Zákon jednoty Nezodpovězeno

Hide menu

Nalezeno 22 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Nezodpovězeno” má 2 podkategorie.

Mezi ležící materiál

55.8 Tazatel: Děkuji vám. V dřívější době jste uvedl: „dokud nejsou přesuny energií všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, budou existovat blokace v modrých a indigových vyzařováních.“ Mohl byste to vysvětlit úplněji?

Ra: Já jsem Ra. V tomto prostoru/času jsme nepokryli vhodný středně pokročilý materiál. Zopakujte otázku prosím ve vhodnějším bodě prostoru/času.

Zpět na začátek

Zákon zmatení

10.8 Tazatel: Existuje v současnosti nebezpečí, že by se to stalo Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Cítíme, že toto vyhodnocení takzvané budoucnosti vašeho planetárního komplexu mysli/těla/ducha může být méně než neškodné. Pouze řekneme, že podmínky mysli pro takový vývoj technologie a takové rozvinutí existují.

Je to zkreslení naší vize/porozumění, že komplexy mysli a ducha těch z vašich lidí spíše potřebují zorientování (nasměrování), než že by „hračky“ potřebovaly demontovat, protože nejsou všechny věci, které existují, částí Stvořitele? Proto je vaší ctí/povinností si svobodně vybrat.

11.23 Tazatel: Je toto [způsob], jak jsme pochopili nukleární energii? Byla to směs jak pozitivní, tak negativní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity zodpovědné za shromažďování vědců byly smíšené orientace. Vědci byli v naprosté většině ve své orientaci pozitivní. Vědci, kteří následovali jejich práci, byli smíšené orientace včetně jedné extrémně negativní entity, jak byste to nazvali.

11.24 Tazatel: Je tato extrémně negativní entita stále inkarnovaná zde na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

11.25 Tazatel: Pak předpokládám, že ji nemůžete jmenovat, a zeptám se vás, odkud Nikola Tesla získal své informace?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Nikola obdržel informace ze zdrojů Konfederace, které hodlaly pomoci této extrémně, řekněme, andělsky pozitivní entitě ve zlepšení existence svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha. Je nešťastné, řekněme, že tak jako u mnoha Poutníků, způsobily vibrační zkreslení iluze třetí úrovně této entitě to, že se stala extrémně zkreslená ve svém vnímání svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha tak, že její mise byla zbrzděna a ve výsledku byla odvrácena od svých záměrů.

12.25 Tazatel: Chci říci, že bych byl polarizovaný více k službě sobě samému nebo směrem k službě ostatním, když bych dělal tento čin zamykání myšlenkové formy nebo konstruktu?

Ra: Já jsem Ra. Můžete zvážit tuto otázku sám. My Zákon jednoty interpretujeme, ale ne ve smyslu dávání rad.

14.29 Tazatel: Existují některé další knihy, které můžete jmenovat a které jsou dostupné za tímto účelem a které byly předány Konfederací?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme sdílet tuto informaci, protože by to zkreslilo vaše vzory rozeznání ve vaší budoucnosti. Můžete se zeptat na konkrétní svazek.

16.27 Tazatel: Můžete mi říct, jaké jejich procento jsou třetí, čtvrté, páté, šesté úrovně, atd.? Zhruba, velmi zhruba.

Ra: Já jsem Ra. Sedmnáct procent první úrovně, dvacet procent druhé úrovně, dvacet sedm procent třetí úrovně, šestnáct procent čtvrté úrovně, šest procent páté úrovně. Další informace musí být odepřeny. Svobodná vůle vaší budoucnosti toto nezpřístupňuje.

Promluvíme o jednom bodu. Existuje docela velké procento, přibližně třicet pět procent inteligentních planet, které nezapadají do sta procent. Tato mystéria jsou šesté a sedmé úrovně a nejsou dostupné našemu promlouvání.

18.20 Tazatel: Kdy se Jahve rozhodl konat ty genetické změny, které Jahve dělal?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Jahve pracovala s těmi z planety, kterou nazýváte Mars, před sedm pět, sedmdesáti pěti tisíci [75 000] roky v tom, co byste nazvali klonovacím procesem. Jsou zde rozdíly, ty se ale nacházejí v budoucnosti vašeho kontinua času/prostoru a nemůžeme porušit svobodnou vůli Zákona zmatení.

Dva šest nula nula [2 600], přibližně, bylo druhým obdobím – opravujeme se – tři šest nula nula [3 600], přibližně, byl čas pokusů těch ze skupiny Orionu během tohoto kulturního komplexu; byla to řada setkání, ve kterých ti, známí jako Anak, byli oplodněni novým genetickým kódem vašimi způsoby fyzického komplexu tak, aby organismy byly větší a silnější.

24.20 Tazatel: Jediná další otázka, která s tímto souvisí je: existovala ztroskotaná vesmírná loď a jsou nyní malá těla uložena v našich vojenských instalacích?

Ra: Já jsem Ra. Nechceme ovlivnit vaši budoucnost. Kdybychom vám předali tuto informaci, mohli bychom vám dát více, než byste mohli adekvátně vstřebat v bodě prostoru/času vašeho současně poněkud zmateného nastavení vojenského a zpravodajského myšlení. Proto tuto informaci nebudeme sdílet.

25.3 Tazatel: Třetí otázkou, kterou žádala, aby byla podána, bylo: Jak mi Don a Jim mohou pomoci s mou revitalizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto není vhodná otázka pro plnou odpověď. Můžeme pouze říci, že tyto entity jsou nejvýše svědomité. Můžeme přidat, že kvůli zkreslení tohoto nástroje směrem k nevyváženosti v prostoru/času by bylo dobré, měla-li by entita během cvičení společnost.

26.36 Tazatel: Potom předpokládám, že všechny skupiny UFO, které získávaly telepatický kontakt od Konfederace, byly, řekněme, vysoce prioritními cíli pro křižáky z Orionu, a předpokládal bych, že vysoké procento z nich mělo tedy své informace, řekněme, znečištěny. Můžete mi říct, zda máte nějakou představu, kolik procent těchto skupin bylo těžce znečištěno informacemi Orionu a zdali někteří z nich byli schopni zůstat čistě kanálem Konfederace?

Ra: Já jsem Ra. Dát vám tuto informaci by bylo zasažením do svobodné vůle nebo zmatení některých ze žijících. Můžeme jen žádat každou skupinu, aby zvážila relativní účinek filosofie a vaši takzvanou specifickou informaci. Není to specifičnost informace, co přitahuje negativní vlivy. Je to důležitost, která jí je přikládána.

To je proč docela často opakujeme, když jsme žádáni o specifickou informaci, že bledne do nedůležitosti, tak jako vadne a umírá tráva, zatímco láska a světlo jednoho nekonečného Stvořitele se odráží do nekonečných domén stvoření navěky a navždy, tvoří a vytváří se ve věčnosti.

Proč se tedy znepokojovat trávou, která kvete, vadne a umírá ve svém období, jen aby znovu rostla díky nekonečné lásce a světlu Stvořitele? To je zpráva, kterou přinášíme. Každá entita je jen povrchově to, co kvete a umírá. V hlubším smyslu není žádnému bytí konec.

36.18 Tazatel: Existují v naší historické minulosti nějaké příklady negativně polarizovaných poutníků šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tyto informace by mohly být škodlivé. Zadržujeme je. Prosím pokuste se vidět entity okolo vás jako část Stvořitele. Nemůžeme to více vysvětlit.

48.4 Tazatel: Kdybyste věděl, co nyní víte o našem planetárním stavu a metodách komunikace atd., pokud byste vy jako jednotlivec sem prošel procesem inkarnace jako Poutník a měl nyní dostatečné vzpomínky na to, abyste měl účel, jaký jste uvedl, jaké mechanismy byste pro proces vyučování/učení v našem současném stavu komunikace vyhledával?

Ra: Já jsem Ra. Můj bratře, spatřujeme, že jste učinil určitá nevyslovená spojení. Bereme je na vědomí a z tohoto důvodu nemůžeme zasahovat do vašeho zmatení.

50.10 Tazatel: Znám lidi, kteří byli nedávno vycvičeni v meditaci a kteří po velmi krátké době intenzivní meditace, několik dní nebo tak, jsou schopní dálkově působit na kov, ohýbat jej. Chápu to tak, že když to dělají, nosí na svých hlavách drátěný model ve tvaru pyramidy. Před několika lety jsem byl pozván na jedno z meditačních sezení, ale nemohl jsem se tam dostavit. Mohl byste tento proces a také to, zda dosahují něčeho cenného či ne, komentovat?

Ra: Já jsem Ra. Ne. Prosím položte v tomto sezení poslední plný dotaz.

53.21 Tazatel: Můžete mi říct, proč [jméno] měla na sobě tolik stříbrných skvrn?

Ra: Já jsem Ra. To je porušení svobodné vůle. Ne.

60.19 Tazatel: Kde je Archa úmluvy teď? Kde se nachází?

Ra: Já jsem Ra. Neodpovíme na tuto otázku, protože archa stále existuje a kvůli tomu neporušíme vůli vašich lidí tím, že ji lokalizujeme.

60.29 Tazatel: Bylo důvodem mumifikace cokoliv jiného než pohřeb těla?

Ra: Já jsem Ra. Ačkoliv bychom s vámi o tomto zkreslení našeho návrhu konstrukce pyramidy rádi mluvili, můžeme říci velmi málo, protože záměr byl velmi zkreslen. Jeho použití, i když mnozí cítili, že jsou pozitivní, byly v záměru generovány negativně. Nemůžeme o tomto tématu mluvit bez ohrožení některých základních vyváženích mezi pozitivními a negativními silami na vaší planetě. Můžeme říci, že ti, kteří se nabídli, cítili, že se nabízí ve službě ostatním.

64.7 Tazatel: Bylo by užitečné, kdyby Ra popsali použité techniky, když byli Ra ve třetí úrovni, aby se rozvíjely mysl, tělo a duch?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz se nachází za Zákonem zmatení.

64.8 Tazatel: A co zkušenost Ra ze čtvrté úrovně? Nacházela by se také za Zákonem zmatení?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vyjádřeme myšlenku. Ra není elitou. Hovořit o našich konkrétních zkušenostech skupině, která nás ctí, je jako navádět ke konkrétním radám. Naše práce byla práce vašich lidí, prožívat katalyzátor radosti a strasti. Naše okolnosti byly poněkud harmoničtější.

Nechť je řečeno, že každá entita nebo skupina může utvořit tu nejskvostnější harmonii v jakékoliv vnější atmosféře. Zkušenosti Ra nejsou ničím víc než vaše vlastní. Vaše jsou tancem v tomto prostoru/času během sklizně třetí úrovně.

64.9 Tazatel: Nedávno byla vznesena otázka, která se týká možných záznamů ztracených blízko, uvnitř nebo pod Velkou pyramidou v Gíze. Nemám tušení, zda by byly ku prospěchu. Pouze se zeptám, zda by pátrání v této oblasti bylo nějak prospěšné.

Ra: Já jsem Ra. Omlouváme se za zdání, že jsme v informacích tak plaší. Avšak jakákoliv slova ohledně tohoto konkrétního tématu vytvářejí možnost narušení svobodné vůle.

64.13 Tazatel: Nejsem schopen posoudit, v jakém okamžiku, na jaké úrovni schopností by adept tohoto bodu bytí, řekněme, nezávislého na cyklickém působení, dosáhl. Můžete mi naznačit, jaká úroveň „adeptství“ by byla třeba, aby bylo takto nezávislé?

Ra: Já jsem Ra. Kvůli práci této skupiny jsme omezeni mluvit konkrétně, jelikož hovořit by vypadalo jako soudit. Avšak můžeme říci, že tento cyklus můžete v rámci vaší skupiny zohlednit ve stejném světle jako takzvaná astrologická vyvážení; to jest, jsou zajímavá, ale ne kritická.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy