Zákon jednoty Historie Země

Hide menu

Výsledky 101 až 200 z 203

⇐ Předchozích 100        Následujících 3 ⇒

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Maldek/Bigfoot

21.6 Tazatel: Chápu. Pak se [tedy] neobjevila žádná inkarnace před tímto základním 75 000ročním cyklem entit z Maldeku. Správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně ve smyslu inkarnace v času/prostoru třetí úrovně.*

21.7 Tazatel: Byly některé z těchto entit pak inkarnované v druhé úrovni před 75 000ročním cyklem?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Tyto konkrétní entity byly inkarnované v času/prostoru třetí úrovně, to jest do takzvaných vnitřních rovin, kde podstupovaly proces léčení a přibližovaly se tak k uvědomění si svého konání.

21.16 Tazatel: Kdy se objevilo první volání a jak se objevilo?

Ra: První volání bylo přibližně před čtyři šest tisíci, čtyřiceti šesti tisíci [46 000] vašimi roky. Toto volání bylo od těch z Maldeku. Tyto entity si byly vědomé své potřeby korekce následků svých činů a v inkarnovaném stavu byly, pokud jde o okolnosti své inkarnace, v jistém zmatení; podvědomě si byly vědomé, vědomě byly docela zmatené. Toto vytvořilo volání. Konfederace poslala těmto entitám lásku a světlo.

21.18 Tazatel: Požadovalo pak první zkreslení Zákona jednoty, aby byl ten stejný čas, řekněme, poskytnutý skupině orientované na službu sobě?

Ra: Já jsem Ra. V tomto případě to nebylo nezbytné po určitou dobu vašeho času díky orientaci entit.

21.19 Tazatel: Jaká byla jejich orientace?

Ra: Orientace těchto entit byla taková, že pomoc Konfederace nebyla vnímána.

Zpět na začátek

Nukleární energie/Industriální revoluce

11.22 Tazatel: Myslíte pak, že někteří vědci přijímají technické informace, řekněme, telepaticky, což pak vede k užitečným nástrojům?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně velmi pozitivně, jak byste nazvali toto zkreslení, orientovaní takzvaní vědci přijali informace se záměrem odemknout mírumilovné způsoby pokroku, což přispělo k posledním ohlasům potenciální destrukce kvůli dalšímu přijetí jiných vědců negativní orientace/zkreslení.

11.23 Tazatel: Je toto [způsob], jak jsme pochopili nukleární energii? Byla to směs jak pozitivní, tak negativní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity zodpovědné za shromažďování vědců byly smíšené orientace. Vědci byli v naprosté většině ve své orientaci pozitivní. Vědci, kteří následovali jejich práci, byli smíšené orientace včetně jedné extrémně negativní entity, jak byste to nazvali.

11.24 Tazatel: Je tato extrémně negativní entita stále inkarnovaná zde na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

11.25 Tazatel: Pak předpokládám, že ji nemůžete jmenovat, a zeptám se vás, odkud Nikola Tesla získal své informace?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Nikola obdržel informace ze zdrojů Konfederace, které hodlaly pomoci této extrémně, řekněme, andělsky pozitivní entitě ve zlepšení existence svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha. Je nešťastné, řekněme, že tak jako u mnoha Poutníků, způsobily vibrační zkreslení iluze třetí úrovně této entitě to, že se stala extrémně zkreslená ve svém vnímání svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha tak, že její mise byla zbrzděna a ve výsledku byla odvrácena od svých záměrů.

11.26 Tazatel: Jakým způsobem měla Teslova práce pomoci lidem na Zemi a jaké byly její záměry?

Ra: Já jsem Ra. Nejvíce žádoucím záměrem komplexu mysli/těla/ducha Nikoly, bylo osvobodit všechny planetární entity z temnoty. Proto se pokusil dát planetě nekonečnou energii planetární sféry pro využití v osvětlení a energii.

11.27 Tazatel: Osvobozením planetárních entit z temnoty, co tím přesně myslíte?

Ra: Já jsem Ra. [Většina z odpovědi byla ztracena kvůli selhání páskového nahrávacího přístroje. Jádro odpovědi bylo následující.] Mluvili jsme o vysvobození lidí z temnoty v doslovném smyslu.

11.28 Tazatel: Bylo by toto osvobození z temnoty úměrné Zákonu jednoty nebo [toto osvobození] má nějaký reálný produkt?

Ra: Já jsem Ra. Produkt takového osvobození by vytvořil dvě zkušenosti.

Za prvé, zkušenost nemít potřebu najít nezbytné zisky pro placení vašimi penězi za energii.

Za druhé, poskytnutí volného času a tím ilustrovat možnost a zvýšení pravděpodobnosti svobody hledat poté sebe sama pro započetí hledání Zákona jednoty.

Málokteří z těch, kdo pracují fyzicky od svítání do tmy, jak je nazýváte, na vaší rovině, mohou [navíc] rozjímat nad Zákonem jednoty ve vědomé formě.

11.29 Tazatel: A co Průmyslová revoluce obecně? Bylo toto nějakým způsobem plánováno?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace.

To je správně. Poutníci se inkarnovali v několika vlnách, jak byste je mohli nazvat, za účelem přivedení do existence postupného osvobozování od náročnosti denních cyklů a od nedostatku svobody volného času.

17.8 Tazatel: Byla pak Konfederace odpovědná za to, že Země obdržela nukleární energii?

Ra: Já jsem Ra. Je to bod, kde nikdo nemůže posoudit co je příčinou. Základní rovnice, která předcházela tuto práci, byla rovnice přinesená skrze Poutníka oddaného službě planetě. To, že se tato práce stane základem pro nástroje destrukce nebylo záměrem a nebylo předáno.

17.9 Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl tímto Poutníkem, který přinesl tuto rovnici?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace vypadá neškodná, jelikož tato entita již není entitou třetí úrovně vaší planety. Tato entita se jmenovala, zvukovým vibračním komplexem, Albert.

38.2 Tazatel: Děkuji vám. Dnes bych se rád trochu vrátil a rád bych se dozvěděl, zda měl důvod toho, proč byla před čtyřiceti, nebo tak nějak, lety přinesena nukleární energie do této úrovně, něco společného s předáním další šance entitám, které zde byly a které způsobily zničení Maldeku, aby použily nukleární energii spíše mírumilovně než destruktivně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že to umísťuje vůz před koně*, jak vaši lidé říkávají. To touha po tomto typu informací přitahovala tato data k vašim lidem. Toto nebylo z určitého důvodu předáno z vnějších vlivů; spíše to bylo touhou vašich národů. Od tohoto bodu dále je vaše uvažování správné v tom, že entity toužily po druhé šanci, kterou jste zmínil.

38.3 Tazatel: Jaký byl mechanismus naplňování touhy po informacích týkajících se nukleární energie?

Ra: Já jsem Ra. Jak rozumíme vašemu dotazu, mechanismem bylo to, co můžete nazvat inspirací.

Zpět na začátek

Populace

6.13 Tazatel: Děkuji. Je tedy celá populace Země, lidská populace na Zemi, jsou všichni původně z Maldeku?

Ra: Já jsem Ra. Toto je nová řada otázek a zaslouží si své vlastní místo. Ti, kteří byli sklizeni ze sféry známé před jejím rozpadem pod jinými názvy, ale vašimi lidmi jako Maldek, se z větší části inkarnovali dovnitř vaší Země spíše než na její povrch. Populace vaší planety obsahuje mnoho různých skupin sklizených z jiných sfér druhé a opakované třetí úrovně. Nejste všichni jedné rasy nebo jednoho původu. Zkušenost, kterou sdílíte, je unikátní v tomto časovém/prostorovém kontinuu.

10.6 Tazatel: Pak je tedy naše současná rasa tvořena několika, kteří původně přišli z Maldeku, a z docela velkého počtu těch, kteří přišli z Marsu. Jsou zde entity i z jiných míst?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde bytosti prožívající vaše kontinuum času/prostoru, které pocházejí z mnoha, mnoha míst, jak byste to nazvali, stvoření, protože když nastane změna cyklu, tak ti, kteří musejí opakovat, pak najdou planetární sféru vhodnou pro toto opakování. Je to poněkud neobvyklé pro planetární komplex mysli/těla/ducha obsahovat bytosti z mnoha, mnoha odlišných míst, ale hodně to vysvětluje, protože jak vidíte, zažíváte výskyt třetí úrovně s velkým počtem těch, kteří musí cyklus opakovat. Bylo a je proto obtížné sjednotit orientaci, a to dokonce i s pomocí mnoha z vašich vyučujících/učících se.

20.18 Tazatel: Způsob, jakým tomu rozumím je, že zde na počátku tohoto 75 000ročního cyklu máme směs entit… těch, které postoupily z druhé úrovně na Zemi, aby se staly entitami třetí úrovně, a skupinu entit přenesených z planety Mars, aby se zde inkarnovaly do třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.19 Tazatel: Co… Pokračujte.

Ra: Musíte mít na paměti, že ti přenesení na tuto sféru byli uprostřed své třetí úrovně, takže tato třetí úroveň byla spíše adaptací než počátkem.

20.20 Tazatel: Děkuji vám. Jaké procento entit, zhruba, bylo… které byly ve třetí úrovni toho času z Marsu a jaké procento bylo sklizeno z pozemské druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Asi jedna polovina populace třetí úrovně zde byla entitami z Rudé planety, Marsu, jak ji nazýváte. Asi jedna čtvrtina z druhé úrovně vaší planetární sféry. Přibližně jedna čtvrtina z jiných zdrojů, jiných planetárních sfér, jejichž entity si vybraly tuto planetární sféru pro práci třetí úrovně.

20.21 Tazatel: Když se zde inkarnovaly, smíchaly se… míchaly se všechny tři tyto typy ve společnostech či skupinách dohromady, nebo byly od sebe rozdělené do skupin nebo společností?

Ra: Já jsem Ra. Zůstaly ve velké míře nesmíšené.

20.22 Tazatel: Přispělo pak tedy toto nemíchání k možnosti oddělení skupin nebo možnosti válečných vztahů mezi skupinami?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.23 Tazatel: Napomohlo pak toto k redukci délky života?

Ra: Já jsem Ra. Toto zredukovalo délku života, jak to nazýváte.

59.4 Tazatel: Na konci druhého velkého cyklu bylo na Zemi inkarnováno několik stovek tisíc lidí. Dnes jsou tu inkarnovány více než čtyři miliardy. Tyto více než čtyři miliardy, které jsou dnes v inkarnaci, nacházely se v úrovních Země, ale ne v inkarnaci, nebo přišly během posledního 25 000letého cyklu odjinud?

Ra: Já jsem Ra. Existují tři základní typy původu těchto bytostí.

Zaprvé a především, ty bytosti z planetární sféry, kterou nazýváte Maldek, které byly schopné začít znovu ve třetí úrovni, byly postupně uvolněny z jimi vybrané limitace formy.

Za druhé, ti z jiných vstupů do třetí úrovně neboli začátečníků, jejichž vibrace se shodovaly s pozemskou úrovní zkušeností. Ti se pak filtrovali přes proces inkarnace.

Za třetí, během posledních 200 let jste zažili mnoho návštěv poutníků.

Je třeba poznamenat, že teď jsou využívány všechny možné příležitosti k inkarnaci, kvůli vašemu procesu sklizně a možnostem, které nabízí.

59.5 Tazatel: Jen pro upřesnění: mohl byste mi přibližně říci, kolik celkových komplexů mysli/těla/ducha bylo přeneseno na Zemi na začátku tohoto posledního 75 000letého cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tento přenos, jak ho nazýváte, byl postupný. Více než 2 miliardy jsou ti z Maldeku, kteří úspěšně provedli přechod.

Přibližně 1,9 miliardy duší do této zkušenosti vstoupilo z mnoha míst stvoření v různých časech. Zbytek jsou ti, kteří na této sféře zažili první dva cykly nebo ti, kteří sem v nějakém bodě přišli jako poutníci. Někteří poutníci jsou na této sféře po mnoho tisíců vašich let, jiní přišli celkem nedávno.

Zpět na začátek

Práce Ra na Zemi

1.3 Tazatel: Slyšel jsem jméno “Ra” ve spojitosti s Egypťany. Máte s tímto Ra něco společného?

Ra: Já jsem Ra. Ano, to máme. Můžeme to objasnit?

1.5 Tazatel: Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů?

Ra: Já jsem Ra. Identita vibrací Ra je naší identitou. My jako skupina, nebo to můžete nazvat, komplex společenské paměti, jsme byli v kontaktu s rasou na vaší planetě, které říkáte Egypťané. Jiní z naší úrovně měli kontakt v Jižní Americe a takzvaná „ztracená města“ byla jejich pokusem přispět k Zákonu jednoty.

Mluvili jsme s jedním, který slyšel a rozuměl a byl v pozici vyhlásit Zákon jednoty. Nicméně kněží a lidé této éry rychle zkreslili naši zprávu a obrali ji o řekněme soucit, se kterým je jednota spjatá ve své vlastní přirozenosti. Jelikož vše obsahuje, nemůže se ničeho zříkat.

Jakmile jsme nebyli schopní mít patřičné kanály, skrze které artikulovat Zákon jednoty, zřekli jsme se této nyní pokrytecké pozice, do které jsme se nechali vmanévrovat. A jiné mýty, jak je můžeme nazvat, jiné chápání, které mělo co do činění s polaritou a věcmi z vašeho vibračního komplexu, znovu zvítězily v onom konkrétním společenském komplexu.

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále?

2.2 Tazatel: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vašem dřívějším působení v této iluzi a o čase, možná o inkarnaci na této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím bychom mohli začít naši knihu.

Ra: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let je povrchním zájmem. Proto s poskytnutím této informace žádáme, aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí života ve všem.

Přišli jsme a byli jsme vítáni lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, které byly ke zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. Takto byly vytvořeny pyramidy.

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí.

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl, jak by tento nástroj nazval, poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými zkresleními.

Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval „Amon“. Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané „Aton“ bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se zamýšleným vyučováním/učením. Tato entita „Achnaton“ byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil.

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen předstírali službu, bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali ve své víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí dostala polarizovaná víra v mnohobožství a ta pokračovala, dokud ten známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů mysli/těla/ducha.

Je váš zájem v této chvíli více detailní?

6.4 Tazatel: On mi bude rozumět. Budeme velice pečliví, abychom zcela informovali Toma před jeho účastí. Velice vám děkuji.

Zdá se mi, že je vhodný čas zabývat se trochu více vaším historickým pozadím, snad informacemi týkajícími se toho, odkud jste přišli předtím, než jste se zapojili do dění s planetou Zemí, pokud je to tedy možné.

Ra: Já jsem Ra. Já jsem společně se společenským paměťovým komplexem, jehož jsem součástí, jedním z těch, kteří se vydali pryč z jiné planety uvnitř vaší vlastní sluneční soustavy, jak by ji nazvala tato entita. Tímto planetárním vlivem byla ta, kterou nazýváte Venuše. Ve vašem měřítku jsme starou rasou. Když jsme byli v šesté dimenzi, byly naše fyzické bytosti, jak byste řekli, zlaté. Byli jsme vysocí a poněkud choulostiví. Pokrývka našeho komplexu fyzického těla, jež nazýváte pokožkou, měla zlatý odstín.*

Rozhodli jsme se přijít v této podobě mezi vaše lidi. Vaši lidé té doby byli od nás ve fyzickém vzhledu velice odlišní, jak byste to popsali. Proto jsme se dobře nemísili s populací a byli jsme očividně jiní než oni. Proto byla naše návštěva relativně krátká, neboť jsme sebe našli v pokrytecké pozici těch, kdo jsou uznávaní jako odlišní od vás. To byla doba, během které jsme postavili stavby, o které projevujete zájem.

6.5 Tazatel: Jak jste cestovali z Venuše na tuto planetu?

Ra: Použili jsme myšlenku.

6.6 Tazatel: Pak jste… Bylo by možné vzít jednoho z lidí té doby z naší planety a umístit jej na Venuši? Přežil by? Byly podmínky mnohem [nesrozumitelné]?

Ra: Podmínky ve třetí úrovni nejsou obyvatelné pro životní formy vašich lidí. Pátá a šestá úroveň té planetární sféry jsou velmi prospěšné pro růst/učení/výuku.

6.7 Tazatel: Jak jste byli schopni provést přechod z Venuše a předpokládám, že šestá úroveň, která... bylo by to neviditelné, kdybyste sem přišli? Museli jste změnit vaši úroveň, abyste chodili po Zemi?

Ra: Vzpomeňte si na cvičení s větrem. Rozpad do prázdnoty je rozpadem do jednotnosti, protože není žádná prázdnota. Z šesté dimenze jsme schopní manipulace, myšlenkou, inteligentního nekonečna nacházejícího se v každé částici světla nebo zkresleného světla, takže jsme byli schopní se obléknout do repliky našeho komplexu mysli/těla/ducha šesté úrovně viditelné ve třetí úrovni. Bylo nám to dovoleno Radou, která stráží tuto planetu.

6.21 Tazatel: Plavidla ve tvaru disku, které nazýváme UFO, bylo… bylo řečeno, že některá přiletěla… možná z planety Venuše. Bylo některé z nich vaším plavidlem?

Ra: Já jsem Ra. My používáme krystaly k mnoha účelům. Plavidla, o kterých mluvíte, nebyla námi použitá ve vašem současném paměťovém komplexu prostoru/času. Nicméně jsme použili krystaly a plavidla zvonovitého tvaru v minulosti vaší iluze.

6.22 Tazatel: Před kolika lety v minulosti jste použili plavidla ve tvaru zvonu pro příchod sem?

Ra: Já jsem Ra. Navštívili jsme vaše lidi před 18 000 lety a nepřistáli jsme; znovu pak před 11 000 lety.

14.5 Tazatel: Byla návštěva Egypta před 11 000 lety jedinou, kde jste skutečně chodili po Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Chápu vaši otázku jako zkreslenou směrem k vám, spíše než směrem k ostatním. My z vibračního zvukového komplexu Ra jsme chodili mezi vámi pouze v tuto dobu.

23.1 Tazatel: Včera jste mluvil o prvním kontaktu učiněným Konfederací, který proběhl během našeho třetího velkého cyklu. Uvedl jste, že jste se objevili na obloze nad Egyptem přibližně ve stejnou dobu, kdy byla prvně podána pomoc Atlantidě. Můžete mi říct, proč jste šli do Egypta a jaká byla vaše, řekněme, orientace postoje a uvažování, když jste do Egypta přišli poprvé?

Ra: Já jsem Ra. V čase, o kterém mluvíte, tam byli ti, kteří si vybrali uctívat boha slunce s jestřábí hlavou, kterého znáte jako vibrační zvukový komplex „Horus“. Tento vibrační zvukový komplex přijal jiné vibrační zvukové komplexy, přičemž objektem uctívání byl sluneční disk reprezentovaný s jistým zkreslením.

Přitahovalo nás strávit určitý čas, jak byste to nazvali, skenováním lidí pro vážný zájem dosahující hledání, se kterým jsme mohli pomoci bez narušení. Zjistili jsme, že toho času byl společenský komplex celkem sám sobě protichůdný ve svých takzvaných náboženských vírách, a proto nebylo vhodné volání po naší vibraci. Tudíž v době, kterou znáte jako přibližně osmnáct tisíc [18 000] vašich roků ve vaší minulosti, jsme odletěli bez jakéhokoliv činu.

23.2 Tazatel: Včera jste uvedl, že jste se toho času objevili na obloze nad Egyptem. Byly egyptské entity schopny vás na své obloze vidět?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

23.3 Tazatel: Co viděli a jak jim to změnilo jejich postoje?

Ra: Já jsem Ra. Viděli to, o čem byste mluvili jako o plavidle ve tvaru zvonu poháněné krystalem.

Toto je nijak neovlivnilo díky jejich pevnému přesvědčení, že se dělo mnoho podivuhodných věcí jako normální část světa, jak byste to nazvali, ve kterém mnoho, mnoho bohů mělo moc nad nadpřirozenými událostmi.

23.4 Tazatel: Měli jste nějaký důvod být viditelnými spíše než neviditelnými?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

23.5 Tazatel: Můžete mi sdělit váš důvod pro to, že jste pro ně byli viditelnými?

Ra: Já jsem Ra. Zvolili jsme viditelnost, protože to nečinilo žádný rozdíl.

23.6 Tazatel: Chápu. Pak jste je tentokrát nekontaktovali. Můžete mi říct stejnou… odpovědět na stejné otázky, které jsem právě položil s ohledem na váš další pokus o kontakt s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Další pokus byl delší. Nastal během delšího časového období. Bodem nebo centrem naší snahy bylo naše rozhodnutí, že existuje dostatečné volání, abychom se pokusili chodit mezi vašimi lidmi jako mezi bratry.

Předložili jsme tento plán před Radu Saturnu a nabídli sami sebe jako službě orientované Poutníky typu, kteří přistávají přímo ve vnitřních úrovních bez inkarnačního procesu. Tudíž jsme se objevili nebo materializovali ve fyzicko-chemických komplexech vyjadřujících co možná nejblíže naši přirozenost se snahou se objevit jako bratři a strávit omezenou dobu jako učitelé Zákona jednoty, protože existoval stále silnější zájem o sluneční těleso a toto vibruje ve shodě s našimi konkrétními zkresleními.

Zjistili jsme, že na každé slovo, které jsme mohli vyslovit, připadlo třicet dojmů, které jsme předali svým pouhým bytím, což zmátlo ty entity, kterým jsme přišli sloužit. Po krátké době jsme se sami stáhli od těchto entit a strávili hodně času tím, že jsme se snažili pochopit, jak nejlépe posloužit těm, kterým jsme se v lásce/světlu nabídli.

Ti, kteří byli v kontaktu s geografickou entitou, kterou znáte jako Atlantidu, napadl potenciál pro léčení použitím entit ve tvaru pyramid. Při zvažování tohoto a provádění úprav beroucí v potaz rozdíly v komplexních zkresleních těchto dvou geografických kultur, jak byste je nazvali, jsme znovu předstoupili před Radu a nabídli jsme tento plán Radě jako pomoc k léčení a dlouhověkosti těch v oblasti, kterou znáte jako Egypt. Doufali jsme, že tento způsob usnadní jak proces učení, tak nabízení filosofie vykládající Zákon jednoty. Rada to znovu schválila.

Před přibližně jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky jsme vstoupili, myšlenkovou formou, do vaší... opravujeme tento nástroj. Občas máme obtíže kvůli nízké vitalitě. Před přibližně osm pět nula nula [8 500] lety jsme se s tím, že jsme tyto koncepty měli pečlivě zvážené, vrátili do oblastí myšlenkových forem vašeho vibračního planetárního komplexu, které jsme v myšlenkách nikdy neopustili, a zvažovali po několik vašich let, jak měříte čas, jak tyto struktury vhodně postavit.

První, Velká pyramida, byla zformována přibližně před šesti tisíci [6 000] vašimi roky. Potom jednu po druhé poté, co jsme formou myšlenky vytvořili stavbu nebo architekturu Velké pyramidy, jsme k postavení dalších pyramidových struktur spíše než materiál myšlenkové formy použili více, řekněme, místní nebo pozemský materiál. Toto pokračovalo po dobu přibližně patnáct set [1 500] vašich roků.

Mezitím byly předávány informace týkající se zasvěcení a léčení krystalem. Ten známý jako „Achnaton“ byl tyto informace schopen pochopit bez významného zkreslení a na nějaký čas se snažil pohnout, řekněme, nebem a zemí za účelem vyhlásit Zákon jednoty a zorganizovat kněžství těchto staveb ve shodě se zkresleními zasvěcení a opravdového soucitného léčení. Toto nemělo dlouhého trvání.

V době fyzického odchodu této entity z vaší fyzické roviny třetí úrovně byla, jak jsme řekli dříve, naše učení rychle překroucená, naše struktury se znovu navrátily pro užití takzvaně „královskými“ nebo těmi se zkresleními směrem k moci.

23.8 Tazatel: Když jste začali použitím myšlenky stavět pyramidu v Gíze, byli jste toho času v kontaktu s inkarnovanými Egypťany a pozorovali tito toto stavění?

Ra: Já jsem Ra. V té době jsme nebyli v blízkém kontaktu s inkarnovanými entitami ve vaší rovině. Odpovídali jsme na obecná volání, která měla dostačující energii v té konkrétní lokalitě, aby si zasloužila akci. Poslali jsme myšlenky všem, kdo hledali naše informace.

Vzezření pyramidy bylo předmětem obrovského překvapení. Bylo však pečlivě navrženo, aby se shodovalo s inkarnací toho známého jako velký architekt. Tato entita byla později prohlášena bohem, z části kvůli této události.

23.9 Tazatel: Jaké jméno dali tomuto bohu?

Ra: Já jsem Ra. Tento bůh měl zvukový vibrační komplex „Imhotep“.

23.10 Tazatel: Děkuji vám. Pak jako celkový úspěch, co mi můžete říct o vůbec jakémkoli relativním úspěchu pyramidy? Rozumím, že to bylo… pyramidy byly pro svůj účel v zásadě neúspěšné v tom, že nevedly k vzestupu vědomí, ve který jste doufali, ale nějaký úspěch zde musel být. Můžete mi o tom říci?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás mít na paměti, že my jsme Bratři a Sestry zármutku. Pokud byl jeden zachráněn z tohoto zármutku k představě jednoho Stvořitele, pak neexistuje koncept selhání.

Naše obtíž spočívala ve cti/odpovědnosti napravování zkreslení Zákona jednoty, které nastalo během našich pokusů pomoci těmto entitám. Zkreslení jsou vnímána jako zodpovědnosti spíše než selhání; to málo těch, kteří byli inspirováni hledat, bylo jediným naším důvodem pro tento pokus.

Proto bychom snad byli v pozici paradoxu, ve kterém, kde někteří uviděli osvícení, jsme byli těmi, co nazýváte, úspěšnými, a kde se jiní stali více zarmoucenými a zmatenými, byli jsme neúspěšní. Toto jsou vaše termíny. My přetrváváme v hledání sloužit.

23.19 Tazatel: Toto je houpá otázka, ale… Existoval film nazvaný Sador, vládce vesmíru (originální název: Battle Beyond the Stars). Nevím, zda jste s ním obeznámen nebo ne. Hádám, že jste. Vypadalo to, že má to, co nám sdělujete, zahrnuto do scénáře. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. Toto konkrétní dílo vašich entit obsahovalo některá zkreslení Zákona jednoty a jeho scénáře ve vaší fyzické rovině. To je správně.

Já jsem Ra. Nyní opouštím tento nástroj. Zanechávám každého z vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

26.10 Tazatel: Děkuji. Komunikovali jste v poslední době s některým naším obyvatelstvem inkarnovaným ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte, upřesňujíce „v poslední době” a zájmeno „vy”.

26.11 Tazatel: Komunikoval Ra s některým naším obyvatelstvem v posledním století, řekněme v posledních osmdesáti letech?

Ra: Já jsem Ra. Nekomunikovali.

48.3 Tazatel: Děkuji vám. Pokud byste vy, Ra, byl nyní inkarnován na Zemi jako individualizovaná entita s plným povědomím a pamětí toho, co nyní víte, jaký by byl váš účel na Zemi, co se týče aktivit?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz naznačuje, že to, co bylo naučeno, je nepraktické. Avšak kdybychom zase byli naivní a mysleli, že by naše přítomnost byla ještě efektivnější než láska/světlo, které posíláme vašim lidem, a než bohatství tohoto kontaktu, udělali bychom to, co jsme udělali dříve. Byli bychom a nabídli bychom se jako učitelé/žáci.

60.15 Tazatel: Zmínil jste se o práci s ještě jednou skupinou kromě Egypťanů. Kdo to byli?

Ra: Já jsem Ra. Tyto bytosti byly z Jižní Ameriky. Rozdělili jsme své síly, abychom mohli pracovat s oběma kulturami.

60.29 Tazatel: Bylo důvodem mumifikace cokoliv jiného než pohřeb těla?

Ra: Já jsem Ra. Ačkoliv bychom s vámi o tomto zkreslení našeho návrhu konstrukce pyramidy rádi mluvili, můžeme říci velmi málo, protože záměr byl velmi zkreslen. Jeho použití, i když mnozí cítili, že jsou pozitivní, byly v záměru generovány negativně. Nemůžeme o tomto tématu mluvit bez ohrožení některých základních vyváženích mezi pozitivními a negativními silami na vaší planetě. Můžeme říci, že ti, kteří se nabídli, cítili, že se nabízí ve službě ostatním.

Zpět na začátek

Druhý cyklus

14.16 Tazatel: Nebyla žádná sklizeň? A co před 25 000 roky? Proběhla sklizeň pak?

Ra: Já jsem Ra. Sklízení začalo v pozdější části, jak měříte čas/prostor, druhého cyklu s jednotlivci nalézajícími bránu do inteligentního nekonečna. Sklizeň v té době, ačkoli extrémně malá, se týkala entit s extrémním zkreslením směrem k službě entitám, které nyní měly opakovat hlavní cyklus. Tyto entity proto zůstaly ve třetí úrovni, ačkoli mohly v jakémkoli okamžitém/přítomném bodě opustit tuto úroveň použitím inteligentního nekonečna.

14.17 Tazatel: Pak sklizeň před 25 000 roky, entity, které mohly být sklizeny do čtvrté úrovně zde zůstaly ve službě planetární populaci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tudíž zde nebyla žádná sklizeň, ale byly zde sklizně-schopné entity, které si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.

21.28 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se, že jsem tak hloupý ve tvoření těchto otázek, ale tohle mi krásně vyjasnilo tento bod. Děkuji vám.

Vyvinula se pak v druhém 25 000ročním hlavním cyklu nějaká veliká civilizace?

Ra: Já jsem Ra. Ve smyslu pokročilosti technologie zde nebyly během tohoto cyklu veliké společnosti. Existoval určitý pokrok mezi těmi z Denebu, kteří si vybrali inkarnovat se jako společenstvo v tom, co byste nazvali Čínou.

Byly zde přiměřeně pozitivní kroky v aktivování energetického komplexu zeleného paprsku v mnoha částech vaší planetární sféry zahrnující Ameriky, kontinent, který nazýváte Afrika, ostrov, který nazýváte Austrálií a to, co znáte jako Indie, tak jako různé roztroušené národy.

Žádný z těchto se nestal tím, co byste nazvali velkým, jak je vám známa velikost Lemurie nebo Atlantidy, díky formování silných společenských komplexů a v případě Atlantidy, velmi vysokých technologických znalostí.

Nicméně v oblasti Jižní Ameriky vaší planetární sféry, jak ji znáte, započalo velké vibrační zkreslení směrem k lásce. Tyto entity byly sklizně-schopné na konci druhého hlavního cyklu bez toho, aby vůbec vytvořily silné společenské nebo technologické komplexy.

Toto bude poslední otázka pro dokončení této relace. Máte dotaz, na který můžeme rychle odpovědět předtím, než skončíme, jelikož je tento nástroj poněkud vyčerpán?

22.3 Tazatel: Děkuji vám. Zeptám se na několik otázek k vyjasnění konce druhého cyklu…druhého hlavního cyklu. A poté budeme pokračovat do třetího a posledního z hlavních cyklů.

Můžete mi říct délku života, průměrnou délku života, na konci druhého hlavního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Na konci druhého hlavního cyklu byla délka života, jak ji znáte, s určitými rozdíly mezi geograficky izolovanými národy více v harmonii s inteligentní energií a s méně násilím.

22.4 Tazatel: Můžete mi říct délku tohoto… průměrnou délku života v letech na konci druhého hlavního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Průměr je možná zavádějící. Abych byl přesný, mnozí strávili přibližně třicet pět až čtyřicet vašich roků v jedné inkarnaci s možností délky, která nebyla považována za abnormální, blížící se jednomu stu vašich roků.

22.5 Tazatel: Můžete mi pak dát… Můžu pak předpokládat, že tento drastický pokles délky života ze 700 na jedno… na méně než sto let v průběhu druhého 25 000ročního období, nastal kvůli zintenzivnění…bylo způsobeno podmínkami nedostatku služby ostatním? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je z části správně. Na konci druhého cyklu začal být uskutečňován Zákon odpovědnosti zvýšenou schopností entit pochopit lekce, které mají být naučeny v této úrovni. Tudíž entity našly mnoho způsobů, jak ukazovat násilnickou povahu, nejenom jako kmeny nebo těmi, co nazýváte národy, ale i osobními vztahy, každého s každým, konceptem výměnného obchodování ustupujícím v mnoha případech konceptu peněz; také koncept vlastnictví získal nadvládu nad konceptem ne-vlastnictví na individuální nebo skupinové úrovni.

Každé entitě bylo pak nabídnuto mnohem více malých způsobů, jak ukázat buď službu ostatním, nebo službu sobě se zkreslením k manipulování ostatními. Jak byla každá lekce pochopena, tyto lekce sdílení, dávání, přijímání s čistou vděčností… každá lekce mohla být v praxi odmítnuta.

Bez demonstrování plodů těchto učení/vyučování se délka života velice zkrátila, protože odpovědnost cti/povinnosti nebyla přijata.

22.6 Tazatel: Pomohla by tato zkrácená délka života entitě jakýmkoli způsobem v tom, že by měla více času mezi inkarnacemi revidovat svoje chyby nebo by jí tato zkrácená délka života překážela?

Ra: Já jsem Ra. Obojí je správně. Zkrácení délky života je zkreslení Zákona jednoty, které znamená, že entita nepřijímá více zkušeností ve větší intenzitě, než může unést. To pouze platí na individuální úrovni, ale není to platné pro planetární nebo společenské komplexy.

Proto je zkrácená délka života nutná kvůli nezbytnosti odstranění entity z intenzity zkušenosti, která následuje, když se odmítnutá moudrost a láska odrážejí zpět do vědomí Stvořitele, aniž by byly přijaty jako součást sebe sama, což pak způsobuje, že entita má potřebu léčení a mnohého hodnocení inkarnace.

Nesprávnost spočívá v tom, že za předpokladu vhodných okolností je mnohem delší inkarnace ve vašem kontinuu prostoru/času velmi prospěšná pro pokračování této intenzivní práce, až po dosažení závěrů skrze katalytický proces.

22.7 Tazatel: Hovořil jste o skupině z Jižní Ameriky, která byla sklizně-schopná na konci druhého cyklu. Jaká byla průměrná délka jejich života na konci druhého cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tato izolovaná skupina dosáhla délky života šplhající k té devět set roční [900 let] délce života, která je vhodná pro tuto úroveň.

22.8 Tazatel: Pak předpokládám, že planetární působení, které nyní prožíváme a které zde zkracuje, jak se zdá, veškeré délky života, nebylo toho času dostatečně silné, aby je ovlivnilo a navzdory zkrátilo délku jejich života. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Je dobré si pamatovat, že v tom bodě prostoru/času byla možná velká izolace.

22.9 Tazatel: Přibližně kolik lidí sídlilo v tom čase na Zemi; to jest, inkarnovaných ve fyzické úrovni v daném okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že myslíte otázku s ohledem na počet inkarnovaných komplexů mysli/těla/ducha na konci druhého hlavního cyklu, tento počet je přibližně tři čtyři pět nula nula nula, tři sta čtyřicet pět tisíc [345 000] entit.

22.10 Tazatel: Kolik jich přibližně bylo z celkového počtu sklizně-schopných?

Ra: Já jsem Ra. Bylo zde přibližně jedno sto padesát [150] entit schopných sklizně.

Zpět na začátek

Sklizeň druhé úrovně

19.5 Tazatel: Když se první entity druhé úrovně na této planetě dostaly na třetí, bylo to za pomoci přesunu bytostí z Marsu nebo zde existovaly entity druhé úrovně, které se vyvinuly do třetí úrovně bez žádného vnějšího vlivu?

Ra: Já jsem Ra. Existovaly některé entity druhé úrovně, které povýšily do třetí úrovně bez vnějšího stimulu, ale pouze s efektivním využitím zkušeností.

Ostatní z vaší planetární druhé úrovně vstoupili do cyklu třetí úrovně díky sklizňovým snahám posílání stejné vibrační pomoci, jako vám ji nyní posílají ti z Konfederace. Tato komunikace však byla spíše telepatická než telepatická/vokální nebo telepatická/psaná díky podstatě bytostí druhé úrovně.

19.7 Tazatel: Pak Konfederace také pomohla v přechodu z druhé úrovně do třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Musíme upřesnit správnost tohoto dotazu. Část Konfederace, která nepracuje s třetí úrovní, ale nabízí svou pomoc jako nejlépe užitečnou v ostatních sklizních – to jest sklizeň druhé úrovně – je zodpovědná za pomoc v těchto sklizních.

Konfederace, jak jsme uvedli dříve v těchto relacích, je složena z mnoha těch v jiných úrovních, ve vaší vlastní úrovni, v rámci vaší planetární sféry a v rámci vnitřních nebo andělských doménách. Každá z těchto entit, která vyvíjí komplex mysli/těla/ducha a následně vyvíjí společenský paměťový komplex a pak věnuje tento společenský paměťový komplex k singulární službě jednomu Stvořiteli, může vstoupit do Konfederace.

19.8 Tazatel: Dobře, udál se pak tento přechod z druhé úrovně do třetí úrovně před 75 000 roky? Přibližně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

19.9 Tazatel: Odkud vzaly bytosti druhé úrovně fyzické nosiče typu třetí úrovně ke své inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Na zdejší druhé úrovni existovaly formy, které se, když byly vystaveny vibracím třetí úrovně, staly, jak byste nazvali zvukovou vibrací, „lidskými“ entitami třetí úrovně.

To jest, nastala ztráta tělového ochlupení, jak jej nazýváte, objevilo se oblečení těla pro jeho ochranu, nastala změna struktury krku, čelisti a čela za účelem dovolit snazší vokalizaci a přišel větší lebeční vývoj, charakteristické pro potřeby třetí úrovně. Toto byla normální proměna.

19.10 Tazatel: Jakou přibližně dobu se… tato přeměna trvala? Muselo to být velmi krátké.

Ra: Já jsem Ra. Předpoklad je správný, alespoň v našem pojetí – v rámci generace a půl, jak znáte tyto věci. Ti, kteří byli sklizeni z této planety, byli schopni použít nově vytvořený fyzický komplex z chemických elementů jako vhodný pro lekce třetí úrovně.

20.1 Tazatel: Přemýšlel jsem, že nejlepším způsobem, jak vytvořit knihu, je pokračovat v práci na historii evoluce a jejím mechanismu, dokud zcela neprojdeme třetí úrovní a tím, co se objeví, do první části čtvrté úrovně, takže nám budou odhaleny mechanismy vývoje komplexu mysli/těla/ducha. Pokud se zaseknu na některém místě v jedné z těchto relací jako třeba na tom, jaké klást otázky a kde… neplýtvat časem… mohu položit některé otázky, které použiji v knize později, ale vždy se budeme snažit pokračovat v rámci těchto směrů.

První otázkou, když se vrátím trochu zpět, je, co se stalo s entitami druhé úrovně, které byly na této planetě a nebyly sklizně-schopné… Předpokládám, že zde byly některé, které nezvládly sklizeň do třetí úrovně. Můžete mi to říci?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň je schopná opakovat během třetí úrovně část svého cyklu.

20.2 Tazatel: Pak entity druhé úrovně, které nebyly sklizené na začátku této 75 000roční doby, některé jsou stále ve druhé úrovni této planety. Byly některé z těch, co zůstaly ve druhé úrovni, sklizeny do třetí úrovně v posledních 75 000 letech?

Ra: Já jsem Ra. To bylo a je stále více pravdivé.

20.3 Tazatel: Takže více a více entit druhé úrovně to zvládají do třetí úrovně. Můžete mi dát příklad entity druhé úrovně přecházející do třetí úrovně, řekněme, v poslední době?

Ra: Já jsem Ra. Snad nejvíce běžným výskytem graduace druhé úrovně během cyklu třetí úrovně je takzvaný domácí mazlíček.

Zvířeti, které je vystaveno vlivům individualizace způsobenými poutem mezi zvířetem a entitou třetí úrovně, způsobuje tato individualizace prudký nárůst v potenciálu entity druhé úrovně, takže při skončení fyzického komplexu se komplex mysli/těla nevrátí do nerozlišeného vědomí toho druhu, chcete-li.

20.4 Tazatel: Můžete mi pak dát příklad entity ve třetí úrovni, která byla těsně předtím entitou druhé úrovně? Jakým typem entity se zde stanou?

Ra: Já jsem Ra. Jakmile se entita druhé úrovně vrátí jako entita třetí úrovně, je pro začátek tohoto procesu učení opatřena nejnižšími, pokud si přejete tak nazývat tato vibrační zkreslení, formami vědomí třetí úrovně; to jest, opatřena sebe-vědomím.

20.5 Tazatel: To by pak byl člověk naší formy, který by byl na začátku chápání třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.6 Tazatel: Hovoříme nyní o rapidní změně, která nastala ve fyzickém nosiči; změna z druhé do třetí úrovně: toto, řekl jste, nastalo v rámci přibližně generace a půl. Tělové ochlupení zmizelo a došlo ke strukturálním změnám.

Jsem obeznámen s fyzikou Dewey B. Larsona, který uvádí, že vše je pohyb nebo vibrace. Myslím to správně, když předpokládám, že základní vibrace, která tvoří fyzikální svět, jak jej prožíváme, se mění, a tudíž vytváří odlišné množiny parametrů, řekněme, v tomto krátkém časovém období mezi změnami úrovní, což dovoluje nový typ nosiče? Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Zpět na začátek

Přesun z Marsu

9.6 Tazatel: Lidé, kteří tu nyní jsou… první lidé, [neslyšitelné] jako my… odkud přišli? Jak se vyvíjeli?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o zkušenosti z třetí úrovně. První z těch, kteří sem přišli, byli přeneseni z jiné planety ve vaší sluneční soustavě vámi nazývané jako Rudá planeta, Mars. Prostředí této planety se stalo neobyvatelné pro bytosti třetí úrovně. Tudíž první entity této rasy byly, jak byste to nazvali, poněkud manipulováni těmi, kdo byli strážci té doby.

9.7 Tazatel: Jaká je to rasa a jak se dostali z Marsu sem?

Ra: Já jsem Ra. Ona rasa je [tvořená] kombinací komplexů mysli/těla/ducha těch z vámi zvané Rudé planety a opatrnou sérií genetických úprav provedenou strážci té doby. Tyto entity se dostaly nebo byly uchovány pro zkušenost na vaší sféře typem rození, který je ne-reproduktivní, ale který se skládá z přípravy genetického materiálu pro inkarnaci komplexů mysli/těla/ducha oněch entit z Rudé planety.

9.8 Tazatel: Pak předpokládám, že tím říkáte, že strážci přesunuli onu rasu sem poté, co na Marsu vyhynula z fyzické existence, jak ji známe. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.9 Tazatel: Strážci očividně jednali s pochopením Zákona jednoty, když toto prováděli. Můžete vysvětlit použití Zákona jednoty v tomto procesu?

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty byl pojmenován těmito strážci jako přinášení moudrosti strážců v kontaktu s entitami z Rudé planety, a tudíž splynutí společenského paměťového komplexu rasy strážců a rasy z Rudé planety. To si ovšem vzalo vzrůstající množství zkreslení do použití Zákona jednoty z pohledu jiných strážců a kvůli tomuto počátečnímu činu byla zavedena karanténa této planety, neboť bylo pociťováno, že byla zmenšena svobodná vůle těch z Rudé planety.

9.10 Tazatel: Následovaly entity z Rudé planety Zákon jednoty před opuštěním Rudé planety?

Ra: Entity Rudé planety se pokoušely naučit Zákony lásky, což tvoří jedno z primárních zkreslení Zákona jednoty. Nicméně tendence těchto lidí směrem k agresivním činům způsobily takové těžkosti v atmosférickém prostředí jejich planety, že se stala neobyvatelnou pro zkušenosti třetí úrovně před koncem jejího cyklu. Proto nebyly entity z Rudé planety sklizeny a pokračovaly v pokusu učit se Zákon lásky ve vaší iluzi.

9.11 Tazatel: Před jakou dobou se toto přemístění z Rudé planety na Zemi uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašem čase se toto přemístění uskutečnilo před přibližně sedm pět nula nula nula [75 000] lety.

9.12 Tazatel: Před 75 000 lety?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně.

9.13 Tazatel: Byly nějaké entity té podoby, kterou mám nyní já – dvě paže, dvě nohy – na této planetě předtím, než se toto přemístění uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Byli zde návštěvníci vaší sféry v různých časových obdobích za poslední čtyři miliony vašich let, mluvíme přibližně. Tito návštěvníci neovlivňují cyklus planetární sféry. Nebyla třetí úrovně ve svém prostředí do doby předtím zmíněné.

64.14 Tazatel: Děkuji. Četl jsem, že poslední výzkum ukázal, že normální cyklus spánku pro entity na této planetě nastává o jednu hodinu později každou denní periodu, takže máme 25hodinový cyklus namísto 24hodinového. Je to správně a pokud ano, proč tomu tak je?

Ra: Já jsem Ra. Je to v některých případech správně. Planetární vlivy, z nichž ti z Marsu mají paměť, mají určitý účinek na tyto fyzické komplexy těla třetí úrovně. Tato rasa dala svůj genetický materiál mnoha tělům na vaší rovině.

Zpět na začátek

Tunguska

17.3 Tazatel: Před několika noci jsem měl při meditaci vnuknutí otázky o kráteru z Ruska. Věřím, že to bylo v Tungusce. Můžete mi říct, co způsobilo tento kráter?

Ra: Já jsem Ra. Destrukce atomového reaktoru způsobila vznik tohoto kráteru.

17.4 Tazatel: Reaktoru koho?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo to, co můžete nazvat „dronem“, poslaným Konfederací, který měl poruchu. Byl přesunut do oblasti, kde by jeho destrukce nezpůsobila narušení vůle komplexů mysli/těla/ducha. Pak byl detonován.

17.5 Tazatel: Jaký byl účel jeho příletu sem?

Ra: Byl to dron navržený pro poslech různých signálů vašich lidí. V té době jste začínali pracovat ve více technickém směru. Zajímalo nás určení rozsahu a rychlosti vašich pokroků. Tento dron byl poháněn jednoduchým atomovým reaktorem nebo motorem, jak byste jej nazvali. Nebyl to ten typ, který znáte nyní, ale byl velmi malý. Nicméně měl stejný destruktivní účinek na molekulární struktury třetí úrovně. Tudíž, když se porouchal, cítili jsme, že by bylo nejlepší raději vybrat místo pro jeho destrukci než se pokusit jej získat zpět, protože módy možnosti/pravděpodobnosti tohoto manévru vypadaly velmi, velmi nepatrné.

17.6 Tazatel: Bylo jeho nebezpečí jak ve výbuchu, tak v radiaci?

Ra: Já jsem Ra. Radiace, jak ji znáte, bylo v tomto konkrétním typu zařízení velice málo. Je radiace, která je lokalizovaná, ale tato lokalizace je taková, že není unášena větrem jako jsou emise vašich poněkud primitivních zbraní.

17.7 Tazatel: Věřím, že analýza stromů v této oblasti ukázala nízkou úroveň radiace. Je toto důvodem pro takovouto nízkou radiační úroveň ve stromech?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Množství radiace je velmi omezeno. Nicméně energie, která je uvolněna, je dost silná na to, aby způsobila potíže.

Zpět na začátek

Jahveho úsilí

18.14 Tazatel: Můžete mi říct, jak Jahve komunikoval s pozemskými lidmi?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud komplexní otázka.

První komunikace byla tou, co byste nazvali genetickou. Druhou komunikací bylo chození mezi vašimi lidmi, k vytvoření dalších genetických změn ve vědomí. Třetí byla řadou dialogů s vybranými kanály.

18.15 Tazatel: Můžete mi říct, jaké byly tyto genetické změny a jak byly vyvolány?

Ra: Já jsem Ra. Některé z těchto genetických změn byly ve formě podobné tomu, co nazýváte klonování. Tudíž se entity inkarnovaly podle obrazu Jahvových entit. Jiné genetické změny byly kontaktem povahy, kterou znáte jako sexuální, která měnila komplex mysli/těla/ducha přirozenými způsoby podle reprodukčních vzorů navrženými inteligentní energií vašich fyzických komplexů.

18.16 Tazatel: Můžete mi říci konkrétně, co v tomto případě dělali?

Ra: Já jsem Ra. Odpověděli jsme na tuto otázku. Prosím přeformulujte pro další informace.

18.17 Tazatel: Můžete mi říct rozdíl mezi… sexuálním programováním, řekněme, před zásahem Jahve a po zásahu?

Ra: Já jsem Ra. Toto je otázka, na kterou můžeme pouze odpovědět uvedením, že zásah genetickými prostředky je stejný bez ohledu na zdroj těchto změn.

18.18 Tazatel: Můžete mi říct Jahvův úmysl pro provádění genetických sexuálních změn?

Ra: Já jsem Ra. Úmysl před sedm pět nula nula nula [75 000] roky, jak měříte čas, změny následné tomuto času byly pouze jednoho účelu: vyjádřit v komplexu mysli/těla/ducha ty charakteristiky, které by vedly k dalšímu a rychlejšímu vývoji komplexu ducha.

18.19 Tazatel: Jak tyto charakteristiky postupují ve vedení k duchovnějšímu vývoji?

Ra: Já jsem Ra. Charakteristiky, které byly podpořeny, zahrnovaly citlivost všech fyzických smyslů k zostření zkušeností a posílení komplexu mysli za účelem povzbudit schopnost analyzovat tyto zkušenosti.

18.20 Tazatel: Kdy se Jahve rozhodl konat ty genetické změny, které Jahve dělal?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Jahve pracovala s těmi z planety, kterou nazýváte Mars, před sedm pět, sedmdesáti pěti tisíci [75 000] roky v tom, co byste nazvali klonovacím procesem. Jsou zde rozdíly, ty se ale nacházejí v budoucnosti vašeho kontinua času/prostoru a nemůžeme porušit svobodnou vůli Zákona zmatení.

Dva šest nula nula [2 600], přibližně, bylo druhým obdobím – opravujeme se – tři šest nula nula [3 600], přibližně, byl čas pokusů těch ze skupiny Orionu během tohoto kulturního komplexu; byla to řada setkání, ve kterých ti, známí jako Anak, byli oplodněni novým genetickým kódem vašimi způsoby fyzického komplexu tak, aby organismy byly větší a silnější.

18.21 Tazatel: Proč chtěli větší a silnější organismy?

Ra: Ti od Jahve se pokoušeli vytvořit pochopení Zákona jednoty vytvořením komplexů mysli/těla schopných pochopit Zákon jednoty. Experiment byl shledán neúspěšným z pohledu žádoucích zkreslení kvůli faktu, že spíše než vstřebání Zákona jednoty zde bylo velké pokušení považovat takzvaný společenský komplex nebo pod-komplex za elitu nebo za odlišný a lepší než ostatní-já, což je jedna z technik službě sobě samému.

18.22 Tazatel: Pak skupina Orionu… nejsem si zcela jistý, že tomu rozumím. Myslíte tím, že skupina Orionu vyrobila tento větší komplex těla k vytvoření elity, takže Zákon jednoty mohl být aplikován v tom, co nazýváme negativní smysl?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Entity od Jahve byly zodpovědné za tuto proceduru v izolovaných případech jako experimentech v boji se skupinou Orion.

Nicméně skupina Orion byla schopna použít toto zkreslení komplexu mysli/těla pro vštípení myšlenky elity spíše než pro koncentraci na učení/vyučování jednoty.

18.23 Tazatel: Dobře, byl tedy Jahve z Konfederace?

Ra: Já jsem Ra. Jahve byl z Konfederace, ale mýlil se ve svém pokusu pomoci.

18.24 Tazatel: Pak komunikace Jahve nepomohly nebo nevytvořily, co si Jahve přál, aby vytvořily. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Výsledky této interakce byly docela smíšené. Tam, kde byly entity vibrační souhrnné charakteristiky, která přijala jednotu, byly manipulace Jahve velmi užitečné. Tam, kde si entity svobodné vůle vybraly méně pozitivně orientovanou konfiguraci souhrnu celkového vibračního komplexu, byli ti ze skupiny Orionu poprvé schopni učinit vážné zásahy do vědomí planetárního komplexu.

18.25 Tazatel: Můžete mi říct konkrétně, co dovolilo, aby byly ty nejvíce závažné z těchto zásahů skupinou Orionu učiněny?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka.

Konkrétně ti, kteří jsou silní, inteligentní atd. mají pokušení se cítit odlišně od těch, kteří jsou méně inteligentní a méně silní. Toto je zkreslené vnímání jednoty s ostatními-já. To dovolilo skupině Orionu zformovat koncept svaté války, jak ji můžete nazvat. To je závažně zkreslené vnímání. Existovalo mnoho takových válek destruktivního charakteru.

⇐ Předchozích 100        Následujících 3 ⇒

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy