Zákon jednoty Definice: Galaxie

Hide menu

Nalezeno 8 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Definice” má 16 podkategorií.

Galaxie

10.16 Tazatel: Pouze jednu mimo to, co můžeme udělat pro to, aby byl nástroj více v pohodlí. Mám jenom jednu další otázku. Rád bych dostal krátkou informaci o slovu, které používáte, „galaxie“.

Ra: Já jsem Ra. Používáme termín známý vašim lidem zvukovým vibračním komplexem „galaxie“. Bereme v potaz, že některé galaxie obsahují jeden systém planetárních a slunečních skupin, jiné [jich] obsahují několik. Nicméně důležitost lokace v nekonečné časové/prostorové rozměrnosti je tak malá, že bereme v potaz zkreslení, které může být obsaženo v takto dvojznačném termínu.

10.17 Tazatel: Poukázali byste tedy na devět planet a naše slunce, které máme zde v naší soustavě, jako na sluneční galaxii?

Ra: Nepoukázali bychom.

10.18 Tazatel: Kolik hvězd, přibližně, by bylo v galaxii?

Ra: To závisí na galaktické soustavě. Vaše vlastní, jak víte, obsahuje mnoho, mnoho milionů planetárních entit a hvězdných těles.

10.19 Tazatel: Zkoušel jsem se dostat k definici, kterou jste použili pro galaxii. Zmínil jste je několikrát a zdálo se mi to [neslyšitelné], co nazýváte galaxií, my nazýváme planetární soustavou. Je zde nějaký způsob, jak učinit nástroji více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj by mohl být poněkud více v pohodlí, pokud bude poskytnuto více podpory komplexu těla. Kromě tohoto můžeme pouze zopakovat žádost o opatrné zarovnání symbolů použitých k usnadnění rovnováhy nástroje. Náš kontakt je úzkopásmový, a proto proudění, které s sebou přinášíme, musí být přesné.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

16.34 Tazatel: Mohl byste definovat slovo galaxie, jak jste jej právě použil?

Ra: Používáme tento termín ve smyslu, jako byste použili sluneční soustavy.

16.35 Tazatel: Jsem trochu zmatený, pokud jde o, kolika pak celkově planetám, zhruba, Konfederace, ve které se nacházíte, slouží?

Ra: Já jsem Ra. Chápu zmatení. Máme obtíže s vaším jazykem.

Termín galaxie musí být rozdělen. Galaxií nazýváme ten vibrační komplex, který je lokální. Tudíž vaše slunce je to, co bychom nazvali centrem galaxie. Chápeme, že máte jiný význam pro tento termín.

16.36 Tazatel: Ano. V naší vědě se termín galaxie vztahuje na čočkovitý hvězdný systém sestávající z milionu a milionu hvězd, a toto se objevilo v naší komunikaci dříve, toto zmatení. Jsem rád, že se to vyjasnilo.

Nyní, s použitím termínu galaxie ve smyslu, který jsem vám právě řekl, ve smyslu čočkovitého hvězdného systému, který obsahuje miliony hvězd, znáte evoluci v ostatních galaxiích kromě této?

Ra: Já jsem Ra. Jsme si vědomi života v nekonečné kapacitě. Máte pravdu ve svém předpokladu.

52.1 Tazatel: V předchozí relaci jste uvedl: „Dalším typem zkušeností jsou čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie, které se naučily nezbytné disciplíny osobnosti a vidí vesmír jako jednu bytost, a proto jsou schopny přejít z lokace do lokace samotnou myšlenkou, materializujíce nezbytné plavidlo.“

Rád bych se vás zeptal, když říkáte „čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie,“ uvádíte, že více entit z ostatních galaxií než těch z této galaxie si vyvinulo schopnost tohoto, řekněme, typu cestování? Používám termín galaxie ve vztahu k čočkovitému uskupení 250 miliard hvězd.

Ra: Já jsem Ra. Znovu jsme použili termín galaxie, který se v tomto čase nenachází ve vašem slovníku, pokud jej tak nazvete. Odkazujeme na vaši sluneční soustavu.

Je nesprávné předpokládat, že jiné hvězdné systémy jsou schopnější v manipulaci dimenzemi než vaše vlastní. Jde pouze o to, že existuje mnoho jiných systému kromě toho vašeho.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy