Zákon jednoty Současnost Země: Karanténa

Hide menu

Nalezeno 9 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Současnost Země” má 4 podkategorie.

Karanténa

16.1 Tazatel: Chtěl bych se zeptat, s ohledem na zkreslení svobodné vůle Zákona jednoty, jak mohou Strážci držet Zemi v karanténě? Je tato karanténa v mezích zkreslení svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. Strážci chrání zkreslení svobodné vůle komplexů mysli/těla/ducha třetí úrovně na této planetární sféře. Události, které potřebují aktivaci karantény, zasahovaly do zkreslení svobodné vůle komplexů mysli/těla/ducha.

16.2 Tazatel: Mohu se mýlit, ale připadá mi, že by to bylo zasahování do svobodné vůle, řekněme, skupiny Orionu. Jak je toto vyváženo proti jinému konceptu, který jste právě předal?

Ra: Já jsem Ra. Vyvažování je z úrovně do úrovně. Pokusy takzvaných Křižáků zasahovat do svobodné vůle jsou akceptovatelné v úrovni jejich chápání. Nicméně komplexy mysli/těla/ducha této úrovně, kterou nazýváte třetí, formují úroveň svobodné vůle, která není schopná, řekněme, zcela rozpoznat zkreslení směrem k manipulaci.

Tudíž byla zřízena karanténa za účelem vyvažování úrovňových rozdílů ve vibracích, což byla vyvažovací situace, kde svobodná vůle skupiny Orionu není zastavena, ale je jí dána výzva. Mezitím není skupině třetí úrovně bráněno svobodné volbě.

16.3 Tazatel: Mohou tato okna, která se objevují, nechat skupinu Orionu projít skrz jednou za čas? Má toto cokoliv společného s tímto zkreslením svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.4 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak toto funguje?

Ra: Já jsem Ra. Nejbližší analogií by byl generátor náhodných čísel s určitými limity.

16.5 Tazatel: Jaký je zdroj tohoto generátoru náhodných čísel? Je vytvořen Strážci, aby bylo vyvažováno jejich strážení? Nebo je to jiný zdroj než Strážci?

Ra: Já jsem Ra. Všechny zdroje jsou jedním. Nicméně rozumíme vaší otázce. Fenomén oken je fenoménem ostatních-já než Strážců. Operuje z dimenzí za prostorem/časem v tom, co můžete nazvat oblastí inteligentní energie. Tak jako vaše cykly, jsou taková vyvažování, takové rytmy, jako údery hodin. V případě oken nemají žádné entity hodiny. Proto se to zdá jako náhodné. Není to náhodné v úrovni, která produkuje toto vyvažování. To je důvod, proč jsme uvedli, že jde o analogii s určitými limity.

16.6 Tazatel: Pak toto okenní vyvažování brání Strážcům redukovat svou pozitivní polarizaci tím, že by zcela vyloučili kontakt z Orionu díky stínění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. V důsledku vyvažování dovoluje stejné množství pozitivního a negativního vtoku, který je vyvažován zkresleními společenského komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž ve vaší konkrétní planetární sféře jsou méně potřebné negativní, jak byste to nazvali, informace nebo podněty než pozitivní kvůli poněkud negativní orientaci vašeho zkreslení společenského komplexu.

16.7 Tazatel: Tímto způsobem je celková svobodná vůle vyvážena tak, že jednotlivec může mít stejnou možnost si vybrat službu ostatním nebo službu sám sobě. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.8 Tazatel: Nezamýšlím pokrývat to, co jsme již pokryli, [ale] jsou zde některé body, kterým máme potíže plně porozumět a někdy musím položit otázku jiným způsobem, abych ji plně porozuměl. Děkuji vám.

Takže na počátku tohoto 75 000ročního cyklu víme, že byla zřízena karanténa. Pak předpokládám, že si Strážci byli vědomi porušení svobodné vůle, která by nastala, pokud by ji toho času nezřídili, a proto tak učinili. Toto… Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně nesprávně. Nesprávnost je následující: těmto entitám, jejichž životní zkušenost třetí úrovně na vaší Rudé planetě byla předčasně dovedena k završení, bylo pomoženo geneticky během jejich přesunu do této třetí úrovně. Toto, ačkoli bylo provedeno v touze pomoci, bylo viděno jako porušení svobodné vůle. Lehká karanténa, která se skládá ze Strážců nebo zahradníků, jak byste je mohli nazvat, která již byla funkční, tak byla zesílena.

21.20 Tazatel: Jelikož to nebylo vnímáno, nebylo nezbytné jeho vyvažování. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Co je nezbytné vyvážit, je příležitost. Tam kde je ignorance, není příležitost. Pokud existuje potenciál, pak by měla být každá příležitost vyvážena, toto vyvažování zapříčiněné nejen pozitivními a negativními orientacemi těch, kteří nabízejí pomoc, ale také orientací těch, kteří požadují pomoc.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy