Zákon jednoty Kategorie Negativní cesta

Nalezeno 7 výsledků.

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Tazatel: Snažím se pochopit, jak by se skupina, jako je ta z Orionu, mohla vyvíjet. Byl jsem toho názoru, že bližší pochopení Zákona jednoty vytvořilo podmínky přijatelnosti pohybu řekněme z naší třetí úrovně do čtvrté v našem nynějším přechodu, a snažím se pochopit, jak by bylo možné, kdybyste byl ve skupině Orionu a orientován směrem na službu sobě samému, jak byste postupoval řekněme ze třetí úrovně do čtvrté. Jaké učení by pro to bylo nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této délky pro tento nástroj v současné době.

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se ještě směrem k hledání služby ostatním však nalezli a mohou používat bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v naší oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším kvantu nebo oktávě bytí.

Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. Bytosti jsou sklizeny, protože vidí a využívají světlo/lásku patřičné úrovně. Ti, kteří našli toto světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po službě, mají nicméně ze Zákona svobodné vůle právo použití tohoto světla/lásky k jakémukoli účelu.

Také může být doplněno, že jsou systémy studia, které umožňují hledačům odloučení dosáhnout těchto bran. Toto studium je stejně obtížné jako to, které jsme vám popsali, ale existují takoví, co s vytrvalostí následují studium tak, jako vy následujete obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit.

Zkreslení vychází z faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému, jsou vnímáni Zákonem jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu ostatním, poněvadž nejsou [snad] všichni jednota? Sloužit sobě samému a sloužit ostatním je duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete pochopit podstatu Zákona jednoty.

Nyní bychom odpověděli na některé krátké otázky, které můžete mít.

Tazatel: Jen jsem přemýšlel, pokud se entita polarizuje směrem k cestě služby sobě samé, měl by hněv stejný fyzický účinek, jako by účinkoval na entitu polarizovanou směrem k cestě služby ostatním? Způsobilo by to také rakovinu nebo je to pouze katalytický účinek působící na pozitivně polarizovanou entitu?

Ra: Já jsem Ra. Katalytické mechanismy nezávisí na vybrané polaritě komplexu mysli/těla/ducha, ale na užití nebo účelu, pro který je tento katalyzátor využit. Tudíž entita, která používá prožitek hněvu, aby se vědomě polarizovala pozitivně nebo negativně, nezažívá tělový katalyzátor, ale využívá katalyzátor pro mentální nastavení.

Tazatel: Nejsem si jistý, zda tomu rozumím. Pojďme uvést nějaké příklady: pokud se entita polarizovaná směrem k negativní cestě rozhněvá… Vezměme případ, kdy si vyvine rakovinu. Jaká je toho pro ni příčina?

Ra: Já jsem Ra. Chápeme podstatu vašeho dotazu a odpovíme v rozporu s konkrétním dotazem, pokud budete souhlasit.

Tazatel: Zajisté.

Ra: Entita polarizovaná pozitivně postřehne svůj hněv. Tato entita, pokud používá tento katalyzátor vědomě, chválí a miluje tento hněv v sobě samé. Pokud pak tento hněv vědomě zintenzivní pouze v mysli, dokud není hloupost této energie červeného paprsku spatřena ne jako hloupost v sobě sama, ale díky náhodnosti použité energie jako předmět energie duchovní entropie.

Pozitivní orientace pak poskytuje vůli a víru pokračovat v tomto mentálně intenzivním prožitku, aby byl hněv pochopen, přijat a začleněn do komplexu mysli/těla/ducha. Jiné já, jež je předmětem hněvu, je tak převedeno na předmět přijetí, pochopení a urovnání, přičemž je vše opětovně spojeno za použití velké energie, kterou hněv započal.

Negativně orientovaný komplex mysli/těla/ducha bude tento hněv používat podobně vědomým způsobem s tím, že odmítne přijmout nepřímou nebo náhodnou energii hněvu a místo toho bude skrze vůli a víru tuto energii praktickými prostředky odvádění negativního aspektu této emoce usměrňovat tak, aby získal kontrolu nad druhým já nebo jinak řídil situaci, která hněv způsobila.

Ovládnutí je klíčem k negativně polarizovanému použití katalyzátoru. Přijetí je klíčem k pozitivně polarizovanému použití katalyzátoru. Mezi těmito polaritami se nachází potenciál pro tuto náhodnou a nepřímou energii vytvořit v komplexu těla podobnost tomu, co nazýváte rakovinovým nádorem tkáně.

Tazatel: Říkáte pak, že pokud je negativně polarizovaná nebo polarizující se entita neschopna svůj vztek ovládat nebo je neschopna sebe sama v hněvu ovládat, že si může způsobit rakovinu? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně. Negativní polarizace obsahuje velkou potřebu pro ovládání a potlačování.

Tazatel: Potlačování čeho?

Ra: Já jsem Ra. Jakékoliv zkreslení komplexu mysli, které můžete nazvat emocionální, které je samo o sobě neorganizované, potřebuje pro to, aby bylo pro negativně orientovanou entitu užitečné, aby bylo potlačeno a pak přivedeno zpět v organizovaném využití. Tudíž můžete nalézt například negativně polarizované entity, které ovládají a potlačují takové základní potřeby těla jako je sexuální touha, aby pak mohla být v praxi, kdy je sexuální chování dovoleno, použita k prosazení vůle sebe sama nad ostatním já s větší efektivitou.

Tazatel: Mohl byste uvést příklad negativní polarizace sdílející lásku k sobě? Zdálo by se mi, že by to vyčerpalo negativní polarizaci. Mohl byste tento koncept rozšířit?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme použít příklady známých bytostí, kvůli porušení svobodné vůle, které by to vyvolalo.

Negativně orientovaná bytost bude ta, která cítí, že nalezla sílu, která dává smysl její existence přesně tak, jak to cítí pozitivní polarizace. Tato negativní entita bude zkoušet nabízet toto porozumění druhým-já, nejčastěji procesem vytváření elity, stoupenců a učením správnosti a potřeby zotročení druhých-já pro jejich vlastní dobro. Tato druhá já jsou chápána jako závislá a mající potřebu vedení a moudrosti od osobnosti.

Zpět na začátek

Zobrazit čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2021 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.