Zákon jednoty Současnost Země

Hide menu

Nalezeno 21 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Současnost Země” má 6 podkategorií.

Obecné

13.22 Tazatel: Jaká je úroveň naší planety Země v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Sféra, kterou obýváte, je třetí úrovně ve svém bytí komplexu mysli/těla/ducha. Nyní je v kontinuu prostoru/času čtvrté úrovně. Toto způsobuje poněkud obtížnou sklizeň.

15.4 Tazatel: Děkuji vám. První otázkou je: Proč se na této planetě objevilo rychlé stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Rychlé stárnutí nastává na této planetě třetí úrovně kvůli trvající nerovnováze komplexu sítě receptorů v éterické části energetického pole této planety. Zkreslení myšlenkových forem vašich lidí způsobila, že energetická proudění vstoupila do planetární magnetické atmosféry, pokud byste takto nazvali tuto síť energetických vzorů, takovým způsobem, že řádná proudění nejsou správně naplněná s vyrovnaným vibračním světlem/láskou, řekněme, z vesmírné úrovně této oktávy existence.

Zpět na začátek

Pomoc Konfederace

8.1 Tazatel: Mám otázku k tomu, co nazývám upoutávka Konfederace. Má to co do činění se svobodnou vůlí. Jak tomu rozumím, Radou byly dovoleny určité kontakty, ale je to limitované kvůli svobodné vůli těch, kteří nejsou orientovaní způsobem, že by možná kontakt chtěli. Tento materiál, který právě vytváříme, bude publikován. Jeho šíření bude závislé na potřebách relativně malého počtu lidí na planetě. Mnoho lidí na planetě tento materiál nyní chce, ale i když jej vydáme, nebudou si vědomi toho, že je dostupný. Je zde nějaká možnost vytvoření nějakého efektu, který bych nazval upoutávkou, nebo je to proti principům svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, cestu, kterou si váš životně-zkušenostní komplex zvolil. Zvažte náhody a podivné okolnosti, kde jedna věc následovala další. Zvažte to dobře. Každá entita dostane příležitosti, které potřebuje.

Tento informační zdroj-existence nemá užití v životně-zkušenostním komplexu každého z těch mezi vašimi lidmi, kteří hledají. Proto je upoutávka obecná a není navržená k vyhledání nějakého určitého materiálu, ale pouze k naznačení skutečné podstaty iluze.

Zpět na začátek

Plástev

60.21 Tazatel: Je celá Země pevná, z jedné strany na druhou?

Ra: Já jsem Ra. Mohl byste říci, že vaše sféra je jako druh plástve. Střed je pevný, pokud tak nazvete to, co je roztavené.

60.22 Tazatel: Ta vlastnost plástve – žijí v těch plástvových oblastech inkarnované bytosti třetí úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V jednu dobu to tak bylo. Není to tak v současném prostoru/času.

60.23 Tazatel: A nejsou tam – existují jiné civilizace nebo bytosti, které v těchto oblastech žijí, jiné než fyzicky inkarnované, které občas přichází a zhmotňují se na povrchu země?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme poznamenali, existují některé, které dělají to, co říkáte. Také existují některé bytosti z vnitřních rovin, které v těchto oblastech preferují zhmotnění do viditelné třetí úrovně. V těchto oblastech existují i základny těch odjinud jak pozitivních, tak negativních. Jsou tam opuštěná města.

60.24 Tazatel: Jak jsou tyto základny těmi odjinud využívány?

Ra: Já jsem Ra. Tyto základny jsou používány pro materializaci potřebného vybavení pro komunikaci s bytostmi třetí úrovně a jako místo odpočinku pro některé vybavení, které by se daly nazvat malými plavidly. Ta jsou při požádání bytostmi využívána na průzkum. Tak někteří z, řekněme, učitelů Konfederace mluví částečně přes tyto průzkumné nástroje podobné počítačovým nahrávkám. Když jsou informace vyžádány a ti, kteří po nich touží, mají správnou vibrační úroveň, pak promluví sama Konfederační bytost.

Zpět na začátek

Populace

63.9 Tazatel: Teď, v současnosti máme, ve třetí úrovni inkarnace na této planetě, bytosti třetí úrovně, které už tu byly po určité množství inkarnací a které budou postupovat dále jednou ze tří možností: zůstanou s pozitivní polaritou pro zkušenosti čtvrté úrovně na této planetě; jako sklizně-schopné negativní bytosti půjdou na jinou planetu; zbytek sklizně neschopné třetí úrovně půjde na jinou planetu třetí úrovně. Předpokládám, že navíc k těmto entitám už tu jsou některé sklizně-schopné bytosti z jiných planet třetí úrovně, které sem přišly a inkarnovaly se jako bytosti na třetí úrovni, aby se účastnily přechodu této planety do čtvrté úrovně, plus poutníci.

Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ale uděláme malou poznámku. Pozitivně orientované bytosti schopné sklizně zůstanou na této planetě, ale ne na této rovině.

63.11 Tazatel: Zahrnuje to číslo sklizně-schopné bytosti třetí úrovně, které na tuto planetu přichází kvůli zkušenostem čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

63.12 Tazatel: Kolik přibližně je teď zde těch, kteří přišli z jiných planet a které jsou sklizně-schopně na třetí úrovni pro zkušenost na čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je celkem nedávný, řekněme, jev a jejich počet stále ještě nepřesahuje 35,000 bytostí.

Zpět na začátek

Potencionální destrukce

10.7 Tazatel: Když byl Maldek zničen, měli všichni lidé z Maldeku problém nebo byli někteří pokročilí natolik, aby se přesunuli na jiné planety?

Ra: Já jsem Ra. Při události planetárního rozpadu nikdo neunikl, protože je to děj, který se vrací ke společenskému komplexu vlastního planetárního komplexu. Nikdo neunikl uzlu nebo spleti.

10.8 Tazatel: Existuje v současnosti nebezpečí, že by se to stalo Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Cítíme, že toto vyhodnocení takzvané budoucnosti vašeho planetárního komplexu mysli/těla/ducha může být méně než neškodné. Pouze řekneme, že podmínky mysli pro takový vývoj technologie a takové rozvinutí existují.

Je to zkreslení naší vize/porozumění, že komplexy mysli a ducha těch z vašich lidí spíše potřebují zorientování (nasměrování), než že by „hračky“ potřebovaly demontovat, protože nejsou všechny věci, které existují, částí Stvořitele? Proto je vaší ctí/povinností si svobodně vybrat.

Zpět na začátek

Karanténa

16.1 Tazatel: Chtěl bych se zeptat, s ohledem na zkreslení svobodné vůle Zákona jednoty, jak mohou Strážci držet Zemi v karanténě? Je tato karanténa v mezích zkreslení svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. Strážci chrání zkreslení svobodné vůle komplexů mysli/těla/ducha třetí úrovně na této planetární sféře. Události, které potřebují aktivaci karantény, zasahovaly do zkreslení svobodné vůle komplexů mysli/těla/ducha.

16.2 Tazatel: Mohu se mýlit, ale připadá mi, že by to bylo zasahování do svobodné vůle, řekněme, skupiny Orionu. Jak je toto vyváženo proti jinému konceptu, který jste právě předal?

Ra: Já jsem Ra. Vyvažování je z úrovně do úrovně. Pokusy takzvaných Křižáků zasahovat do svobodné vůle jsou akceptovatelné v úrovni jejich chápání. Nicméně komplexy mysli/těla/ducha této úrovně, kterou nazýváte třetí, formují úroveň svobodné vůle, která není schopná, řekněme, zcela rozpoznat zkreslení směrem k manipulaci.

Tudíž byla zřízena karanténa za účelem vyvažování úrovňových rozdílů ve vibracích, což byla vyvažovací situace, kde svobodná vůle skupiny Orionu není zastavena, ale je jí dána výzva. Mezitím není skupině třetí úrovně bráněno svobodné volbě.

16.3 Tazatel: Mohou tato okna, která se objevují, nechat skupinu Orionu projít skrz jednou za čas? Má toto cokoliv společného s tímto zkreslením svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.4 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak toto funguje?

Ra: Já jsem Ra. Nejbližší analogií by byl generátor náhodných čísel s určitými limity.

16.5 Tazatel: Jaký je zdroj tohoto generátoru náhodných čísel? Je vytvořen Strážci, aby bylo vyvažováno jejich strážení? Nebo je to jiný zdroj než Strážci?

Ra: Já jsem Ra. Všechny zdroje jsou jedním. Nicméně rozumíme vaší otázce. Fenomén oken je fenoménem ostatních-já než Strážců. Operuje z dimenzí za prostorem/časem v tom, co můžete nazvat oblastí inteligentní energie. Tak jako vaše cykly, jsou taková vyvažování, takové rytmy, jako údery hodin. V případě oken nemají žádné entity hodiny. Proto se to zdá jako náhodné. Není to náhodné v úrovni, která produkuje toto vyvažování. To je důvod, proč jsme uvedli, že jde o analogii s určitými limity.

16.6 Tazatel: Pak toto okenní vyvažování brání Strážcům redukovat svou pozitivní polarizaci tím, že by zcela vyloučili kontakt z Orionu díky stínění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. V důsledku vyvažování dovoluje stejné množství pozitivního a negativního vtoku, který je vyvažován zkresleními společenského komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž ve vaší konkrétní planetární sféře jsou méně potřebné negativní, jak byste to nazvali, informace nebo podněty než pozitivní kvůli poněkud negativní orientaci vašeho zkreslení společenského komplexu.

16.7 Tazatel: Tímto způsobem je celková svobodná vůle vyvážena tak, že jednotlivec může mít stejnou možnost si vybrat službu ostatním nebo službu sám sobě. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.8 Tazatel: Nezamýšlím pokrývat to, co jsme již pokryli, [ale] jsou zde některé body, kterým máme potíže plně porozumět a někdy musím položit otázku jiným způsobem, abych ji plně porozuměl. Děkuji vám.

Takže na počátku tohoto 75 000ročního cyklu víme, že byla zřízena karanténa. Pak předpokládám, že si Strážci byli vědomi porušení svobodné vůle, která by nastala, pokud by ji toho času nezřídili, a proto tak učinili. Toto… Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně nesprávně. Nesprávnost je následující: těmto entitám, jejichž životní zkušenost třetí úrovně na vaší Rudé planetě byla předčasně dovedena k završení, bylo pomoženo geneticky během jejich přesunu do této třetí úrovně. Toto, ačkoli bylo provedeno v touze pomoci, bylo viděno jako porušení svobodné vůle. Lehká karanténa, která se skládá ze Strážců nebo zahradníků, jak byste je mohli nazvat, která již byla funkční, tak byla zesílena.

21.20 Tazatel: Jelikož to nebylo vnímáno, nebylo nezbytné jeho vyvažování. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Co je nezbytné vyvážit, je příležitost. Tam kde je ignorance, není příležitost. Pokud existuje potenciál, pak by měla být každá příležitost vyvážena, toto vyvažování zapříčiněné nejen pozitivními a negativními orientacemi těch, kteří nabízejí pomoc, ale také orientací těch, kteří požadují pomoc.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy