Zákon jednoty Sexuální energetický přenos

Hide menu

Nalezeno 18 výsledků.

⇐ Category list

26.38 Tazatel: Jak jste zmínil dříve, je to rovná a úzká cesta. Je na ní mnoho vyrušení.

Plánuji vytvořit úvod, řekněme, k Zákonu jednoty tak, že budu postupovat skrz a pokrývat styčné body tohoto 75 000letého cyklu, možná pár otázek do obecné budoucnosti. Po tomto úvodu k Zákonu jednoty, jak jej nazývám, bych se chtěl dostat přímo k hlavní práci, kterou je vytvoření pochopení, jež může být rozšířeno těm, kteří by o ně požádali, a jenom těm, kteří by o ně požádali. O pochopení, které by jim umožnilo velmi urychlit jejich evoluci. Velmi si cením a cítím jako velkou poctu a privilegium to, že mohu dělat tuto práci, a doufám, že budeme moci tuto další fázi uskutečnit.

Mám otázku, kterou položil tento nástroj a kterou bych za ni rád tlumočil. Ptá se: Mluvíte o různých typech zablokování a přesunů energie, pozitivních a negativních, které mohou probíhat díky účasti v našem komplexu sexuálně reprodukčních činů. Uvádí: Prosím vysvětlete tato zablokování a přesuny energie s důrazem na to, co by osoba hledající bytí v souladu se Zákonem jednoty mohla v této oblasti pozitivně dělat. Je pro vás možné odpovědět na tuto otázku?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně možné, dáno základem, který jsme položili. Toto je správně pokročilejší otázka. Díky její specificitě můžeme dát obecnou odpověď.

První přesun energie je červený paprsek. Toto je náhodný přesun, který souvisí jen s vaším reprodukčním systémem.

Pokusy o sexuální styk v oranžovém a žlutém paprsku vytvářejí nejprve zablokování, pokud pouze jedna entita vibruje v této oblasti, a tak přivádí entitu, která sexuálně vibruje v této oblasti, k tomu, aby měla nikdy nekončící touhu po této aktivitě. To, co tyto vibrační úrovně hledají, je aktivita v zeleném paprsku. Existuje možnost přesunu energie v oranžovém nebo žlutém paprsku; toto je polarizující k negativnímu: jeden je viděn jako objekt spíše než jako druhé já; ten druhý sám sebe vidí jako plenitele nebo pána situace.

Ve třetím* paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie, ten negativní nebo ženský, jak jej nazýváte, čerpající energii z kořenů bytí vzhůru skrz centra energií, tedy je fyzicky posílen; ta pozitivní nebo mužská polarita, jak je to viděno ve vaší iluzi, nachází tento přesun energie jako inspiraci, která uspokojuje a živí duchovní porci komplexu těla/mysli/ducha, tedy jsou oba polarizováni a uvolňují přebytek toho, čeho mají oba v hojnosti z podstaty inteligentní energie, tedy negativní/intuitivní, pozitivní/fyzické energie, jak je můžete nazývat; tento přesun energie je zablokován jen tehdy, pokud jedna nebo obě entity mají strach z vlastnictví, z bytí vlastněn, z touhy po vlastnictví nebo z touhy po bytí vlastněn.

Ta jiná možnost v zeleném paprsku je, že jedna entita nabízí energii zeleného paprsku, ta druhá nenabízí energii univerzální lásky, toto má za výsledek zablokování energie toho, který není v zeleném paprsku, tedy zvyšuje jeho frustraci nebo touhu; ten, co je v zeleném paprsku, je polarizován lehce k službě ostatním.

Přesun energie v modrém paprsku je v tomto čase mezi vašimi lidmi poněkud vzácný, ale je velmi nápomocný v přesunech energie týkajících se schopnosti vyjadřovat se bez rezervace nebo strachu.

Přesun indigové energie je mezi vašimi lidmi extrémně vzácný. Je to posvátná část komplexu těla, při které může být skrz fialový paprsek dosaženo kontaktu s inteligentním nekonečnem. V těchto dvou posledních úrovních nemůže dojít k žádným zablokováním kvůli tomu, že pokud obě entity nejsou pro tuto energii připraveny, není viditelná a žádný přesun nebo zablokování se nemohou uskutečnit. Je to jako by byl odstraněn rozdělovač z výkonného motoru.

Tento nástroj byl schopný, jako příklad této práce, poplést skupinu Orionu během [mezera v záznamu] zážitků, jak nazýváte tuto látku, díky tomu, že efektivně kompletně otevřela druhé-já třetímu paprsku… opravujeme tento nástroj, dochází jí životní energie… energii zeleného paprsku a částečně otevřela druhé-já interakci modrého paprsku.**

Můžeme se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, než skončíme?

31.2 Tazatel: OK. Hodlám použít informace, které jsme na konci předešlé knihy vytvořili a u kterých jste navrhl, že by byly vhodnější pro pokročilejší materiál. Vložíme je do knihy v tomto bodě, kdy se bavíme o dvojpohlavním rozmnožování, a rád bych na tento materiál trochu navázal, abychom se dostali k některým definicím a lepšímu porozumění.

Poznámka editora: Následující je informace, na kterou se Tazatel odkazoval, pocházející z 26.38 a zabývající se přenosem sexuální energie a blokacemi, jak pozitivní, tak negativní orientace.

Já jsem Ra. První přesun energie je červený paprsek. Toto je náhodný přesun, který souvisí jen s vaším reprodukčním systémem.

Pokusy o sexuální styk v oranžovém a žlutém paprsku vytvářejí nejprve zablokování, pokud pouze jedna entita vibruje v této oblasti, a tak přivádí entitu, která sexuálně vibruje v této oblasti, k tomu, aby měla nikdy nekončící touhu pro tuto aktivitu. Co tyto vibrační úrovně hledají, je aktivita v zeleném paprsku. Existuje možnost přesunu energie v oranžovém nebo žlutém paprsku; toto je polarizující k negativnímu: jeden je viděn jako objekt spíše než jako druhé já; ten druhý sám sebe vidí jako plenitele nebo pána situace.

Ve čtvrtém paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím* paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie, ten negativní nebo ženský, jak jej nazýváte, čerpající energii z kořenů bytí vzhůru skrz centra energií, tedy je fyzicky posílen; ta pozitivní nebo mužská polarita, jak je to viděno ve vaší iluzi, nachází tento přesun energie jako inspiraci, která uspokojuje a živí duchovní porci komplexu těla/mysli/ducha, tedy jsou oba polarizováni a uvolňují přebytek toho, čeho mají oba v hojnosti z podstaty inteligentní energie, tedy negativní/intuitivní, pozitivní/fyzické energie, jak je můžete nazývat; tento přesun energie je zablokován jen tehdy, pokud jedna nebo obě entity mají strach z vlastnictví, z bytí vlastněn, z touhy po vlastnictví nebo z touhy po bytí vlastněn.

Ta jiná možnost v zeleném paprsku je, že jedna entita nabízí energii zeleného paprsku, ta druhá nenabízí energii univerzální lásky, toto má za výsledek zablokování energie toho, co není v zeleném paprsku, tedy zvyšuje jeho frustraci nebo touhu; ten, co je v zeleném paprsku, je polarizován lehce k službě ostatním.

Přesun energie v modrém paprsku je v tomto čase mezi vašimi lidmi poněkud vzácný, ale je velmi nápomocný kvůli přesunům energie týkajícím se schopnosti vyjadřovat se bez rezervace nebo strachu.

Přesun indigové energie je mezi vašimi lidmi extrémně vzácný. Je to posvátná část komplexu těla, při které může být skrz fialový paprsek dosaženo kontaktu s inteligentním nekonečnem. V těchto dvou posledních úrovních nemůže dojít k žádným zablokováním kvůli tomu, že pokud obě entity nejsou pro tuto energii připraveny, není viditelná a žádný přesun nebo zablokování se nemohou uskutečnit. Je to jako by byl odstraněn rozdělovač z výkonného motoru.

Tento nástroj byl schopný, jako příklad této práce, poplést skupinu Orionu během [mezera v záznamu] zážitků, jak nazýváte tuto látku, díky tomu, že efektivně a kompletně otevřela druhé-já třetímu paprsku… opravujeme tento nástroj, dochází jí životní energie… energii zeleného paprsku a částečně otevřela druhé-já interakci modrého paprsku. Můžeme se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, než skončíme?

V tomto materiálu hovoříte o přenosu sexuální energie. Mohl byste tento přenos energie definovat a rozvést jeho význam, prosím?

Ra: Já jsem Ra. Přenos energie zahrnuje uvolnění potenciálních energií napříč, řekněme, zesíleným prostorem. Přesuny sexuálních energií se objevují díky polarizaci dvou komplexů mysli/těla/ducha, přičemž každý z nich obsahuje určitý rozdíl potenciálu jeden od druhého. Povaha přenosu energie nebo zablokování této energie je pak funkcí interakce těchto dvou potenciálů. V případech, kdy se odehrává přenos, to můžete přirovnat k [elektrickému] obvodu, který je uzavřen. Tuto aktivitu můžete také chápat, stejně jako všechny experimentální aktivity, jako Stvořitele prožívajícího sám Sebe.

31.3 Tazatel: Bylo by to pak tím primárním mechanismem, jak Stvořitel sám Sebe prožívá?

Ra: Já jsem Ra. To není správný termín. Přídavné jméno by snad bylo „jeden z vhodných“ způsobů, jak Stvořitel poznává Sebe, protože v každé interakci bez ohledu na zkreslení Stvořitel sám Sebe prožívá. Dvojpohlavní poznání Stvořitele sám Sebou nese potenciál dvou výhod.

Za prvé, v bytosti s aktivovaným zeleným paprskem existuje potenciál pro přímou a jednoduchou analogii toho, co můžete nazvat radostí duchovní nebo metafyzické podstaty, která existuje v inteligentní energii. To pomůže k pochopení pravdivější povahy bytí. Jinou potenciální výhodou aktů dvojpohlavního rozmnožování je možnost posvátného porozumění nebo spojení, řekněme, s bránou do inteligentního nekonečna, protože s vhodnou přípravou může být učiněna práce, kterou byste nazvali magií, a může být dosaženo prožitků inteligentního nekonečna. Pozitivně orientovaní jedinci, kteří se koncentrují na tuto metodu dosažení inteligentního nekonečna, jsou pak skrze hledání nebo aktem vůle schopní nasměrovat tuto nekonečnou inteligenci na práci, kterou si tyto entity přejí vykonat, ať už to je znalost služby nebo schopnost léčit nebo jakákoliv požadovaná služba ostatním.

To jsou dvě výhody této konkrétní metody, jak Stvořitel sám Sebe prožívá. Jak jsme řekli dříve, důsledkem síly tohoto konkrétního přenosu energie je, že otevírá dveře, řekněme, od touhy individuálního komplexu mysli/těla/ducha sloužit v nekonečném počtu způsobů ostatním já, a tudíž se polarizuje pozitivním směrem.

31.4 Tazatel: Můžete poněkud rozvézt koncept toho, že toto konání nejenom dovoluje Stvořiteli lépe sám Sebe poznat, ale také v naší úrovni vytváří potomka nebo zpřístupňuje cestu pro jinou entitu, aby vstoupila do [této] úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme dříve řekli, přenosy sexuální energie zahrnují přenos červeného paprsku, který je náhodný a který je funkcí pokusu druhé úrovně růst, přežít, řekněme. To je správnou funkcí sexuální interakce. Potomek, jak jste nazvali inkarnovanou entitu, který přijímá příležitost komplexu mysli/ducha nabídnutou tímto náhodným aktem nebo událostí nazvanou oplodněním vajíčka spermií, umožňuje entitě mít příležitost vstoupit do této úrovně jako inkarnovaná entita.

To dává dvěma, kteří byli zapojeni v tomto přesunu energií dvojpohlavního rozmnožování, potenciál velké služby v této oblasti pečovat o málo zkušenou entitu, když získává zkušenosti.

Bude nyní vhodné podotknout, že vždy existuje možnost použít tyto příležitosti k negativní polarizaci a tomuto bylo napomoženo pozvolným budováním po mnoho tisíc vašich let zkreslení vašeho společenského komplexu, jež vytvořily tendence ke zmatení, řekněme, nebo nepochopení aspektu tohoto přenosu, jímž je služba ostatním a následující příležitosti služeb ostatním-já.

31.5 Tazatel: Pokud se přenos sexuální energie odehrává v zeleném paprsku… a předpokládám, že se v tomto případě nevyskytuje žádný přenos energie červeného paprsku… znamená to, že je pak pro tento konkrétní přenos nemožné dosáhnout oplodnění a narození entity?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Díky povaze komplexu těla, vždy dochází k přesunu energie červeného paprsku. Náhodný výsledek přesunu této energie je buď jak buď funkcí možnosti oplodnění danému páru entit v daný moment.

Přesun energie zeleného paprsku nastává díky vibračnímu stupni každé entity a není v žádném zásadním smyslu zkreslený energiemi žlutého nebo oranžového paprsku; tudíž dar, řekněme, je dán volně a žádná platba, ať už tělem, myslí nebo duchem, není požadována. Zelený paprsek je jednou z úplné všeobecnosti lásky. To je dávání bez očekávání návratu.

31.6 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda existuje nějaký princip ohledně faktu, že sexuální spojení nevede nezbytně k oplodnění. Nezajímám se o chemické nebo fyzické principy. Zajímá mne, zda existují či neexistují nějaké metafyzické principy, které vedou k tomu, že pár má dítě nebo nemá, nebo zda je to čistě náhodné?

Ra: Já jsem Ra. Je to náhodné s určitými limity. Pokud entita dosáhla stáří [vibrace], kde si vybírá základní strukturu životní zkušenosti, může si pak tato entita vybrat inkarnovat se do fyzického komplexu, který není schopný reprodukce. Takže nalézáme některé entity, které si zvolily být neplodnými. Jiné entity, za použití svobodné vůle, používají různá zařízení, aby si zajistili neplodnost. Kromě těchto okolností je to okolnost náhodná.

31.7 Tazatel: Děkuji vám. Dříve v materiálu jste zmínil „magnetickou přitažlivost“. Mohl byste tento termín definovat a rozvést jej?

Ra: Já jsem Ra. Použili jsme tento termín, abychom naznačili, že ve vašich dvojpohlavních podstatách existuje to, co má polaritu. Tato polarita může být viděna, že je proměnlivá podle, řekněme, mužské/ženské polarizace každé entity, přičemž každá entita je biologicky muž, nebo žena. Tudíž můžete vidět magnetismus, když se dvě entity s příslušnou vyvážeností, mužskou/ženskou versus ženskou/mužskou polaritou, setkají, a tudíž cítí přitažlivost, kterou polarizované síly uplatní jedna na druhou.

To je síla dvojpohlavního mechanismu. Nebere v potaz akt vůle, aby se rozhodl, že cítí přitažlivost k někomu, kdo je opačně sexuálně polarizovaný. Objeví se to nevyhnutelným způsobem a dá to volnému toku energie, řekněme, správnou cestu. Tato cesta může být blokována nějakým zkreslením směrem k přesvědčení/podmínce, která entitě uvádí, že tato přitažlivost není žádaná. Avšak základní mechanismus funguje tak jednoduše, jak by se choval, řekněme, magnet a kov.

31.11 Tazatel: Jak Timothy Leary dělal výzkum, napsal, že v době puberty a dále během tohoto období se objevuje vtisk v kódování DNA entity a že například jsou vtisknuty sexuální vlivy kvůli brzkým sexuálním zkušenostem nebo některým z prvních sexuálních zkušeností dané entity. Opravdu se něco takového stává?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Díky povaze sexuálních zkušeností [provedených] o samotě je ve většině případů nepravděpodobné, že to, co nazýváte masturbací, má vtiskující účinek na pozdější zkušenosti.

To je podobně pravda s některými ze střetnutí, která mohou být viděna jako homosexuální mezi těmi této věkové skupiny. Místo toho jsou to často nevinná cvičení ze zvědavosti.

Avšak je docela přesné, že první zkušenost, ve které je komplex mysli/těla/ducha intenzivně zapojen, skutečně vtiskne na entitu této životní zkušenosti množinu preferencí.

31.12 Tazatel: Používá skupina Orionu toto, řekněme, jako bránu, aby vtiskla entitám, řekněme, preference, které mohou vytvořit negativní polarizaci?

Ra: Já jsem Ra. Tak jako se my z Konfederace snažíme vysílat naši lásku a světlo kdykoliv máme příležitost, a to zahrnuje i sexuální příležitosti, stejně tak skupina Orionu použije příležitosti, pokud je negativně orientovaná nebo pokud je jednotlivec negativně orientovaný.

31.13 Tazatel: Existuje nějaká emotivní předpojatost, která nemá nic společného s mužskou/ženskou sexuální polaritou, která může v entitě vytvořit nahromadění sexuální energie?

Ra: Já jsem Ra. Je extrémně nepravděpodobné, že se nahromadění sexuální energie objeví bez sexuálního návyku části entity. Možná jsme nerozuměli vaší otázce, ale zdá se zřejmé, že by to způsobilo entitě s potenciálem pro sexuální aktivitu to, aby zažila nahromadění sexuální energie.

31.14 Tazatel: Spíše jsem přemýšlel o možnosti, že skupina Orionu tím, že ovlivnila, řekněme, některé členy Třetí říše, o kterých jsem četl zprávy, že měli sexuální uspokojení z pozorování v některých případech zplynování a zabíjení entit v plynových komorách.

Ra: Já jsem Ra. Zopakujeme, že tyto entity měly potenciál pro nahromadění sexuální energie. Volba nebo stimul je rozhodně volbou entity. V případě, o kterém mluvíte, byly tyto entity silně polarizované v oranžovém paprsku, a tudíž nalezli energetické zablokování z moci nad ostatními, a poslání na smrt je maximální mocí nad ostatními; toto bylo pak vyjádřeno sexuálním způsobem, ačkoliv o samotě.

V tomto případě touha pokračovala v nezmenšené míře a byla prakticky neuhasitelná.

Zjistíte, když budete mezi vašimi lidmi pozorovat celé spektrum sexuálních praktik, že existují tací, kteří prožívají takové uspokojení z dominance nad ostatními ať už ze znásilnění, nebo z jiných způsobů dominance. V každém případě je toto příkladem zablokování energie, která je ve své podstatě sexuální.

31.15 Tazatel: Byla pak skupina Orionu schopna, řekněme, vtisknout entitám tento účinek oranžového paprsku nebo… Je toto způsob, jak se to stalo, na to se snažím přijít. Je toto způsob, jak se tyto věci na této planetě staly? Protože pokud se vrátíme na začátek třetí úrovně, musí pro to existovat primární příčina.

Ra: Já jsem Ra. Příčinou tohoto není skupina Orionu. Je to svobodná volba vašich lidí. Je to poněkud obtížné vysvětlit. Pokusíme se.

Přesuny a zablokování sexuální energie jsou spíše manifestací nebo fundamentálním příkladem, než by tomu bylo jinak. A proto jak se vaši lidé otevřeli konceptům agrese a nenasytnosti vlastnictví, začala se tato různá zkreslení filtrovat směrem dolů skrze strom mysli do vyjádření komplexu těla s tím, že sexuální vyjádření je základem tohoto komplexu. Tudíž jsou tato zablokování sexuální energie, i když je Orion ovlivnil a zintenzivnil, v podstatě produktem [způsobu] bytí volně zvoleným vašimi lidmi.

Toto bude poslední otázkou, ledaže bychom pro vyjasnění mohli hovořit dále k této otázce nebo odpovědět na krátké dotazy předtím, než skončíme.

32.2 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní budu pokračovat s materiálem z předvčerejšího dne. Naše téma je, jak se sexuální polarita v evoluci chová jako katalyzátor a jak nejlépe tento katalyzátor použít. Když se vrátím k materiálu, doplním několik mezer, kterým jsme možná v daný moment moc dobře nerozuměli.

Můžete mi sdělit rozdíl mezi aktivací oranžového a žlutého paprsku? Hodlám pracovat od červeného až po fialový a červený jsme probrali, takže jaký je rozdíl mezi aktivací oranžového a žlutého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Oranžový paprsek je ten vliv nebo vibrační vzor, kterým mysl/tělo/duch vyjadřuje svou moc na individuální bázi. Takže moc nad jednotlivci může být chápána jako oranžový paprsek. Tento paprsek byl mezi vašimi lidmi na individuální bázi docela intenzivní. V tomto paprsku můžete vidět zacházení s ostatními-já jako s ne-entitami, otroky nebo majetkem, což nedává ostatním-já žádné postavení.

Žlutý paprsek je ústřední a velmi mocný paprsek a týká se entity ve vztahu k, řekněme, skupinám, společnostem nebo velkým množstvím komplexů mysli/těla/ducha. Tato oranžová… opravujeme se… tato vibrace žlutého paprsku je v srdci agresivních činů, ve kterých jedna skupina entit cítí potřebu a právo dominovat ostatním skupinám entit a pokřivovat jejich vůli na vůli pánů.

Negativní cesta, jak byste ji nazvali, používá ve svých polarizačních vzorech kombinaci žlutého paprsku a oranžového paprsku. Když jsou tyto paprsky použity oddaným způsobem, způsobí kontakt s inteligentním nekonečnem. Obvyklá podstata sexuální interakce, pokud je jeden žlutý nebo oranžový ve svých primárních vibračních vzorech, je tou se zablokováním a následně s nenasytným hladem kvůli [tomuto] zablokování. Když dvě já vibrují v této oblasti, rodí se skrze sexuální interakci potenciál pro polarizaci, jedna entita zažívá potěšení z ponížení a zotročení nebo poddanství, druhá zažívá potěšení z nadvlády a ovládání druhé entity. Tímto způsobem je prožíván přesun sexuální energie negativní polarity.

32.5 Tazatel: OK. Děkuji vám. Věřím, že jsme prozatím bohatě pokryli zelený paprsek, takže hodlám přeskočit zelený paprsek a přejdu k modrému paprsku.

Mohl byste mi říct rozdíl, který nastává mezi zeleným a modrým s důrazem na modrý paprsek?

Ra: Já jsem Ra. S přenosem energie zeleného paprsku nyní přicházíte k velkému bodu obratu jak sexuálně, tak v každém dalším režimu zkušeností. Zelený paprsek může být pak otočen vně, kdy entita spíše dává, než přijímá. První dávání za zeleným paprskem je dávání přijetí nebo svobody, tudíž dovoluje příjemci energetického přesunu modrého paprsku mít příležitost pocitu, že je přijat, a tím osvobozuje to druhé-já, aby mohlo vyjádřit sebe sama dárci tohoto paprsku.

Bude poznamenáno, že jakmile bylo dvěma myslemi/těly/duchy během souložení (soužití)* dosaženo přesunu energie zeleného paprsku, jsou další paprsky k dispozici, aniž by pro obě entity bylo nezbytné postupovat stejně. Tudíž entita vibrující modrým paprskem nebo entita vibrující indigovým paprskem, jejíž ostatní vibrace paprsků jsou jasné, může sdílet tuto energii s druhým-já zeleného paprsku, a tím působit jako katalyzátor pro pokračující učení/vyučování druhého-já. Dokud druhé-já nedosáhne zeleného paprsku, nejsou takové přesuny energií skrze paprsky možné.

32.6 Tazatel: Moje další otázka se týkala indigového paprsku. Existuje nějaký rozdíl mezi přesunu energie indigového a modrého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Indigový paprsek je paprskem, řekněme, uvědomění Stvořitele jako sebe sama; tudíž ten, jehož vibrace indigového paprsku byly aktivovány, může nabídnout přesun energie od Stvořitele ke Stvořiteli. To je počátek posvátné povahy toho, co nazýváte vaším dvojpohlavním rozmnožovacím aktem. Ve své nabídce druhému-já je jedinečným, nesoucím vše, celistvost, jednotu.

32.7 Tazatel: A pak nakonec fialový paprsek. Jaký je rozdíl mezi fialovým paprskem a ostatními?

Ra: Já jsem Ra. Fialový paprsek je stejně jako červený paprsek v sexuálním prožitku konstantní. Jeho prožití druhým-já může být zkresleno nebo zcela ignorováno nebo nepochopeno druhým-já. Avšak fialový paprsek je součtem a podstatou komplexu mysli/těla/ducha a obklopuje a informuje jakýkoliv čin komplexu mysli/těla/ducha.

32.8 Tazatel: Dochází k přechodům energií této povahy ve čtvrté, páté, šesté a sedmé úrovni? Myslím tím všech paprsků.

Ra: Já jsem Ra. Paprsky, jak je chápete, mají v další úrovni a další a tak dále tak odlišný význam, že musíme odpovědět na váš dotaz negativně. Přechody energií nastávají pouze ve čtvrté, páté a šesté úrovni. Ty jsou stále, co byste nazvali, polarizované povahy. Avšak díky schopnosti těchto úrovní vidět harmonie mezi jednotlivci, vybírají si tyto entity ty partnery, kteří jsou harmoničtí, a tudíž umožňují konstantní přesun energie a šíření [těch] komplexů těla, které každá úroveň používá.

[Tento] proces je v páté a šesté úrovni odlišný od toho, kterému můžete porozumět. Avšak v těchto případech je stále založen na polaritě. V sedmé úrovni tato konkrétní výměna energie neexistuje, jelikož je nepotřebné recyklovat komplexy těla.

48.2 Tazatel: Mám od nástroje otázku, kterou přečtu: „Několikrát jste doporučil, že přesuny sexuální energie pomáhají životní energii nástroje a tomuto kontaktu. Zdá se, že to není pravda pro všechny lidi; že sexuální a duchovní obvody nejsou stejné. Je tento nástroj výjimkou nebo je pozitivní účinek sexuální aktivity na duchovní energii normální pro všechny bytosti třetí úrovně?“

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj, ačkoliv není výjimečný, je poněkud méně zkreslený vůči odloučení mysli, těla a ducha než většina vašich entit třetí úrovně. Energie sexuálního přenosu by, pokud by plynula přes nevyvinutý duchovní elektrický nebo magnetický komplex, který jste nazval obvody, úspěšně spálila daný specifický obvod. Naopak plné duchovní energie plynoucí skrze obvody komplexu těla také nepříznivě ovlivní nevyvinutý obvod komplexu těla. Existují někteří, jako je tento nástroj, kteří si v konkrétní inkarnaci nevybrali čas vyjádřit sexuální energie skrze obvody těla. Tudíž se od začátku takovéto zkušenosti entity projevují tělo a duch společně v každém sexuálním činu. Proto přesunout sexuální energie tohoto nástroje znamená přesunout je jak duchovně, tak fyzicky. Magnetické pole tohoto nástroje, pokud je prohlédnuté tím, kdo je citlivý, tyto neobvyklé konfigurace ukáže. Toto není unikátní pro jednu entitu, ale je běžné pro rozumný počet entit, které, když ztratily touhu pro sexuální zkušenosti oranžového a zeleného* paprsku, posílily spojené obvody ducha, mysli a těla, aby vyjádřily souhrnnost bytí v každé činnosti. Z tohoto důvodu také plyne, že společenský styk a přátelství jsou pro tento nástroj velmi výhodnými, jelikož je citlivý na jemné přesuny energií.

* Ra řekl „zeleného paprsku“, ale patrně měl na mysli „žlutého paprsku“.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy