Zákon jednoty Kategorie Konfederace planet

Nalezeny 4 výsledky.

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

6.24 Tazatel: Pochází nějaká plavidla UFO, která jsou hlášená v současné době, z jiných planet, nebo máte takové znalosti?

Ra: Já jsem jedním z členů Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli. V této konfederaci je přibližně padesát tři civilizací zahrnujících přibližně pět set planetárních komplexů vědomí. Tato Konfederace obsahuje ty z vaší vlastní planety, kteří dosáhli úrovně za hranicí třetí. Zahrnuje i planetární entity uvnitř vaší sluneční soustavy a obsahuje entity z ostatních galaxií. Je to skutečná Konfederace, v níž členové nejsou stejní, ale jsou spojení ve službě v souladu Zákona jednoty.

7.1 Tazatel: Zmínil jste, že jste členy Konfederace planet. Jaké cesty služeb nebo typy služeb jsou členům konfederace dostupné? Mohl byste popsat některé z nich?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že máte na mysli službu, kterou my z Konfederace můžeme nabídnout, spíše než službu, která je dostupná pro nás.

Služba dostupná těm, kteří nás volají, je rovna čtverci (druhé mocnině) zkreslení/potřeby tohoto volání dělené nebo integrované základním Zákonem jednoty v jeho zkreslení naznačujícím svobodnou vůli těch, kteří si nejsou vědomi jednoty stvoření.

7.2 Tazatel: Z toho tedy předpokládám, že obtížnost, kterou máte s kontaktováním této planety v současné době, spočívá ve zdejší směsi lidí, z nichž někteří si jsou vědomi jednoty a někteří ne, a z tohoto důvodu nemůžete přijít otevřeně nebo dát jakýkoliv důkaz vašeho kontaktu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme právě skrze tento nástroj zopakovali, musíme začlenit všechny části vašeho společenského paměťového komplexu v její klamné rozpadlé formě. Produkt tohoto může být viděn jako omezení naší schopnosti sloužit.

Máme štěstí, že Zákon služby umocňuje touhy těch, kteří volají. Jinak bychom neměli žádnou možnost bytí v tomto času/prostoru v současném kontinuu iluze. Ve zkratce, říkáte to v podstatě správně. Myšlenka nebýt schopen není částí našeho komplexu základní myšlenkové formy směrem k vašim lidem, ale spíše maximální uvážení toho, co možné je.

7.8 Tazatel: V jakém okamžiku by bylo toto volání pro vás dostačující, abyste otevřeně přišli mezi lidi na Zemi? Kolik entit na Zemi by muselo volat Konfederaci?

Ra: Já jsem Ra. Nevypočítáváme pravděpodobnost příchodu mezi vaše lidi počtem volání, ale souhlasem celého společensko-paměťového komplexu, který se stal vědom nekonečného vědomí všech věcí. Toto bylo možné mezi vašimi lidmi pouze v izolovaných případech.

V případě, kde společenský paměťový komplex, který je služebníkem Stvořitele, vidí tuto situaci a má ideu pro odpovídající pomoc, kterou lze udělat pouze mezi vašimi lidmi, pak společenský paměťový komplex, který o projekt žádá, jej předloží Radě Saturnu. Pokud je projekt schválen, pak je karanténa zdvižena.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2021 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.