Zákon jednoty Historie Země: Životnost

Hide menu

Nalezeno 9 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Životnost

20.12 Tazatel: Děkuji vám. Jakmile před 75 000 roky začala třetí úroveň a inkarnovali jsme se jako entity třetí úrovně, jaká byla v té době průměrná délka života?

Ra: Já jsem Ra. Na počátku této konkrétní části vašeho kontinua prostoru/času byla průměrná délka života přibližně devět set vašich roků.

20.13 Tazatel: Zvětšovala se nebo zmenšovala průměrná délka života, jak jsme postupovali v rámci zkušeností třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Pro tuto délku života existuje v této úrovni konkrétní využití a délka života fyzického komplexu by při harmonickém vývoji učení/vyučování této úrovně zůstala napříč cyklem stejná. Nicméně na vaší konkrétní planetární sféře se do druhého hlavního cyklu vyvinuly vibrace, které délku života dramaticky zkrátily.

20.14 Tazatel: Předpokládejme, že hlavní cyklus je 25 000 roků, jak dlouhá byla délka života na konci prvního hlavního 25 000ročního cyklu?

Ra: Délka života na konci prvního cyklu, který nazýváte hlavním, byla přibližně sedm set vašich roků.

20.15 Tazatel: Potom jsme za 25 000 let ztratili dvě stě roků délky života. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.16 Tazatel: Můžete mi říct důvod pro toto zkrácení délky života?

Ra: Já jsem Ra. Příčiny tohoto zkrácení jsou vždy nepříjemná nebo neharmonická vztahová vibrace mezi ostatními-já. V prvním cyklu toto nebylo závažné díky rozptylu lidí, ale [objevily se] rostoucí citové komplexy zkreslení směrem k oddělení se od ostatních-já.*

20.17 Tazatel: Předpokládám, že na začátku jednoho z těchto cyklů zde mohla být buď pozitivní polarizace, která by se obecně objevila během 25 tisíc let, anebo negativní polarizace. Je důvodem pro negativní polarizaci a zkrácení cyklu příchod entit z Marsu, které již byly polarizované poněkud negativně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nebyla zde kvůli tomuto příchodu silná negativní polarizace. Zkrácení délky života bylo způsobeno primárně kvůli nedostatku vybudování pozitivní orientace. Když není žádný pokrok, pak ty podmínky, které zaručují pokrok, se postupně ztrácí. To je jedna z obtíží zůstat nepolarizovaný. Šance, řekněme, pokroku se stávají stále menšími.

23.13 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct, jaká byla průměrná délka života v Egyptě v době Achnatona?

Ra: Já jsem Ra. Průměrná délka života těchto lidí byla přibližně třicet pět až padesát vašich roků. Existovalo zde mnoho, co byste nazvali, nemocí povahy fyzického komplexu.

23.14 Tazatel: Můžete mi povědět o důvodech nemoci? Myslím, že to již vím, ale myslím si, že by bylo pro knihu dobré toto teď sdělit.

Ra: Já jsem Ra. To není, jak jsme zmínili dříve, obzvlášť informativní, co se Zákona jednoty týká. Nicméně země, kterou znáte jako Egypt, byla toho času vysoce barbarská ve svých životních podmínkách, jak byste je nazvali. Řece, kterou nazýváte Nilem, bylo dovoleno zaplavovat a ustupovat, tudíž poskytovala úrodnou půdu pro množení nemocí, které mohou být přenášeny hmyzem. Také příprava jídel dovolovala nemocem vznikat. Také zde byly v mnoha případech obtíže se zdroji vody a voda, která byla použita, zapříčiňovala nemoci kvůli v ní obsaženým organismům.

23.15 Tazatel: Dotazoval jsem se vlastně spíše na více základní příčinu nemoci než na mechanismy jejího přenášení. Navracel jsem se zpět ke kořeni nebo myšlence, která vytvořila možnost této nemoci. Mohl byste mi krátce sdělit, zda uvažuji správně v předpokladu, že obecná redukce myšlení po delší dobu na planetě Zemi s ohledem na chápání Zákona jednoty vytvořila podmínku, ve které se to… co nazýváme nemocí mohlo vyvinout? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně a vnímavé. Vy jako tazatel nyní začínáte pronikat vnějšími učeními.

Hlavní příčinou v této konkrétní společnosti nebyly tak moc násilné činy, ačkoli zde byly, řekněme, tendence, ale spíše formování peněžního systému a velmi aktivní obchodování a vývoj těch tendencí směrem k chamtivosti a moci; tudíž zotročení entit ostatními entitami a nepochopení Stvořitele uvnitř každé entity.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy