Zákon jednoty Historie Sluneční soustavy: Obecné

Hide menu

Nalezen 1 výsledek.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Sluneční soustavy” má 4 podkategorie.

Obecné

30.14 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct stručnou historii metafyzických zásad vývoje každé z našich planet okolo Slunce a jejich funkce s ohledem na vývoj bytostí?

Ra: Já jsem Ra. Předáme vám metafyzický popis pouze těch planet, které individuální komplexy myslí/těl/duchů obývaly, obývají nebo budou obývat. Ostatní sféry můžete chápat jako části Logosu.

Vezměme tu známou jako Venuše. Tato planetární sféra byla tou s rapidní evolucí. Je naší rodnou zemí a velká rychlost [pokroku] komplexů myslí/těl/duchů na jejím povrchu existovala díky harmonické interakci.

Co se týká entity vámi známé jako Mars, jak jste již diskutoval*, ta byla zastavena uprostřed své třetí úrovně, a tím nebyla schopná pokroku kvůli nedostatku příznivých podmínek [pro život dané úrovně] na svém povrchu. Tato planeta bude podstupovat léčení po určitou dobu vašich prostorových/časových milénií.

Planeta, kterou nyní obýváte, má metafyzickou historii pro vás velmi známou a můžete se na ni zeptat, pokud si přejete. Avšak my jsme hovořili na toto téma do značné míry.

Planeta známá jako Saturn má velkou spřízněnost s nekonečnou inteligencí, a proto byla a je ve svých magnetických polích času/prostoru obývána těmi, kteří si přejí chránit vaši soustavu.

Planetární entita vám známá jako Uran se pomalu pohybuje skrze první úroveň a má potenciál projít všemi úrovněmi.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2022 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy