Zákon jednoty Lidé: Thalés, Hérakleitos, Periklés

Hide menu

Nalezen 1 výsledek.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Thalés, Hérakleitos, Periklés

25.4 Tazatel: Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat s materiálem ze včerejška. Uvedl jste, že skupina Orionu odešla před zhruba 3 000 roky kvůli Diaspoře. Byla pak Konfederace schopná učinit nějaký pokrok poté, co skupina Orionu odešla?

Ra: Já jsem Ra. Po mnoho vašich století se jak Konfederace, tak skupina Orionu navzájem zaměstnávaly v rovinách nad vaší vlastní, řekněme, v rovinách času/prostoru, přičemž se rodily intriky a bylo připásáno brnění světla. Bitvy na těchto úrovních pokračovaly a dále pokračují.

V rovině Země byly dány do pohybu energie, které nezpůsobily velké množství volání. Existovaly izolované výskyty volání, jeden takový se odehrál přibližně dva šest nula nula [2 600] vašich roků v minulosti toho, co byste nazvali Řeckem té doby, což vyústilo v texty a pochopení některých aspektů Zákona jednoty. Obzvláště zmiňujeme toho, známého jako Thalés a toho, známého jako Hérakleitos, kteří byli povoláním filosofové, jak to můžete nazvat, a učili své studenty. Také poukazujeme na chápání toho, známého jako Periklés.

Toho času existovalo omezené množství vizionářských informací, které bylo Konfederaci dovoleno telepaticky předat. Avšak během větší části této doby impéria zanikala a rostla podle postojů a energií, které byly dány do pohybu dávno předtím, což nevyústilo v silnou polarizaci, ale spíše ve směsici pozitivního a bojovného neboli negativního, což bylo a je charakteristické pro tento konečný menší cyklus vašeho bytí.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy