páté úrovni ve vyvažování intenzivního soucitu, jež jsme získali ve čtvrté úrovni. Graduace byla opět harmonická a náš společenský paměťový komplex, jež se stal pevně usazený ve čtvrté úrovni, zůstal velmi silné a prospěšné povahy.

Naše práce šesté úrovně byla také urychlena kvůli harmonii našeho společenského paměťového komplexu, takže jsme byli schopni se vydat jako členové Konfederace na dokonce ještě rychlejší přiblížení graduace do sedmé úrovně. Naše harmonie byla však bolestným zdrojem naivnosti, co se týká práce s vaší planetou. Existuje krátký dotaz, než opustíme tento nástroj?

60.30 Tazatel: Která civilizace pomohla Ra s využitím tvaru pyramidy, když Ra byl ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Vaši lidé mají rádi jména. Tyto bytosti započaly svou cestu zpět ke Stvořiteli a už nejsou součástí času.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy