Zákon jednoty Lidé: Edgar Cayce

Hide menu

Nalezeny 2 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Edgar Cayce

14.31 Tazatel: Materiál The Edgar Cayce. Kdo promlouval skrze Edgara Cayceho?

Ra: Já jsem Ra. Žádná entita nepromlouvala skrze Edgara Cayceho.

14.32 Tazatel: Odkud se vzaly informace, které Edgar Cayce předával?

Ra: Já jsem Ra. Dříve jsme vysvětlili, že inteligentní nekonečno je přivedeno do inteligentní energie z osmé úrovně nebo oktávy.* Vibrační zvukový komplex nazývaný Edgar použil tuto bránu k vidění současnosti, což není kontinuum, které prožíváte, ale potenciální společenský paměťový komplex této planetární sféry. Termín, který vaši lidé pro to používají je „Ákášické záznamy“ (pozn. „Akashic Record“ v originále) nebo „Hala záznamů“ (pozn. „Hall of Records“ v originále). Toto bude poslední otázka, kterou nyní můžete položit.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy