Zákon jednoty Energetická centra: Oranžový paprsek

Hide menu

Nalezeny 4 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Energetická centra” má 8 podkategorií.

Oranžový paprsek

34.9 Tazatel: Děkuji vám. Mohl byste mi dát stejný typ informací o vlastním já ve vztahu ke společenskému já?

Ra: Já jsem Ra. Nemanifestované já může nalézt takové své lekce, které rozvíjejí jakékoliv z center energetických přítoků komplexu mysli/těla/ducha. Interakce společenského a vlastního já se nejčastěji zaměřují na druhé a třetí energetické centrum. Tudíž ti nejaktivnější v pokusech předělat nebo pozměnit společnost jsou těmi, kteří pracují na základě pocitů, že jsou osobně správní nebo že mají odpovědi, které usadí moc do správnější konfigurace. To může být viděno jako úplná cesta od negativní po pozitivní orientaci. Obojí aktivuje tato centra energetického paprsku.

Těch, jejichž touhy pomoct společnosti jsou podstaty zeleného paprsku nebo vyšší, existuje málo. Málo jich však je kvůli chápání, můžeme říci, čtvrtého paprsku, že volně dávaná univerzální láska je více žádoucí než knížectví nebo i přeskupování lidí nebo politických struktur.

34.12 Tazatel: Myslel jsem, že to bylo správně, ale nebyl jsem si jist. Můžete mi dát stejným typ informací, které jsme zde dostali, s ohledem na nemanifestované já, které interaguje mezi sebou a přístroji, hračkami atd. – vynálezy?

Ra: Já jsem Ra. V této konkrétní situaci se znovu koncentrujeme z větší části na oranžové a žluté energetické centrum.

Mnoho vašich přístrojů mezi vašimi lidmi, to jest těch, co nazýváte komunikačními zařízeními (pozn. překl.: nejspíše jsou na mysli televizní a rozhlasové přijímače), a jiná rozptýlení jako méně soutěživé hry, můžou být v negativním smyslu viděny jako, že mají zkreslení zanechání komplexu mysli/těla/ducha neaktivovaným, čímž je aktivita žlutého a oranžového paprsku velmi oslabena, a tudíž vytrvale snižuje možnost eventuální aktivace zeleného paprsku.

Jiné z vašich přístrojů mohou být viděny jako nástroje, kterými entita zkoumá možnosti fyzického nebo mentálního komplexu a v některých málo případech komplexu ducha, a tudíž aktivuje oranžový paprsek v tom, co nazýváte vašimi týmovými sporty a v ostatních přístrojích jako vaše způsoby přepravy. Ty mohou být viděny jako způsoby zkoumání pocitů moci; obzvláště moci nad ostatními nebo skupinová moc nad jinou skupinou ostatních-já.

41.13 Tazatel: Nezamýšlel jsem tou otázkou plýtvat časem, ale právě jste zmínil tu konkrétní jednu buňku. Má tato mnohotvará obrněnka oranžové energetické centrum?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

41.14 Tazatel: Souvisí pak toto energetické centrum na velmi malém měřítku s oranžovým energetickým centrem člověka?

Ra: Já jsem Ra. Pravá barva je přesně stejná. Avšak vědomí v počátku druhé úrovně je primitivní a používání oranžového paprsku je omezené na vyjádření sebe sama, jež může být viděno jako pohyb a přežití.

V tomto čase ve třetí úrovni mají ti, jež lpí na oranžovém paprsku mnohem složitější systém zkreslení, přes která je oranžový paprsek manifestován. Je to poněkud komplikované. Budeme se snažit o zjednodušení.

Odpovídající pravá barva je pro třetí úroveň, jak jste zjistili, žlutá. Avšak procesy ovlivňování pravé zelené barvy, jež působí na entity žlutého paprsku, přiměly mnohé entity, aby se vrátily k uvažování o sobě než postoupit dále do uvažování o jiných já neboli do zeleného paprsku. To nemusí být vnímáno jako negativně polarizující povahy, jelikož negativně polarizovaná entita velmi intenzivně pracuje s nejhlubšími manifestacemi energií skupin žlutého paprsku, obzvláště s manipulacemi ostatních já pro službu sobě. Ti, jež se vracejí k oranžovému paprsku, a můžeme dodat, že těch je na vaší rovině v této době mnoho, jsou ti, kteří cítí vibrace pravé zelené barvy, ale odmítají vládní a společenské aktivity jako takové a znovu hledají sami sebe.

Avšak když nemá entita správně vyvinutý žlutý paprsek tak, že vyváží osobní vibrační stupně entity, je pak postavena před úkol další aktivace a vyvažování sebe sama ve vztahu k sobě, tudíž manifestace oranžového paprsku v bodě tohoto prostoru/času.

Tudíž pravá oranžová barva je to, co je bez rozdílu. Avšak její manifestace nebo jakéhokoliv paprsku mohou být viděny jako nejrůznorodější v závislosti na vibračních úrovních a vyváženích mysli/těla nebo komplexů mysli/těla/ducha, které tyto energie vyjadřují.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy