Zákon jednoty Lidé: Albert Schweitzer a Martin Luther King

Hide menu

Nalezeny 2 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Albert Schweitzer a Martin Luther King

34.10 Tazatel: Pokud by byla entita silně předpojatá směrem k pozitivním společenským činům, co by to udělalo jejímu žlutému paprsku v auře oproti entitě, která by chtěla vytvořit společenské impérium a vést ho železnou pěstí? Jaký by byl rozdíl v aktivitě žlutého paprsku těchto dvou entit?

Ra: Já jsem Ra. Vezměme dvě takové pozitivně orientované aktivní duše, které již nejsou ve vašem fyzickém času/prostoru. Ten, kdo je známý jako Albert, který se za účelem, aby se mohl léčit, vydal do zvláštní a pro něj barbarské společnosti. Tato entita byla schopna zmobilizovat veliké množství energie a toho, co nazýváte penězi. Tato entita vynaložila mnoho energie zeleného paprsku jako léčitel i jako milovník vašeho nástroje známého jako varhany. Žlutý paprsek této entity byl jasný a krystalický díky snahám potřebným pro obstarání prostředků pro vyhlášení svých snah. Avšak zelený paprsek a modrý paprsek byly také ohromně brilantní podstaty. Vyšší úrovně, jak je můžete nazvat, byly aktivovány, [přitom] nižší, jak je můžete nazvat, energetické body zůstaly ve vyváženém bytí docela, docela jasné.

Jiným příkladem je entita Martin. Tato entita se ve vysoké míře potýkala se spíše negativními vibračními vzory oranžového a žlutého paprsku. Avšak tato entita byla schopná ponechat energii zeleného paprsku otevřenou a díky závažnosti svého testování, pokud vůbec, může být viděna jako polarizovaná pozitivním směrem díky své věrnosti sloužit ostatním tváří v tvář velikému katalyzátoru.

34.11 Tazatel: Mohl byste mi říct příjmení Alberta a Martina?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou vám známé jako Albert Schweitzer a Martin Luther King.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy