Zákon jednoty Knihy

Hide menu

Nalezeno 7 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Knihy” má 3 podkategorie.

Bible

26.4 Tazatel: Za předpokladu, že je vše pro pokračování v pořádku, zbývá nám posledních 3 000 let tohoto současného cyklu, a říkal jsem si, jestli byl Zákon jednoty v těchto posledních 3 000 letech dán k dispozici v nějaké kompletní podobě, buď psané nebo mluvené, tak jak to právě děláme my? Je dostupný z jakéhokoli jiného zdroje?

Ra: Já jsem Ra. Na této úrovni není žádná možnost kompletního zdroje informací o Zákonu jednoty. Ale některá z vašich psaných děl podaná vám jako takzvaná svatá díla obsahují části tohoto principu.

26.5 Tazatel: Obsahuje Bible, tak jak ji známe, části tohoto principu?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

26.6 Tazatel: Mohl byste mi říct, zda Starý zákon obsahuje něco ze Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

26.7 Tazatel: Který obsahuje více Zákona jednoty, Starý zákon nebo Nový zákon?

Ra: Já jsem Ra. Kdybychom vyjmuli z každé z těchto kolekcí, o kterých mluvíte, části týkající se Zákona jednoty, byl by objem přibližně stejný. Ale takzvaný Starý zákon obsahuje větší množství negativně ovlivněného materiálu, jak byste to nazvali.

26.8 Tazatel: Mohl byste mi říct, jaké procento v obou Starém a Novém zákoně je ovlivněno Orionem?

Ra: Preferujeme, aby to bylo ponecháno úsudku těch, kteří hledají Zákon jednoty. Nemluvíme, abychom soudili. Takováto sdělení by mohla být vyložena některými, co si mohou přečíst tento materiál, jako odsuzující. My můžeme pouze navrhnout opatrné čtení a vnitřní vstřebání těchto obsahů. Porozumění budou zřejmá.

Zpět na začátek

Oahspe

14.28 Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl zodpovědný za předávání knihy Oahspe (pozn. Oahspe: Nová bible)?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo předáno jedním ze statusu společenského paměťového komplexu Konfederace, jehož myšlenka, jak byla předložena Radě, byla použít něco ze známé fyzické historie takzvaných náboženství nebo náboženských zkreslení vašeho cyklu, za účelem skrýt a částečně odkrýt aspekty prvotních zkreslení Zákona jednoty. Všechna jména mohou být vzata tak, že byla vytvořena kvůli svým vibračním charakteristikám. Informace skryté uvnitř se týkají hlubšího pochopení lásky a světla a s pokusy nekonečné inteligence přes mnoho poslů vyučovat/učit entity vaší sféry.

Zpět na začátek

Urantia

14.30 Tazatel: Urantia book (pozn. Kniha Urantie), kterou jsem nečetl. Kdo ji předal?

Ra: Já jsem Ra. Tato byla předána skupinami ne-inkarnovaných entit z vašich vlastních rovin Země, takzvaných vnitřních rovin. Tento materiál neprošel přes Radu.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy