Zákon jednoty Definice: Životní energie

Hide menu

Nalezeny 2 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Definice” má 16 podkategorií.

Životní energie

63.6 Tazatel: Mohl byste definovat vitální energii?

Ra: Já jsem Ra. Vitální energie je komplex energetických úrovní mysli, těla a duše. Na rozdíl od fyzické energie vyžaduje, aby integrované komplexy vibrovaly v užitečném smyslu.

Schopnost vůle může do různé míry nahradit chybějící vitální energii, a to se také v minulých sezeních, jak měříte čas, s tímto nástrojem stalo. Nedoporučujeme to. V tomto okamžiku jsou však vitální energie v mysli a duchu dobře živené, ale úroveň fyzické energie je v tomto okamžiku, sama o sobě, nízká.

63.7 Tazatel: Bude to správně, když budu hádat, že vitální energie je funkcí povědomí nebo předpojatosti bytosti vzhledem k její polaritě nebo všeobecné jednotě se Stvořitelem nebo se stvořením?

Ra: Já jsem Ra. Ve všeobecném smyslu můžeme potvrdit správnost vašeho tvrzení. Vitální energie může být viděna jako hluboká láska života a životních zkušeností, například krásy stvoření, cenění si jiných bytostí a zkreslení výtvorů vašich spolu-stvořitelů, které jsou krásné.

Bez této vitální energie i nejméně zkreslený fyzický komplex neuspěje a zemře. S touto láskou, vitální energií, nebo elánem, bytost může pokračovat i když fyzický komplex je značně zkreslený.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy