Zákon jednoty Kategorie Definice

Nalezeno 19 výsledků.

Kategorie “Definice” má 12 podkategorií. Ukázat všechny kategorie

Krystalizovaná entita (1)

Galaxie (4)

Vyšší Já (4)

Inspirace (1)

Inteligentní nekonečno (1)

Ipsissimus (1)

Karma (1)

Mysl, tělo, duch (1)

Totalita mysli/těla/ducha (1)

Duchovní hmota (1)

Slunce (2)

Čas/prostor (1)


Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Krystalizovaná entita

Tazatel: Můžete definovat, co myslíte termínem „krystalizovaná entita“?

Ra: Já jsem Ra. Použili jsme tento specifický termín, protože má ve vašem jazyce dosti precizní význam. Když se tvoří krystalizovaná struktura vašeho fyzického materiálu, jsou elementy přítomné v každé molekule pravidelným způsobem vázané s elementy v každé jiné molekule. Tudíž je struktura pravidelná a má určité vlastnosti, když je plně a perfektně krystalizovaná. Nebude se štěpit nebo lámat; je i bez úsilí velmi silná; a je zářivá, rozkládající světlo krásnou refrakcí a dávající potěšení oku mnoha.

Zpět na začátek

Galaxie

Tazatel: Pouze jednu mimo to, co můžeme udělat pro to, aby byl nástroj více v pohodlí. Mám jenom jednu další otázku. Rád bych dostal krátkou informaci o slovu, které používáte, „galaxie“.

Ra: Já jsem Ra. Používáme termín známý vašim lidem zvukovým vibračním komplexem „galaxie“. Bereme v potaz, že některé galaxie obsahují jeden systém planetárních a slunečních skupin, jiné [jich] obsahují několik. Nicméně důležitost lokace v nekonečné časové/prostorové rozměrnosti je tak malá, že bereme v potaz zkreslení, které může být obsaženo v takto dvojznačném termínu.

Tazatel: Poukázali byste tedy na devět planet a naše slunce, které máme zde v naší soustavě, jako na sluneční galaxii?

Ra: Nepoukázali bychom.

Tazatel: Kolik hvězd, přibližně, by bylo v galaxii?

Ra: To závisí na galaktické soustavě. Vaše vlastní, jak víte, obsahuje mnoho, mnoho milionů planetárních entit a hvězdných těles.

Tazatel: Zkoušel jsem se dostat k definici, kterou jste použili pro galaxii. Zmínil jste je několikrát a zdálo se mi to [neslyšitelné], co nazýváte galaxií, my nazýváme planetární soustavou. Je zde nějaký způsob, jak učinit nástroji více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj by mohl být poněkud více v pohodlí, pokud bude poskytnuto více podpory komplexu těla. Kromě tohoto můžeme pouze zopakovat žádost o opatrné zarovnání symbolů použitých k usnadnění rovnováhy nástroje. Náš kontakt je úzkopásmový, a proto proudění, které s sebou přinášíme, musí být přesné.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

Zpět na začátek

Vyšší Já

Tazatel: Omlouvám se, že mám s těmito koncepty tolik potíží, ale jsem si jistý, že je velmi obtížné je přeložit do našeho chápání a jazyka. A některé z mých otázek mohou být spíše směšné, ale má toto vyšší já fyzický nosič nebo nějaký typ nosiče, jako je náš fyzický nosič? Má komplex těla?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vyšší já je určitým pokrokem uvnitř šesté úrovně mířící do sedmé. Poté, co bylo do sedmé v pořádku vstoupeno, stává se komplex mysli/těla/ducha zcela komplexním celkem mysli/těla/ducha, začíná shromažďovat duchovní hmotu a blíží se do úrovně oktávy. Tudíž ohlížení se dozadu je v tomto bodě ukončeno.

Tazatel: Existuje vyšší já pro každou entitu povahy šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Je to čest/povinnost od já k já, kdy se ono blíží do sedmé úrovně.

Tazatel: Mám trochu nejasno, co se týká vyššího já. Nyní předpokládám, že my všichni máme oddělené nebo odlišné vyšší já šesté pozitivní úrovně. Je to správně? Každý z nás tady v místnosti, to jest [všichni] tři z nás?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Pokusíme se zacílit na záměr vašeho dotazu, jak mu rozumíme. Prosím požádejte o jakékoliv další informace.

Za prvé, je správně, že každý v tomto obydlí má jednu nadduši, jak ji můžete nazvat. Avšak díky opětovným harmonickým interakcím této trojice entit, může být krom interakce tří vyšších já pozorována další harmonická interakce; to jest, každý společenský paměťový komplex má nadduši typu, který je obtížné vám popsat slovy. V této skupině jsou dva takové celky společenských paměťových komplexů, které v této době mísí svá úsilí s vašimi vyššími já.

Tazatel: V tom případě budeme pokračovat s otázkami, které tu máme, přičemž budeme pokračovat z minulé relace. Řekl jste, že každá entita třetí úrovně má vyšší já v šesté úrovni, které se přesouvá ke komplexu mysli/těla/ducha entity, když je potřeba. Vyvíjí se také toto vyšší já v růstu skrze úrovně počínaje první úrovní a má každé vyšší já odpovídající vyšší já pokročilé v úrovních za ním?

Ra: Já jsem Ra. Naším záměrem je tento koncept zjednodušit. Vyšší já je manifestací danou komplexu mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně jako dárek od své budoucí individuality. Posledním činem [entity] prostřední sedmé úrovně předtím, než se otočí směrem do stavu celistvosti Stvořitele a nabere duchovní hmotu, poskytne tento zdroj [svému] já šesté úrovně, přičemž se pohybuje, jak měříte čas, v proudu času.

Toto já, komplex mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, má pak čest/povinnost užití zkušeností své celkové životní banky nebo paměti prožitých myšlenek a činů a použití zdroje komplexního celku mysli/těla/ducha, který byl zanechán jako typ nekonečně komplexní myšlenkové formy.

Tímto způsobem můžete vidět své já, vaše vyšší já neboli Nadduši a váš komplexní celek mysli/těla/ducha jako tři body v kruhu. Jediný rozdíl je ten vašeho kontinua času/prostoru. Všechny jsou stejnou bytostí.

Zpět na začátek

Inspirace

Tazatel: Byla tato inspirace… Vštípila by entita osobě toužící po informacích [toto] myšlenkami? Fungoval by takto mechanismus inspirace?

Ra: Já jsem Ra. Mechanismus inspirace vyžaduje mimořádnou schopnost touhy nebo vůle, aby [informace] dotyčný v určité oblasti poznal nebo přijal, [a tato schopnost] je doprovázena schopností otevřít se a věřit tomu, co můžete nazvat intuicí.

Zpět na začátek

Inteligentní nekonečno

Tazatel: Není nezbytné to rozdělovat. Definice inteligentního nekonečna jako jedné části je dostatečná. Mohl byste nyní prosím definovat inteligentní nekonečno?

Ra: Já jsem Ra. Toto je exponenciálně jednodušší a méně matoucí. Existuje jednota. Tato jednota je vším, co existuje. Tato jednota má potenciál a kinetiku. Potenciál je inteligentní nekonečno. Vybuzení (čerpání) tohoto potenciálu uvolní práci. Tato práce byla námi nazvána „inteligentní energie“.

Povaha této práce je závislá na určitém zkreslení Svobodné vůle, což je zase povaha určité inteligentní energie nebo kinetického zaměření potenciálu jednoty neboli toho, co je vším.

Zpět na začátek

Ipsissimus

Tazatel: Jako ukončující otázku se pouze zeptám, zda je pak možné, aby měl Ipsissmus (pozn.: titul/cesta odpovídající Keteru, nejvyššímu sefíru nebo jak Ra řekl stanici, na Stromu života) buď pozitivní, nebo negativní polaritu, nebo nesmí mít žádnou?

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme na smysl tohoto termínu specializovaným významem. Ipsissmus je ten, kdo zcela pochopil Strom života a kdo použil tohoto mistrovství pro negativní polarizaci.

Existuje nějaký krátký dotaz, na který můžeme odpovědět, jak budeme opouštět tento nástroj?

Zpět na začátek

Karma

Tazatel: Děkuji vám. Mohl byste definovat karmu?

Ra: Já jsem Ra. V našem chápání karmy by mohla být nazvána setrvačností. Ty činy, které jsou dány do pohybu, budou pokračovat s použitím způsobů vyvažování do té doby, než je vyvolán řídicí nebo vyšší princip, jenž můžete přirovnat vašemu brzdění nebo zastavování. Toto zastavení setrvačnosti činů může být nazváno odpuštěním. Tyto dva koncepty jsou nerozdělitelné.

Zpět na začátek

Mysl, tělo, duch

Tazatel: Děkuji vám. Mohl byste odděleně definovat mysl, tělo a ducha?

Ra: Já jsem Ra. Tyto termíny jsou všechny zjednodušenými popisnými termíny, které se rovnají komplexu energetických zaměření; tělo, jak ho nazýváte, je materiálem úrovně, kterou prožíváte v daném prostoru/času nebo času/prostoru; tento komplex materiálů je k dispozici pro zkreslení toho, co byste nazvali fyzickou manifestací.

Mysl je komplexem, který odráží proudění ducha směrem dovnitř a proudění komplexu těla směrem ven. Obsahuje, co znáte jako city, emoce a intelektuální myšlení ve svých vědomějších komplexitách. Když se pohybujeme níže po stromu mysli, vidíme intuici, která je povahou více v kontaktu nebo vyladěnější s celkovým komplexem bytí. Když se pohybujeme níže ke kořenům mysli, nalézáme postup vědomí, které se postupně otáčí z osobní do racionální paměti, do vesmírných přítoků, a tudíž se stává přímým spojovatelem toho nosiče, který nazýváme komplexem ducha.

Komplex ducha je kanál, kde se mohou proudění směrem dovnitř ze všech rozličných univerzálních, planetárních a osobních prouděních slévat do kořenů vědomí a kde může být vědomí nasměrováno do brány inteligentního nekonečna skrze vyváženou inteligentní energii těla a mysli.*

Touto řadou konečných tvrzení pochopíte, že mysl, tělo a duch jsou neoddělitelně prolnuté a nemohou jeden bez druhého pokračovat. Tudíž odkazujeme na komplex mysli/těla/ducha spíše než se pokoušet se jimi zabývat odděleně, protože práce řekněme, kterou děláte během vašich zkušeností, je dělána skrze interakci těchto tří komponent, nikoli prostřednictvím některého [z nich].

Zpět na začátek

Totalita mysli/těla/ducha

Tazatel: V dřívějších komunikacích jste mluvil o komplexním celku mysli/těla/ducha. Mohl byste nám prosím říct definici komplexního celku mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Existuje dimenze, ve které čas nemá vládu. V této dimenzi může být mysl/tělo/duch ve svém věčném tanci viděn v celistvosti a předtím, než je komplex mysli/těla/ducha, který se pak stává součástí komplexu společenské paměti, ochotně pohlcen do celistvosti jednoho Stvořitele, zná entita sama sebe ve své celistvosti.

Tento komplexní celek mysli/těla/ducha funguje jako, řekněme, zdroj pro to, co byste snad nazvali vyšším já. Vyšší já je na oplátku zdrojem pro přezkoumání destilací zkušenosti třetí úrovně a programování další zkušenosti. To je pravdou také pro úrovně čtyři, pět a šest s tím, že komplexní celek mysli/těla/ducha přichází do vědomí v průběhu sedmé úrovně.

Zpět na začátek

Duchovní hmota

Tazatel: Děkuji vám. Také děkuji za vysvětlení matematiky. To mě trápilo. Mohl byste definovat duchovní hmotu?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou této relace.

Duchovní hmota je to, co začíná přitahovat odchozí a stále pokračující vibrační oscilace bytí do gravitační, mluvíme v duchovním smyslu, studně velkého centrálního slunce, jádra nebo Stvořitele nekonečných vesmírů.

Zpět na začátek

Slunce

Tazatel: Snažím se vytvořit pochopení od počátku, mohlo by být řečeno, když začneme s inteligentním nekonečnem a pokračujeme do našich současných podmínek bytí, mám s tím trochu potíže. Myslím však, že bych měl jít zpátky a prošetřit naše Slunce, jelikož se jedná o sub-Logos, jež vytváří vše, co v tomto určitém planetárním systému prožíváme.

Popsal byste mi Slunce, naše Slunce?

Ra: Já jsem Ra. Toto je dotaz, jež není ve vašem jazyce lehce zodpověditelný, jelikož slunce má různé aspekty ve vztahu s inteligentním nekonečnem, s inteligentní energií a s každou úrovní každé planety, jak tyto sféry nazýváte. Navíc se tyto odlišnosti rozšiřují do metafyzické nebo časo/prostorové části vašeho stvoření.

Tělo slunce je vzhledem k inteligentnímu nekonečnu, stejně jako všechny ostatní části nekonečného stvoření, částí tohoto nekonečna.

Ve vztahu k potenciovanému inteligentnímu nekonečnu, jež využívá inteligentní energii, se jedná o potomka, řekněme, Logosu, pro mnohem větší počet sub-Logosů. Vztah je hierarchický v tom smyslu, že sub-Logos používá inteligentní energii způsobem nastaveným Logosem, a používá svou svobodnou vůli ke spolu-tvoření, řekněme, kompletních nuancí vašich úrovní, které prožíváte.

Ve vztahu k úrovním může být tělo Slunce, jak byste řekli, fyzicky viděno jako velké těleso s plynnými elementy, jež podstupuje procesy fúze a vyzařuje teplo a světlo.

Metafyzicky slunce dosahuje významu od čtvrté po sedmou úroveň vzhledem k vzrůstajícím schopnostem entit v těchto úrovních, aby pochopily živoucí stvoření a podstatu spolu-entity nebo druhého-já tohoto slunečního tělesa. Tudíž v šesté úrovni může být slunce navštíveno a obýváno těmi, jež obývají čas/prostor, a v každém okamžiku může být dokonce částečně stvořeno procesy entit šesté úrovně v rámci jejich evoluce.

Tazatel: Děkuji vám. Co chci nyní udělat, je prozkoumat, jakmile je zformována první úroveň, to, co nastává a jak jsou v bytostech prvně formována energetická centra. Nejdříve se zeptám, zda dává jakýkoliv smysl se ptát, zda slunce samotné má určitou úroveň nebo je všech úrovní?

Ra: Já jsem Ra. Sub-Logos je z celé oktávy a není entitou, která prožívá učení/vyučování entit, jako jste vy.

Zpět na začátek

Čas/prostor

Tazatel: Mohl byste mi sdělit rozdíl mezi prostorem/časem a časem/prostorem?

Ra: Já jsem Ra. Při použití vašich slov je rozdíl takový jako mezi viditelným a neviditelným nebo fyzickým a metafyzickým. Při použití termínů matematiky, jak činí ten, kterého nazýváte Larson, je rozdíl takový jako mezi s/t a t/s.

Zpět na začátek

Zobrazit čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2021 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.