Zákon jednoty Lidé: Mojžíš

Hide menu

Nalezeno 9 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Mojžíš

16.15 Tazatel: Můžete mí říct původ Deseti přikázání?

Ra: Já jsem Ra. Původ těchto přikázání následuje zákon negativních entit vtiskujících informaci do pozitivně orientovaných komplexů mysli/těla/ducha. Informace se pokusila kopírovat nebo napodobit pozitivitu, zatímco si udržovala negativní charakteristiky.

16.16 Tazatel: Bylo toto uděláno skupinou Orionu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.17 Tazatel: Jaký byl v tomto jejich účel?

Ra: Já jsem Ra. Účel skupiny Orionu je, jak bylo řečeno dříve, dobýt a zotročit. Toto je činěno nalezením a zřízením elity a zapříčiněním toho, aby ostatní této elitě sloužili skrze různé nástroje jako zákony, které jste zmínil, a jiné předané touto entitou.

16.18 Tazatel: Byl příjemce zákonů, Deseti přikázání, pozitivně nebo negativně orientovaný?

Ra: Příjemce byl tím extrémní pozitivity, což zodpovídá za nějaké z pseudo-pozitivních charakteristik přijaté informace. Tak jako kontakty, které nejsou úspěšné, nezůstala tato entita vibračního komplexu Mojžíš důvěryhodným vlivem (autoritou) mezi těmi, kteří prvně slyšeli filosofii Jednoho, a tato entita byla odstraněna z této vibrační roviny třetí úrovně ve zmenšeném nebo zarmouceném stavu, přičemž ztratila to, co můžete nazývat ctí a vírou, s níž začínala s vytvářením pojmů Zákona jednoty a osvobozováním těch z jeho kmene, jak se mu říkalo v daném času/prostoru.

16.19 Tazatel: Pokud byla tato entita pozitivně orientovaná, jak byla skupina Orionu schopná ji kontaktovat?

Ra: Já jsem Ra. Bylo to intenzivní, řekněme, bitevní pole mezi pozitivně orientovanými silami původem z Konfederace a negativně orientovanými silami. Ten nazývaný Mojžíš byl otevřený dojmům a přijal Zákon jednoty v jeho nejjednodušší formě. Nicméně se informace stala negativně orientovanou kvůli tlaku jeho lidí dělat určité fyzické věci v rovinách třetí úrovně. Toto zanechalo entitu otevřenou pro typ informace a filosofie s povahou služby sobě samému.

16.20 Tazatel: Říkat „Nebudeš“ by bylo pro entitu plně si vědomou znalostí Zákona jednoty nepravděpodobné. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

60.17 Tazatel: Děkuji. Nevím, jestli tato otázka povede užitečným směrem, ale myslím, že ji musím položit. Co byla Archa úmluvy a jaké bylo její použití?

Ra: Já jsem Ra. Archa úmluvy bylo to místo, kde byly podle chápání toho známého jako Mojžíš umístěny nejposvátnější věci. Předměty, které tam byly umístěny, jsou podle vašich lidí dvě tabulky s Deseti přikázáními. Nebyly to dvě tabulky. Bylo tam jedno psaní na svitku. To tam bylo uloženo spolu s pečlivě napsanými záznamy různých bytostí o jejich názorech o stvoření vytvořené Stvořitelem.

Archa byla navržena jako místo, odkud kněží, jak nazýváte ty se zkreslením sloužit svým bratřím, mohou nabírat svou sílu a cítit přítomnost jednoho Stvořitele. Je ale třeba poznamenat, že celá tato sestava byla navržena ne tím známým Konfederací jako Jahve, ale byla navržena negativními bytostmi, které preferovaly touto metodou vytvořit elitu nazývanou Synové Leviho.

60.18 Tazatel: Bylo to tedy zařízení pro komunikaci? Řekl jste, že z toho dostávali sílu. Jaký typ síly? Jak to fungovalo?

Ra: Já jsem Ra. Nabíjelo se to tak, že materiál, ze kterého to bylo postaveno, dostal elektromagnetické pole. Tím se stal objektem s energií. A pro ty, jejichž víra nebyla poskvrněna nespravedlností nebo oddělením se, se tato síla, navržená pro negativitu, stala pozitivní, a je to tak dodnes pro ty v opravdové harmonii se zkušeností služby.

Proto byly síly negativity částečně úspěšné, ale pozitivně orientovaný Mojžíš, jak byla tato entita nazývána, dal lidem vaší planety možnost zcela pozitivní cesty k jednomu nekonečnému Stvořiteli.

Je to společná vlastnost všech vašich systémů ortodoxního náboženství, všechny mají částečně smíšenou orientaci, ale nabízí čistou cestu k jednomu Stvořiteli, kterou čistý hledající vidí.

60.19 Tazatel: Kde je Archa úmluvy teď? Kde se nachází?

Ra: Já jsem Ra. Neodpovíme na tuto otázku, protože archa stále existuje a kvůli tomu neporušíme vůli vašich lidí tím, že ji lokalizujeme.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy