Zákon jednoty Lidé: Aleister Crowley

Hide menu

Nalezeny 2 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Aleister Crowley

18.10 Tazatel: Chápu. Entita Aleister Crowley napsala „Konání tvé vůle je veškerým zákonem“. Byla zřejmě v pochopení, do jisté míry, Zákona jednoty. Kde je tato entita nyní?

Ra: Já jsem Ra. Entita je ve vašich vnitřních úrovních. Tato entita je v léčebném procesu.

18.11 Tazatel: Zneužila pak tato entita Zákon jednoty, i když mu intelektuálně rozuměla, a proto musela projít tímto léčebným procesem?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita byla, můžeme použít tento vibrační zvukový komplex, nadměrně stimulována pravou podstatou věcí. Tato nadměrná stimulace vyústila v chování, které bylo za vědomou kontrolou entity. Tudíž se tato entita, v mnoha pokusech o prodělání procesu vyvažování, jak jsme popsali různá centra začínající červeným paprskem a pohybující se nahoru, stala poněkud příliš zaujatou nebo zachycenou v tomto procesu a stala se odcizenou od ostatních-já.

Tato entita byla pozitivní. Nicméně její cesta byla obtížná kvůli neschopnosti použít, syntetizovat a harmonizovat pochopení tužeb sebe sama tak, aby mohla sdílet, s plným soucítěním, s ostatními-já. Tato entita se tudíž stala velmi nezdravou, jak to můžete nazvat, ve smyslu duchovního komplexu a je nutné o ty, s tímto typem zkreslení směrem k vnitřní bolesti, pečovat ve vnitřních rovinách, dokud není taková entita schopná opět vidět zkušenosti s absencí zkreslení směrem k bolesti.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy