Zákon jednoty

Zobrazit reklamy

Stránka s reklamami

“Já jsem Ra. Zákon jednoty, i přes všechna omezení názvu, jak říkáte vibračním zvukovým komplexům, může být aproximován tvrzením, že všechny věci jsou jedním, že není žádná polarita, žádné dobro nebo zlo, žádný nesoulad, ale pouze identita. Všechno je jedním, a to jedno je láska/světlo, světlo/láska, nekonečný Stvořitel.” (4.20)

Zákon jednoty je série 106 konverzací, zvaných relace, mezi Donem Elkinsem, profesorem fyziky a badatelem v oblasti UFO, a Ra, společenským paměťovým komplexem šesté úrovně, který se zformoval na Venuši asi před 2,6 miliardami let. Ra prohlásili, že jsou “skromnými posly Zákona jednoty” a že se předtím pokoušeli šířit toto poselství v Egyptu se smíšenými výsledky.

Materiál byl channelován organizací L/L Research (Carla Rueckert, Don Elkins a Jim McCarty) mezi lety 1981 a 1984. Byl publikován v angličtině v knižní podobě a knihy jsou zdarma ke stažení v knihovně L/L Research nebo se dají koupit skrze jejich online obchod nebo z Amazonu.

Tyto stránky obsahují všechny otázky a odpovědi z knih Ra kontakt, které jsou v současné době přeložené. Stránky pravidelně doplňujeme o další relace hned, jak jsou dokončené. Na stránkách L/L Research můžete nalézt přeloženou první knihu.

Tyto stránky jsou založené a spravované Tobey Wheelockem s povolením L/L Research znovu publikovat jejich autorský materiál. Lawofone.info není financováno L/L Research a tento projekt akceptuje dary, stejně jako i L/L Research.

Český tým překladatelů: Roman Vodáček, Vojtěch Schlesinger, Radim Dvořák, Barbora Došlíková. Jazyková korektura: PhDr. Vladimíra Bičíková, Kateřina Otrubová.

Více informací o české komunitě k Zákonu jednoty najdete na stránkách www.zakonjednoty.cz.

Procházet po relacích

Procházet po kategoriích

(Počty podkategorií jsou uvedeny v závorkách)

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.