Zákon jednoty Energetická centra: Indigový paprsek

Hide menu

Nalezeno 6 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Energetická centra” má 8 podkategorií.

Indigový paprsek

49.2 Tazatel: Děkuji vám. Prvně tu mám otázku od Jima. Říká: „V posledních devíti letech mívám to, čemu říkám prožitky na předních lalocích mozku během před-vědomého stavu spánku zrovna předtím, než ráno vstávám. Jsou kombinací potěšení a tlaku, které začínají v předních lalocích a v pulzech se rozpínají po celém mozku a jsou cítěny jako orgasmus v mozku. Měl jsem více jak 200 takovýchto prožitků a často jsou doprovázeny vizemi a hlasy, které mi zřídkakdy dávají smysl. Jaký je zdroj těchto prožitků na předních lalocích?“

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tazatele [Jima] a nacházíme určitou vhodnou informaci, která je již dostupná a která se vztahuje k fyziologické dispozici této konkrétní části mozku. Popsané a prožité prožitky jsou ty destilace, které mohou být prožity po koncentrovaném úsilí otevření brány nebo indigového centra komplexu mysli, takže se mohou objevit prožitky posvátného neboli fialového paprsku. Tyto prožitky jsou počátky toho, co pak může, jakmile jsou tělo, mysl a duch integrovány na úrovni fialové brány, uvolnit prožitek radosti, ale také porozumění inteligentní energie, která ji doprovází. Tak se orgasmus komplexu těla a orgasmus komplexu mysli stanou integrovanými a mohou pak pro integraci duchovního komplexu předložit správnou bránu a její použití jako nosiče pro posvátnou nebo zcela prožitou přítomnost jednoho nekonečného Stvořitele. Tudíž existuje mnohé, na co se tazatel [Jim] může těšit.

54.32 Tazatel: Když komplex mysli/těla/ducha cítí v meditaci pocit v indigovém centru, co cítí?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto sezení.

Ten, kdo cítí tuto aktivaci, je ten, jenž prožívá vtékání v tomto energetickém centru pro využití buď na odblokování tohoto centra, pro jeho ladění, aby odpovídalo harmonickým kmitům jeho dalších energetických center, nebo pro aktivaci brány do inteligentního nekonečna.

Nemůžeme být specifičtí, protože každý z těchto tří vjemů je prožíván entitou, která cítí toto zkreslení fyzického komplexu.

Máte krátký dotaz, než opustíme tento nástroj?

58.23 Tazatel: Je v něčem výhodné pokusit se takové schopnosti vyvinout nebo být schopen ohýbat kov a podobně? Pokouším se říci, zda jsou takové schopnosti znakem vývoje bytosti nebo jsou znakem něčeho jiného. Například, když se bytost vyvine do úrovně indigo, bude znakem toho vývoje ohýbání kovu?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Začneme popisem třech spirál světelné energie, které představuje pyramida. Za prvé, základní spirála, která se používá pro studium a léčení. Za druhé, spirála k vrcholu, která se využívá pro stavbu. Za třetí, spirála, která se šíří z vrcholu a která se využívá k energizaci.

Kontakt s paprskem indigo se nemusí ukázat jako nějaká specifická schopnost nebo dar, jak jste řekli. Jsou takoví jejichž energie indiga je ta čistého bytí a není nijak manifestována, a přece všichni o vývoji takové bytosti ví. Jiní mohou učit nebo sdílet kontakt s inteligentní energií mnoha způsoby. Další pokračují v hledání inteligentního nekonečna bez manifestace.

Proto je manifestace menším znakem než to, co je vnímáno nebo intuitivně chápáno o komplexu mysli/těla/ducha. Tento fialový paprsek bytí je mnohem více indikativní o skutečném já.

Máte nějaké krátké dotazy nebo maličkosti, které můžeme objasnit, pokud budeme schopni, než tento nástroj opustíme?

58.24 Tazatel: No, já jsem měl dotaz na to, co jste mysleli „třetí spirálou“. A pokud je to příliš dlouhé, zeptám se jen na to, jak můžeme zlepšit pohodlí nástroje nebo jak zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme krátce odpovědět. Můžete se na detaily zeptat v jiné relaci, pokud si to přejete.

Představte si plamen svíčky a můžete vidět třetí spirálu.

Tento nástroj je dobře vyvážen. Příslušenství je dobře srovnáno. Jste pečliví.

Já jsem Ra. Opouštím vás, přátelé, ve světle a v lásce jednoho nekonečného Stvořitele. Běžte a radujte se, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

61.13 Tazatel: Dobře, pak se zeptám na tohle. Mohl byste nám říci, k čemu slouží čelní mozkové laloky a jaké podmínky jsou nutné pro jejich aktivaci?

Ra: Já jsem Ra. Čelní mozkové laloky budou mít, řekněme, daleko více použití ve čtvrté úrovni.

Primárním mentálním/emocionálním stavem této velké oblasti takzvaného mozku je radost neboli láska ve svém tvůrčím smyslu. Energie, o nichž jsme hovořili v souvislosti s pyramidami – veškeré léčení, učení, vytváření a nabíjení energií – se tedy nacházejí v této oblasti. Této oblasti se dotýká adept. Je to oblast, která prostřednictvím kmene a kořene mysli navazuje kontakt s inteligentní energií a skrze tuto bránu s inteligentním nekonečnem.

Máte nějaké dotazy, než opustíme tento nástroj?

63.19 Tazatel: Zdá se mi, že některé sklizně-schopné bytosti třetí úrovně jsou relativně staré, neboť znám jednotlivce, kteří umí ohýbat kov, kterým je přes 50 let a jiným je přes 30. Mohly by existovat další bytosti, které mohou/ umí ohýbat kov z jiného důvodu, než že mají dvojitě aktivovaná těla?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Kterákoliv bytost, která buď bez úmyslu, nebo pečlivou snahou dosáhne brány inteligentní energie, může využít sílu této energie měnit tvary.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy