Zákon jednoty Výsledky hledání pro ‘skromnými posly’

Hide menu

Nalezeno 6 výsledků.

Typ hledání: jakékoliv / všechno / frázové.
Řadit podle: relevance / releací.

Tazatel: Považujte je za položené. Tím myslím, nemám nic dalšího. Jaké je patřičné použití tohoto nástroje? Co bychom měli udělat, abychom maximalizovali její dovednosti… k pohodlí, osvěžení a tak dále?

Ra: Já jsem Ra. Jsme potěšeni, že jste se na tuto otázku zeptal, protože naším chápáním je, že nemáme právo/povinnost sdílet naše vnímání jakýchkoliv témat, kromě filosofie, bez přímé otázky. Nicméně tento [komplex] mysli/těla/ducha není správně využíván, a proto pociťuje nepotřebné zkreslení těla v oblasti únavy.

Vibrace mohou být vyčištěny jednoduchým postavením se do kruhu Jednoty, doprovázeným slovní vibrací následujícího rozhovoru:

Otázka: „Co je Zákon?“

Odpověď: „Zákon je jednota.“

Otázka: „Proč jsme zde?“

Odpověď: „Vyhledáváme Zákon jednoty.“

Otázka: „Proč vyhledáváme Ra?“

Odpověď: „Ra je skromný posel Zákona jednoty.“

Oba společně: „Radujme se a vyčistěme toto místo jménem Zákona jednoty. Žádnou myšlenkovou formu nepouštíme do kruhu, který jsme obešli kolem tohoto nástroje, protože zákonem je jednota.“

Nástroj by touto dobou měl být v transu. Správné uspořádání je mít hlavu ve směru 20 stupňů na severovýchod. Toto je směr, ze kterého novější nebo New-age zkreslení lásky/světla, které jsou méně zkreslené, vyzařují a tento nástroj v nich najde pohodlí. Toto je citlivý nástroj, tím myslíme, že zkreslení, které vstupují do jejího komplexu mysli/těla/ducha, pocházejí z jakéhokoliv z jejích smyslů. Proto je dobré provést následující:

Postavte k hlavě bytosti panenský pohár vody.

Do středu knihu, která je nejbližší k mentálním zkreslením nástroje, která jsou co nejvíce spřízněna se Zákonem jednoty, tou budiž Bible, které se nejčastěji dotýká.

Na druhé straně Bible, malé množství vonné tyčinky nebo kadidla v panenské kadidelnici.

Za knihou symbolizující Jednotu, otevřenou na Janovo evangelium na první kapitolu, umístit bílou svíčku.

Tento nástroj bude posílen nošením bílé róby. Nástroj by měl být zahalený a ležet a mít zakryté oči.

Cítíme, že ačkoliv se jedná o komplex aktivit/okolností a mohl by vyznít velmi zkresleně od cílevědomé zkušenosti vyučování/učení, uleví toto rozvinutí techniky transu zkreslením mysli těch okolo nástroje, protože oni uvidí zlepšení ve zkreslení nástroje vzhledem k únavě. Jen dodáme, že pokud tyto relace vyučování/učení budou drženy během času/prostoru, kdy vaše sluneční těleso nesvítí do místnosti, bude nejlepší zavolat nástroj před rozsvícením osvětlovacího mechanismu.

Já jsem Ra. Zanechávám vás ve slávě a míru jednoho Stvořitele. Radujte se v lásce/světle a jděte kupředu v síle jednoho Stvořitele. V radosti vás opouštíme. Adonai.

Tazatel: Můžete uvést, kdo by pak měl být autorem knihy?

Ra: Mohu pouze žádat, pokud váš úsudek/porozumění navrhuje použít tento vibrační zvukový komplex Ra, aby byla připojena fráze „Skromný posel Zákona jednoty“.

Tazatel: Není pak nezvyklé, že by se pátá úroveň s tím obtěžovala, než aby poslala služebníka ze čtvrté úrovně, řekněme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Téměř všechny pozitivní kanály a skupiny mohou mít svou pozitivitu oslabenou nebo se mohou stát zcela bezvýznamnými tím, co můžeme nazvat pokušeními, která nabízejí myšlenkové formy negativní čtvrté úrovně. Mohou naznačovat mnohá zkreslení vzhledem k určitým informacím, směrem ke zvelebení vlastního já, k rozkvětu organizace určitým politickým, sociálním nebo finančním způsobem.

Tato zkreslení odvádějí pozornost od jednoho nekonečného Zdroje lásky a světla, jehož jsme všichni posly, skromnými a vědomi si, že my sami jsme jen nepatrnou částí Stvořitele, malou částí velkolepé celistvosti nekonečné inteligence.

Tazatel: Říkáte tedy, že existuje nekonečné množství oktáv úrovní od jedné do osmi?

Ra: Já jsem Ra. Chceme stanovit, že jsme skutečně skromnými posly Zákona jednoty. Můžeme k vám mluvit z našich zkušeností a našich chápání a vyučovat/učit omezenými způsoby. Avšak nemůžeme mluvit s pevnými vědomostmi všech stvoření. Pouze víme, že jsou nekonečné. Předpokládáme nekonečný počet oktáv.

Avšak naši vlastní učitelé nám přivedli na mysl, že existuje tajemstvím zahalená jednota stvoření, do které se veškeré vědomí opakovaně slučuje a znovu začíná. Tudíž můžeme pouze říci, že předpokládáme nekonečný postup, ačkoliv rozumíme, že je cyklické povahy a, jak jsme řekli, zahalen tajemstvím.

Tazatel: První věc, kterou bych chtěl udělat, je omluvit se za hloupé otázky, které jsem kladl při hledání toho, co bychom měli dělat. Považuji to, co děláme, za velkou čest a privilegium být také skromnými posly Zákona jednoty, a v současné době věřím, že [správným] způsobem přípravy této knihy je začít na počátku stvoření, dále pokračovat evolucí člověka a evolucí člověka na Zemi, podle mého nejlepšího [neslyšitelné] všech dob a vyšetřit, jak byl Zákon jednoty použit [neslyšitelné]. Také si myslím, že... že musím dokončit knihu... nechat materiál, který již máme, dát na konec knihy… [neslyšitelné].

Také bych navrhl titul knihy, The Law of One (Zákon jednoty). Rád bych určil Ra jako autora. Souhlasil byste s tím?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Mohl byste prosím stanovit jako oddělené otázky každou oblast dohody?

Tazatel: Jaký proces by byl doporučený pro správné probuzení, jak se říká, kundalini a jakou by to mělo hodnotu?

Ra: Já jsem Ra. Metafora svinutého hada, který je volán směrem nahoru, je nesmírně vhodnou pro zvážení vašimi lidmi. To je to, o co se pokoušíte, když hledáte. Existuje, jak jsme uvedli, velké nepochopení týkající se této metafory a podstaty o její usilování*. Musíme zobecnit a požádat, abyste pochopili fakt, že toto zobecňování činí v důsledku mnohem méně užitečným to, co sdílíme. Ale protože každá entita je unikátní, je zobecnění naší volbou, když komunikujeme pro vaši možnou osvětu.

Máme dva typy energií. Pokoušíme se pak, jako entity v jakékoliv opravdové barvě této oktávy, posunout místo setkání vnitřních a vnějších podstat dál a dál neboli směrem vzhůru, podél energetických center. Dva způsoby, jak k tomu přistupovat rozumně, jsou za prvé, sladit se uvnitř sebe sama s těmi zkušenostmi, které jsou k entitě přitahovány skrze jižní pól. Každou zkušenost bude třeba pozorovat, prožít, vyvážit, přijmout a uložit uvnitř jednotlivce. Jak entita roste v rámci přijmutí sebe sama a povědomí o katalyzátoru, zvedne se místo pohodlného sladění těchto zkušeností do nové entity pravé barvy. Zkušenost, ať už je jakákoliv, bude usazena v červeném paprsku a zvážena pro svůj obsah přežití a tak dále.

Každá zkušenost bude sekvenčně pochopena rostoucím a hledajícím komplexem mysli/těla/ducha ve vztahu k přežití, pak ve vztahu k osobní identitě, pak v rámci společenských vztahů, pak ve vztahu k univerzální lásce, pak ve vztahu ke svobodné komunikaci, pak ve vztahu toho, jak může být zkušenost spojena s univerzálními energiemi, a konečně ve vztahu k posvátné podstatě každé zkušenosti.

Mezitím se Stvořitel nachází uvnitř. V severním pólu je již koruna na hlavě a entita je potenciálně bohem. Tato energie je manifestována skromným a důvěřivým přijetím této energie přes meditace a rozjímání se nad sebou a Stvořitelem.

Kde se tyto energie potkají je tam, kde had dosáhne své výšky. Když se tato rozvinutá energie přibližuje univerzální lásce a zářícímu způsobu bytí, nachází se entita ve stavu, kdy je sklizně-schopnost entity na dosah.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy